Ziraat Aktifleri Üçüncü Çeyrekte Beşte Bir Arttı

-Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2015 Yılı 3. Çeyreğine ilişkin gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu.

Haberler 04.11.2015, 16:45
Ziraat Aktifleri Üçüncü Çeyrekte Beşte Bir Arttı

-Takipteki kredilerden herhangi bir satış yapılmamasına karşın kredi kalitelerinin olumlu seyrini sürdürdüğünü belirten Hüseyin Aydın, “Yüzde 1,6 ile sektör ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyindeki takipteki kredi rasyosu ve şu anda 0,5 puan olan risk maliyetimiz de kredi kalitemizin sürdürülebilir olduğunu teyit eden en net göstergelerdendir” dedi.

ANKARA(ANKA) – Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın 9 aylık döneminde net karlarının yüzde 18 arttığını belirterek, "Karın önemli bir bileşeni olan ücret ve komisyon üretiminde; ölçülü, adil, açık ve hesap verebilirlik çerçevesindeki stratejimizi sürdürürken geliştirdiğimiz iş hacmiyle orantılı olarak gelişim sağlamaya devam edeceğiz. Ücret ve komisyon uygulamalarımızla sektörün en iyi uygulamalarına örnek teşkil edeceğiz” dedi.

Aydın 2015 Yılı 3. Çeyreğine ilişkin gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu. Bankanın 3. çeyreğe ilişkin finansal verilerini değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, müşteri odaklı bir anlayışla iş modellerini ve bilançolarını geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

-“HERKESİN VE HER KESİMİN BANKASI: ZİRAAT”-

Genel Müdür Hüseyin Aydın “Bireysel ve kurumsal çözüm önerilerimiz ile çiftçilerimizden emeklilerimize, temel tarım ürünlerinin finansmanından tarımsal sanayi işletmelerine, reel sektördeki küçük ölçekli işletmelerden ülkemizin en büyük firmalarına ve büyük projelerin finansmanına kadar; herkesin bankası olmak için, müşterilerimize ve ülkemize değer katmak için faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Müşterilerimiz ile birlikte verimli ve sürdürülebilir olarak büyüme hedefi ile bu yılın 9 aylık döneminde aktif toplamını yüzde 21 artırırken, kredileri yüzde 28 oranında artırarak reel sektör odaklı  büyüme stratejimizi sürdürdük” dedi. 

Müşteri ağırlıklı bilanço hedefiyle uyumlu olarak nakdi kredilerin aktif toplamı içerisindeki payını yüzde 60’ın üzerine çıkardıklarını belirten Aydın “Nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamında 239 milyar TL’yi aştık. 3. çeyrekte nakdi kredilerimiz 13,1 milyar TL artışla yüzde 8 büyüme kaydetti. Sektörün en büyük nakdi ve toplam kredi büyüklüğüne sahip bankası olduk. Kurumsal kredi portföyümüzde yüzde 24 paya sahip tarım sektörü dahil, ülkemizin üretim potansiyelini artıran, istihdam sağlayan, cari dengeye destek olan imalat, enerji, ulaştırma, lojistik, turizm gibi sektörler başta olmak üzere reel sektöre finansman ve diğer bankacılık çözümleri sunmayı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı. 

