Tofaş 2020 yılına ait kar payı ve sermaye dağılımına yönelik rakamları açıkladı

Ford Otosan’ın üretimine yönelik yaptığı açıklamalardan sonra Kamuoyu Aydınlatma Platformu Aracılığı ile bir yeni açıklama da Tofaş’tan geldi. Tofaş, yaptığı açıklamada 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu rakamlarını paylaştı.

Tofaş 2020 yılına ait kar payı ve sermaye dağılımına yönelik rakamları açıkladı

Tofaş tarafından KAP’a yapılan açıklamalarda 2020 yılındaki net kar 1.784.170.000 olarak belirtilirken, ortaklarına yüzde 300.00 oranında temettü ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi.Tofaş Kar Payı Dağılımını AnlattıFord Otosan’ın üretimine yönelik yaptığı açıklamalardan sonra Kamuoyu Aydınlatma Platformu Aracılığı ile bir yeni açıklama da Tofaş’tan geldi. Tofaş, yaptığı açıklamada 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu rakamlarını paylaştı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II- 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine “ uygun olarak düzenlenen bilanço ve gelir tablosu rakamları dikkate alınarak net dönem karı ve dönem içinde yapılan bağış ve destek ödemelerin payı hesaplandı. Hesaplamalar sonucunda Tofaş’ın 2020 yılı net dönem karı 1.784.170.000 olarak belirtildi. Net dönem karı üzerinden kar dağıtım politikalarına uygun olarak yasal yükümlülükler düşüldüğü takdirde ortaklara yüzde 300.00 nispetinde temettü ödemesi gerçekleştiği açıklandı. Yüzde 300.00 oranı sonrası brüt temettü ödemesinin 1.500.000.000 miktarında olduğu açıklamalarda yer aldı.11.711.216 TL Bağış ve Yardım YapıldıTofaş, KAP’a yaptığı açıklamalarda 2020 yılına ait kar payı dağıtımının detaylarını paylaştı. Dönem net karını 1.784.170.000 olarak belirten Tofaş, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak yasal yükümlülüklerin düşüldüğü takdirde ortaklara 1.500.000.000 TL nakit temettü ödemesi yapıldığını belirtti.

Tofaş, temettü ödemesinin yanında dönem içinde sosyal yardım maksadıyla dernek ve vakıflara toplam 11.711.216 TL bağış ve yardım yapıldığını vurguladı.  Yüzde 300.00 0ranında Temettü ÖdemesiTofaş, kar dağıtım politikasına uygun olarak yasal yükümlülükler hesaplandıktan sonra ortaklara 1.500.000.000 TL nakit temettü ödemesi yapıldığını açıkladı. Tam mükellef kurumlar ile daimi temsilci veya bir iş yeri vasıtasıyla kar payı sağlayan ortaklara %300.00 oranında ve 1 kuruşluk nominal değerde bir adet hisse senedine 3.00 KR brüt olmak üzere net nakit temettü ödemesi yapıldığını ifade etti.  Kar payı paylaşımını anlatan Tofaş, kar payı ve temettü ödeme tarihinin 23 mart 2021 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verildiğini belirtti.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@