Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi! İkinci el araç satışına sınırlama getirildi

Geçtiğimiz hafta gündeme düşen ikinci el araba satışlarında ki sınırlama ile ilgili detaylar bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe resmen girdi. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi! İkinci el araç satışına sınırlama getirildi

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi! İkinci el araç satışına sınırlama getirildi

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi! İkinci el araç satışına sınırlama getirildi - Geçtiğimiz hafta gündeme düşen ikinci el araba satışlarında ki sınırlama ile ilgili detaylar bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe resmen girdi. 31925 sayılı karara göre ikinci el araba satışları ile ilgili karar yürürlüğe 16 Ağustos 2022 Salı günü itibariyle girdi. İşte Resmi Gazete açıklaması..

Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 "MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Pazarlama ve satış kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."