SGK Ödemelerinde Beş Yıllık Zamanaşımına Dikkat! SGK Zaman Aşımı Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumunda aylık ve gelirler için beş senelik SGK zaman aşımı uygulaması vardır. Süresinde alınmamış olan aylık ve gelirler talepte bulunan tarihten sonraki beş yıllık zaman diliminde alınabilir.

SGK Ödemelerinde Beş Yıllık Zamanaşımına Dikkat! SGK Zaman Aşımı Uygulaması

Çeyiz yardımı, cenaze ödeneği vs. gibi farklı türden ödeneklerin bu zaman aralığında alınmaması halinde zamanaşımı söz konusu olacağından dolayı hak kaybolacaktır.

SGK Zaman Aşımı

SGK’dan ödenen aylık ve gelirler bazen çeşitli sebeplerle süresi içinde alınmıyor. SSK ve Bağkur kapsamında olan kişiler ilk defa 1 Ekim 2008 yılından sonra 4C kapsamında çalışmaya başlayan kişilerde iş kazası, vazife malulluğu hallerinde bağlanması gereken aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten sonraki beş yıl içinde kullanılmayan kısımları zaman aşımına uğrayacaktır. Ancak bu durum haklı bir nedene bağlı olarak başvuruda bulunmayanlar için geçerli değildir. Eğer haklı bir nedenden dolayı müracaatta bulunulmamışsa beş yıllık zaman aşımı sürecinden etkilenilmez. İş kazası ve meslek hastalığı ve ölüm sigortasından kazanılmış olan diğer haklar ise hakkın doğmuş olduğu tarihten sonra beş yıl içinde istenmediği takdirde düşecektir.

SGK Zaman Aşımı Uygulaması

Aylıkların ödenmesindeki bu SGK zaman aşımı uygulaması sırasında, talep tarihinden geriye doğru olmak üzere 5 yıla kadarki tutarların ödenmesi sağlanır. Beş yılı aşmış olan süreye ilişkin gelirler ise bu bağlamda ödenmeyecektir. SSK ve Bağkur kanunlarında ise beş yıllık zaman aşımı için farklı başlangıç tarihleri gündeme geliyordu. SSK’da hakkın doğduğu tarih olarak ele alınırken, Bağkurda ise ölüm tarihi olarak ön plana çıkıyordu. 2008 yılında yapılan düzenlemeye bağlı olarak herkes için hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl süre olarak belirlendi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarında ise zaman aşımı, sürekli iş göremezlik gelirinin başlama tarihine göredir. Meslekte kazanma gücü eğer yüzde 10 oranında kaybedilmiş durumdaysa buna ilişkin sağlık kurulu raporu alındığı tarih, zaman aşımı başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İş kazası ve meslekte güç kaybı oranı durumunda dava açılması halinde, gelirin ödenmesine dava kararını izleyen aybaşından itibaren başlanmış olur. Bu bakımdan zaman aşımı süreçlerini bu şekilde incelemek mümkündür.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@