Resmi Gazete'de yayınlandı! Bankalardan kullanılacak kredilerde faiz destekleri artırıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazete'ye göre Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile birlikte Bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak olan faiz desteğine ilişkin değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Bankalardan kullanılacak kredilerde faiz destekleri artırıldı

2 Ekim 2022 sayılı Resmi Gazete kararına göre bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karar ile birlikte " 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayınlandı. Yayınlanan bu karara göre faiz desteğinde artırıma gidildi. İşte alınan o kadar.. 

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI! 

Bugün yayınlanan karara göre faiz artırımına ilişkin verilen karar şu şekilde yer aldı; 

"Ekli '6306 Sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." 

Resmi Gazete'de yayınlandı! Bankalardan kullanılacak kredilerde faiz destekleri artırıldı

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Alınan bu karara göre uygulanacak olan değişiklik ise şu şekilde verildi; 

"Madde 1- 8/10/2021 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan '2.000.00 TL'yi' ibaresi '3.000.000 TL'yi' şeklinde değiştirilmiştir."

Resmi Gazete'de yayınlandı! Bankalardan kullanılacak kredilerde faiz destekleri artırıldı - Resim : 2

"Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür. "

Yayınlanan bu karar bugün yani 2 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan onayı ile birlikte yürürlüğe girdi. 

 

SONRAKİ HABER