Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinde 2013'te 2 Milyon 695 Bin 131 Girişim Faaliyet Gösterdi

-Kobi’ler 2013 yılında ticaret sektöründe istihdamda en büyük paya sahip oldu. Girişim...

Haberler 19.11.2015, 10:15
Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinde 2013'te 2 Milyon 695 Bin 131 Girişim Faaliyet Gösterdi

-Kobi’ler 2013 yılında ticaret sektöründe istihdamda en büyük paya sahip oldu. Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ihracatının yüzde 35’i sanayi, yüzde 60,7’si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

ANKARA(ANKA) - Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2013 yılında 2 milyon 695 bin 131 girişim faaliyet gösterdi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 74,2’sini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,7’sini, cironun yüzde 63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,3’ünü oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 74,2’sini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,7’sini, cironun yüzde 63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,3’ünü oluşturdu.

-KOBİ’LER 2013 YILINDA EN FAZLA TİCARET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERDİ-

Ekonomik faaliyetlerin istatistikî sınıflamasına göre; KOBİ’lerin yüzde 39,9’ u Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 15,7’si Ulaştırma ve depolama, yüzde 12,6’sı İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.

Kobi’ler 2013 yılında ticaret sektöründe istihdamda en büyük paya sahip oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerde, istihdam payı yüzde28,3, maaş ve ücret payı yüzde 23,9, ciro payı yüzde 50,9, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 27, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 19 olarak gerçekleşti.

-İMALAT SANAYİ’NDEKİ KOBİ’LER DÜŞÜK TEKNOLOJİ İLE ÇALIŞTI -

Küçük ve orta büyüklükteki imalat sanayi girişimlerinin yüzde 60,8’i düşük teknoloji ile çalışırken, bu girişimler istihdamın yüzde 55,1’ini, faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 43,6’sını oluşturdu. KOBİ’ler büyüklük grupları ayrıntısında incelendiğinde,1-19 kişi çalışan girişimlerin yüzde 61,4’ü düşük teknoloji, yüzde 30,2’si orta-düşük teknoloji, yüzde 8,2’si orta-yüksek teknoloji ile çalıştı. 20-49 kişi çalışan girişimlerde bu paylar sırasıyla yüzde 54,3, yüzde 27,7, yüzde 17,1 iken 50-249 kişi çalışan girişimlerde yüzde 50,4, yüzde 30,5, yüzde 17,6 oldu. Üç büyüklük grubunda da istihdamın yarısından fazlasının düşük teknoloji ile çalışan girişimlerde bulunduğu görüldü.

-KOBİ’LER 2014 YILINDA İHRACATIN YÜZDE 56,4’ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ-

İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,3 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,7, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 43,5 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ihracatının yüzde 35’i sanayi, yüzde 60,7’si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

-KOBİ’LERİN 2014 YILINDA İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 37,8 OLDU-

İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 62,2 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ithalatının yüzde 33,3’ü sanayi, yüzde  59,5’i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

-KOBİ’LER 2014 YILINDA İHRACATININ YÜZDE 48,1’İNİ AVRUPA ÜLKELERİNE YAPTI-

Ülke gruplarına göre 2014 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 48,1’i Avrupa ülkelerine, yüzde 35,5’i Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının yüzde 50,5’ini Avrupa ülkelerinden, yüzde 39,8’ini Asya ülkelerinden yaptı.

KOBİ’lerin ihracatı içinde giyim eşyası sektörünün payı yüzde 15, “tekstil ürünleri” nin payı yüzde 10,4 ve “ana metaller” in payı yüzde 9 oldu. KOBİ’lerin ithalatında ise öne çıkan sektörler “kimyasallar ve kimyasal ürünler”, “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar” ve “ana metaller” oldu.

-KOBİ’LER 2014 YILINDA AR-GE HARCAMALARININ YÜZDE 17,4’ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ-

Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın yüzde 17,4’ü (3 milyar 61 milyon TL) KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 115 bin 444 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 26,5’i KOBİ’lerde istihdam edildi.

-İNTERNET ERİŞİMİNE SAHİP KOBİ’LERİN ORANI 2015 YILINDA YÜZDE 92,2 OLDU-

Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,5’i internet erişimine sahip olup, bu oran KOBİ’lerde yüzde 92,2 oldu.         

Araştırma kapsamındaki girişimlerin bilgisayar kullanım oranı yüzde 95,2, web sayfası sahiplik oranı yüzde 65,5, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 92,4 iken, en yaygın kullanılan internet bağlantı türü yüzde 88,1 ile DSL bağlantı oldu. KOBİ’lerde ise bilgisayar kullanım oranı %95, web sayfası sahiplik oranı yüzde 64,6, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 92,2, en yaygın kullanılan İnternet bağlantı türü yüzde 88 ile DSL bağlantı oldu.

-KOBİ’LERİN YÜZDE 81’İ 2014 YILINDA KAMU İLE İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANDI-

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı 2014 yılında yüzde 81,4 oldu. KOBİ’lerde bu oran yüzde 81 oldu. Girişimlerin yüzde 12,4’ü 2014 yılında web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla mal/hizmet siparişi alırken, KOBİ’lerde bu oran yüzde 10,4 oldu.

-YENİLİKÇİ KOBİ’LERİN ORANI YÜZDE 50,8 OLDU-

Yenilik araştırması sonuçlarına göre 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 51,3’ü yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan sayısı 10-249 olan KOBİ’lerde ise bu oran yüzde 50,8 oldu.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 çalışanı olan KOBİ’lerin yüzde 49,3’ü, 50-249 çalışanı olan KOBİ’lerin ise yüzde 57,5’i yenilik faaliyetinde bulundu. Sanayi sektöründe yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 53,5 iken, bu oran hizmet sektöründeki KOBİ’lerde yüzde 47,5 oldu.

-KOBİ’LERİN YÜZDE 37,4’Ü ÜRÜN VE/VEYA SÜREÇ YENİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNDU-

KOBİ’lerin yüzde 37,4’ü 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden KOBİ’lerin oranı yüzde 20, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 5,5 oldu.

-KOBİ’LERİN YÜZDE 40,5’İ ORGANİZASYON VE/VEYA PAZARLAMA YENİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNDU-

KOBİ’lerin yüzde 40,5’i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda KOBİ’lerin yüzde 27,9’u organizasyon yeniliği, yüzde 33,4’ü ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi. (ANKA)

(AR/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@