 -“ÜLKEMİZE VE MÜŞTERİLERİMİZ EDEĞER KATAN FAALİYETLERİMİZİN GELİŞTİRİYORUZ”- 

Girişimci bankacılık anlayışıyla KOBİ müşterilerine farklı ve yeni çözümler sunduklarını, bunu yaparken girişimci bankacılık kapsamındaki KOBİ’lere etkin iş süreçleri ile bu çerçevede dizayn ettikleri ihtisas şubeleri kanalıyla hizmet verdiklerini anlatan Aydın “Proje finansmanına yönelik kredilerimiz ile ülkemizin alt yapısının geliştirilmesine, üretim kabiliyeti ve istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Proje finansman büyüklüğümüz, Eylül sonu itibariyle toplamda 6 milyar USD seviyesine ulaşmış bulunuyor. Reel sektöre sağlanmakta olan finansman ve diğer bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, bireysel bankacılığımızı da bireysel müşterilerimizin ömür boyu bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlayıp geliştiriyoruz. 30 milyona yakın müşterisi ile bireysel bankacılıkta da söz sahibi olmak yönünde ilerlemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Takipteki kredilerden herhangi bir satış yapılmamasına karşın kredi kalitelerinin olumlu seyrini sürdürdüğünü belirten Hüseyin Aydın, Bankanın risk iştahını kurumsallaştırmaya devam ettiğini ifade ederek bu kapsamda teknoloji ağırlıklı alt yapılarını, değişen koşullara uygun olarak güncelleyip geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

 -“TAKİPTEKİ KREDİ RASYOMUZ SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA”-

Hüseyin Aydın “Sadece takipteki kredi rasyosunun değil aynı zamanda risk maliyet rasyosunun da olumlu seyri, kredi süreçleri yönetim araçlarımızın etkinliğini ve kredi kalitemizin sürdürülebilirliğini teyit etmektedir. Yüzde 1,6 ile sektör ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyindeki takipteki kredi rasyosu ve şu anda 0,5 puan olan risk maliyetimiz de kredi kalitemizin sürdürülebilir olduğunu teyit eden en net göstergelerdendir.  Tabana yaygın mevduat ve çeşitlendirilmiş kaynak yapımızı sürdürüyoruz. Yeni mevduat ürünlerini müşterilerimize sunarak ekonomimizde kıt kaynak olan tasarrufun geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. Müşteri odaklı stratejimizle uyumlu olarak bilançomuzun kaynak yapısını geliştirmeye devam ediyoruz. Mevduatımızın büyüme oranı, 3. çeyrekte yaklaşık yüzde 10 ve 9 aylık dönemde  yüzde 23 olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrekteki mevduat büyümemiz, kredi büyümesinin üzerinde ve 16,8 milyar TL olmuştur. Mevduatın yanı sıra yurt dışı dahil olmak üzere; mevduat dışı kaynak temini ile kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi süreci devam ediyor” dedi.

Hüseyin Aydın değişim süreci boyunca; uluslararası finans kurumlarından uzun vadeli, toplam 2 milyar USD dolayında kredi temin edildiğini açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu kredilerin özellikle KOBİ müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanmasında kullanıldığını söyledi.

Hüseyin Aydın “Yaklaşık 4 yıldır sürdürmekte olduğumuz değişim ve dönüşüm projesini, tamamen kendi kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmekte olduğumuz değişim sürecinin gerektirdiği yatırım ve işletme giderlerine rağmen; güvenli bir şekilde sektör ortalamasının altında seyretmekte olan ve hali hazırda yüzde 40’ın altında bulunan maliyet/gelir rasyosu, maliyetlerin ve gelirlerin doğru yönetilmekte olduğunu teyit etmektedir. Operasyon merkezimiz dahil olmak üzere şube dışı hizmet kanallarına taşımakta olduğumuz işlem oranını yüzde 80’lerin üzerine çıkarmış durumdayız. Böylelikle ölçek ekonomisinden yararlanarak hizmet kanallarımızın etkinliği ve verimliliğini yükseltiyoruz. Artık şubelerimizde; müşteri ilişki yönetimi daha etkin yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Hüseyin Aydın Türkiye’de 400’den fazla yerleşim biriminde tek banka olmak üzere Eylül sonu itibariyle bin 776’ya ulaşan yurtiçi şube ağı, 6 bin 443’e ulaşan ATM’si, internet şubesi, Ziraat Cep Şubesi ve çağrı merkezi ile her yerde herkese bankacılık hizmetlerini ulaştırmaya, müşterilerimizin finansal ihtiyaçları karşılamaya devam ettiklerini, son bir yıllık dönemde yurtiçi şube sayısını 115, ATM sayısını ise 509 adet artırdıklarını bildirdi. 

