EYT'siz, 50 51 52 yaş şartsız! Bu listede ilan edilen hastalıklardan biri varsa artık emeklisiniz

SGK'nın malulen emeklilik hastalık listesinde yer alan sağlık sorunlarından biri varsa SGK Sağlık Heyeti raporunda da kişinin çalışamayacak durumda olduğu bildirilirse kişiler anında emekli edilip maaş bağlanır. EYT'siz yaş şartsız emeklilik

EYT'siz, 50 51 52 yaş şartsız! Bu listede ilan edilen hastalıklardan biri varsa artık emeklisiniz

Çalışma gücünü kaybeden vatandaşların hemen emekli edilmesini sağlayan bir düzenleme var. Eğer vatandaşlar bir veya birden fazla hastalık nedeniyle çalışamayacak duruma gelir, bu durum SGK Sağlık heyeti tarafından onaylanırsa yaşa bakmadan, yıl bakmadan hemen emeklilik hakkı verilir. Bu sayede kişi çalışamayacağından dolayı emekli olur.

ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA OLANLAR İÇİN MALULEN EMEKLİLİK

Malulen emeklilik için vatandaşların bir süre prim ödemesi yapmış olmaları gerekmekte. Bir süre de sigortalılık gün sayısının doldurulmuş olması. Prim ve sigortalılık gün şartını sağlamış olanlar malulen emekli olma hakkı elde edecekler. Malulen emeklilik için gerektli tüm koşullar maddeler halinde şöyle.

* Malulen emeklilik için ilk koşul kişilerin en az 1800 günlük prim ödemiş olmaları.

* İkinci şart 15 yıllık sigortalılık gün şartı.

* Üçüncü koşul ise çalışma gücünün en az yüzde 60 almış olduğunun belirlenmesi.

* Malulen emekliliğe neden olan hastalığın ilk SGK priminin ödendiği tarihten sonra ortaya çıkmış olması gerek.

* SGK Sağlık Heyetinin söz konusu sağlık sorununun iş gücü kaybına neden olduğunu onaylaması gerek.

Yukarıda yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilen şartların sağlanması durumunda malulen emekli olunur. Malulen emeklilik normal emeklilik haklarının tümünü kapsar. Sadece maaş ödemeleri malulluk durumu ve ödenen prim gün üzerinden hesaplanır. 2022 yılı Temmuz Aralık dönemi için ise en düşük 3.500 TL maaş bağlanır.

MALULEN EMEKLİ EDEN TÜM HASTALIKLAR

Malulen emekli eden hastalıklara dair liste aşağıda. Ancak bu hastalıklar dışında kişinin yaşadığı tüm sağlık sorunları malulen emeklilik için orana dahil edilir. Örneğin listede diyabet yok ancak diyabetin neden olduğu işgücü kaybı oranı da sağlık raporuna eklenir.

Listede yer alan ve malulen emekli eden sağlık sorunları, hastalıklar

Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri.

Kalp nakli, Böbrek nakli, Akciğer nakli, Karaciğer nakli, Kalp yetmezliği, Kol, bacak gibi organ kaybı, Epilepsi Demans, Beyin tümörleri, Parkinson sendromu, Serebral pals,i Multiple Skleroz (MS), Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), Şizofreni Bipolar bozukluk. Görme azlığı, Retina kanamaları.

Tüberküloz, AIDS, Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı, Anemi Kol, bacak gibi organ kaybı, Behçet hastalığı Gastrointestinal kanamalar, Karaciğer sirozu, Kalp kapak hastalıkları, Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları.

MALULEN EMEKLİ OLMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR?

Sağlığında sorun olan, çalışamayacak durumda olduğunu düşünen vatandaşlar SGK İl Müdürlüklerine giderler. Bu kurumlar üzerinden başvuruda bulunurlar. Başvuruların ardından sağlık taraması başlar. Sağlık taramasından sonra kişi SGK Sağlık Heyetinin karşısına çıkar. Bu durumda kişinin emekli edilip edilmeyeceğine karar verilir.