İşyeri ve konut yapım kredisi üst limitleri artırıldı!

2 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre konut ve iş yeri yapım kredilerinin artırıldığı açıklandı. Alınan kararlar ve değişen kredi limitleri şu şekilde verildi...

İşyeri ve konut yapım kredisi üst limitleri artırıldı!

Dün yayınlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre afet riski alanlar kanunu kapsamında iş yeri ve konut yapım kredilerinin üst limitlerinin artırıldığı görüldü. Bunun ardından gelen artışın ne kadar olduğu ve güncel faiz desteğinin son hali oldukça merak edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte kredi türleri ve faiz destek oranları şu şekilde verildi... 

RESMİ GAZETE KARARI AÇIKLANDI! 

Faiz desteklerinin artırılmasına yönelik alınan kararlar doğrultusunda yapılan açıklamalar şu şekilde verildi; 

"Ekli '6306 Sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

"Madde 1- 8/10/2021 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan '2.000.00 TL'yi' ibaresi '3.000.000 TL'yi' şeklinde değiştirilmiştir."

İşyeri ve konut yapım kredisi üst limitleri artırıldı!

Bu veriler doğrultusunda afet riski altındaki alanlarda yapılan dönüştürülmesi kapsamında sağlanacak olan konut ve iş yerleri yapım kredilerinin artırılma düzeyleri şu şekilde verildi; 

  • Güçlendirme Kredisi, 240 bin TL'ye 
  • Konut Yapım Kredisi, 600 bin TL'ye 
  • Konut Edinme Kredisi 600 bin TL'ye 
  • İşyeri Yapım Kredisi 600 bin TL'ye ve 
  • İşyeri Edinme Kredisi 250 bin TL'ye çıkarıldı. 

Verilen bir diğer oran ile birlikte güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi ve konut edinme kredisi 400 baz puandan 600 baz puana çıkarken, işyeri edinme kredisi ve işyeri yapım kredisi ise 300 baz puandan 450 baz puana çıkarılmış oldu. 

SONRAKİ HABER