Aydın “Devam etmekte olan değişim sürecinde; kredilerimizi yüzde 154 ve şube sayımızı yüzde 24 artırdık. Çalışan sayımızı aynı seviyede tutarken verimliliğimizi artırmayı başardık. Şube ve personel başına kredilerde sırasıyla yaklaşık yüzde 105 ve yüzde 150 artış sağladık. Şube ve çalışan başına verimliliklerimizdeki iyileşmelere devam ediyoruz. Gerek yurtiçi gerek yurtdışı iştirak ve ortaklıklarımızla finans grubumuzun faaliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurtdışında Kosova ve Karadağ’da da faaliyete geçerek faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 18’e, hizmet noktasını da 96’ya çıkarmış bulunuyoruz.  Balkanlarda ve Orta Asya’da büyüme ve daha etkin bankacılık yapma stratejimizi sürdürüyoruz. Yurtdışında hizmet verdiğimiz her ülkede, o ülkenin ‘yerli’ bankası olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimizin etkinliğini artırarak konsolide bilanço ve gelir tablomuza katkılarını artırıyor olacağız. Böylelikle ‘global Ziraat müşterisi’ hedefimize adım adım yaklaşıyor olacağız” dedi.

 Yurtdışında yaygın hizmet ağı ve geniş muhabir banka ağı ile dış ticaret işlem hacmini artırmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Genel Müdür Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası’nın dış ticarette; değişim süresi boyunca; yaklaşık yüzde 2 olan pazar payının yüzde 9’a yükseldiğini belirtti.

Karlılık ve verimlilik içerisinde istikrarlı olarak büyümek ana yönetim stratejileri çerçevesinde karlılık ve verimlilik göstergelerinde sektörün en iyi bankası olduklarını ifade eden Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, karlılık ile desteklenen güçlü sermaye yapısı ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve tasarrufun geliştirilmesine destek olmak için azimle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Hüseyin Aydın sözlerine “Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın 9 aylık döneminde net karımız yüzde 18 artışla 3.582 milyon TL ve 3. Çeyrek karımız ise 1.152 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İhtiyaçlara uygun olarak geliştirilen iş modeli ve bilanço yönetimi ile gerçekleşen olumlu mali performansın son yıllardaki seyri sonuçların bir kerelik değil sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Karın önemli bir bileşeni olan ücret ve komisyon üretiminde; ölçülü, adil, açık ve hesap verebilirlik çerçevesindeki stratejimizi sürdürürken geliştirdiğimiz iş hacmiyle orantılı olarak gelişim sağlamaya devam edeceğiz. Ücret ve komisyon uygulamalarımızla sektörün en iyi uygulamalarına örnek teşkil edeceğiz” diyerek devam etti. 

Aydın “Ziraat Bankası; bilanço büyüklüğünde, nakdi ve toplam kredi, mevduat, konut kredisi, ihtiyaç kredisi, kar rakamı ve şube sayısında sektörün bir numaralı bankası haline gelmiştir. Büyüklük yarışına girmeden büyük olmaya devam edeceğiz. Sermaye yeterlik rasyomuz, kredilerimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmemize imkan vermektedir” şeklinde konuştu. Aydın’ın yaptığı diğer değerlendirmeler şöyle:

“-Bu sonuçların, sermayesinin tamamı kamuya ait olan bir banka olmamız itibariyle de ayrıca önemi bulunmaktadır. Emanet alınmış olan kamu sermayesinin doğru ve etkin yönetim ile güçlendirilmesi, ‘Ziraat’in piyasa değerinin yüksek ve ülkenin en önemli aktifleri arasında olması,  en önemli yönetim stratejilerimiz arasında yer almaktadır.

-Ziraat Bankası, sergilemekte olduğu olumlu performansın orta ve uzun vadede de sürdürülebilir olmasını sağlamak için iş modelini; dinamik, küresel ve dahili makro çerçeve ile uyumlu ve rekabete açık kurmaktadır ve bunu sürdürecektir” diyerek açıklamalarına son verdi.” (ANKA)

(ORH/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@