Mhp'li Ayhan: Böyle Bir Belgeyi Hazırlayan Ekonomi Yönetimi Kime Nasıl Güven Verecektir?

ANKARA(ANKA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, orta vadeli programın bir ay gecikmeyle açık...

Haberler 13.10.2015, 12:05
Mhp'li Ayhan: Böyle Bir Belgeyi Hazırlayan Ekonomi Yönetimi Kime Nasıl Güven Verecektir?

ANKARA(ANKA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, orta vadeli programın bir ay gecikmeyle açıklandığını hatırlatarak, “Orta Vadeli Program AKP’nin ayıplarını örtmek için hazırlanmıştır.  Seçimden hemen sonra kadük olacak OVP’yi yeni hükümetin baştan aşağı revize etmesi gerekecektir. Böyle bir belgeyi hem de bir ay gecikmeyle hazırlayan ekonomi yönetimi kime nasıl güven verecektir?” dedi.

MHP Genel başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetinin Haziran ayında hazırlanması gereken OVP’nin yayınlanmasını hukuken “zorlama” bir şekilde Eylül ayına ertelediğini belirterek, “Ne var ki bu belgede de tahrifata gidilerek ekonomik gerçekler gizlenmeye çalışılmaktadır. Orta Vadeli Program (2016-2018) Orta vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinin aynı gün içinde eş zamanlı açıklanması başlı başına gayriciddi bir yaklaşımdır ve milletle alay etmektir. Bu önemli belgelerin ülkede kanın gövdeyi götürdüğü, kanlı terör olayının ülkeyi kavurduğu bir günde açıklanması ise kamuoyunun gözünden kaçırma gayreti olarak algılanmalıdır. Netice itibariyle Orta Vadeli Program AKP’nin ayıplarını örtmek için hazırlanmıştır.   Seçimden hemen sonra kadük olacak OVP’yi yeni hükümetin baştan aşağı revize etmesi gerekecektir. Böyle bir belgeyi hem de bir ay gecikmeyle hazırlayan ekonomi yönetimi kime nasıl güven verecektir?” dedi.

-“OVP VARSAYIMLAR TÜRKİYE VE DÜNYA GERÇEKLERİNİ KARŞILAMIYOR”-

OVP varsayımlarının Türkiye ve dünya gerçeklerini karşılamadığını savunan Ayhan şunları kaydetti:

 “OVP'ye göre, programın makroekonomik çerçevesi oluşturulurken, program döneminde iç siyasi belirsizliğin azalacağı, küresel büyümenin tedrici olarak artacağı, Türkiye'nin ticari ortaklarının ılımlı büyüyeceği, finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin azalacağı ve Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz artırım kararının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı ve büyümenin finansmanında yurtiçi tasarruflarla birlikte yabancı sermaye girişinin belli bir katkıyı sağlayacağı, dış ticaret hadlerinde göreli bir iyileşme olacağı varsayılmıştır.  Bu varsayımlar Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşullara ve dünya ekonomisindeki gelişmelere aykırıdır. FED faiz artışını 2016’ya öteleyebilecek, ancak ticaret ortaklarımızdaki ve küresel düzeydeki büyüme önümüzdeki kısa dönemde düşecek ve faizler yükselme eğilimi içinde olacaktır.”

-“2016’DA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN YÜZDE 5’LİK BÜYÜME ANCAK 2018’DE GERÇEKLEŞECEK”-

Türkiye ekonomisinde 2016’da gerçekleşmesi beklenen yüzde 5’lik büyümenin ancak 2018’de gerçekleşeceğine vurgu yapan Ayhan, “Geçen yılki OVP’de yüzde 4 olarak belirlenen 2015 büyüme hedefi yeni OVP ile yüzde 3’e düşürülmüş,  2016 için belirlenen yüzde 5 büyüme hedefine ise ancak 2018 yılında ulaşılması hedeflenmiştir.

Geçen sene bu yıl için konulan ve iki kere revize edilen hedefler bile tutmazken, hükümetin önümüzdeki üç yıl için koyduğu hedefler kimseyi tatmin edecek nitelikte değildir.  OVP 2016 yılında yüzde4 büyüme hedeflenmektedir.2017 ve 2018 de sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 büyüme hedeflenmektedir. Büyüme iç talebe ve nasıl yeniden artacağı belli olmayan iç tasarruflara dayanacaktır. İhracatın büyümeye katkısı ise önümüzdeki 4 yıl boyunca negatif olması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

-“OVP ÜLKENİN GERÇEKLERİNİ YANSITMIYOR TERSİNE ONLARI GİZLİYOR, İNKAR VE İHMAL EDİYOR”- 

Yeni OVP’nin, AK Parti döneminin tahribatının gizlendiği, ekonomideki mevcut krizin” ihmal” ve “inkâr” edildiği hayali bir belge niteliğinde olduğunu savunan Ayhan, “Bu hali ile ekonomiye pusula olması, yön göstermesi mümkün değildir. Aksine gözden kaçırılmaya çalışılan dolar bazındaki hesaplamalar dikkate alındığında belirsizliği ve endişeyi daha da arttıran bir unsurdur” dedi.

-“HÜKÜMET DOLAR BAZINDA GELİR HESABI YAPAMAZ VE BUNLARI AÇIKLAYAMAZ HALE GELMİŞTİR”-

GSYH’nin 2016’da 2,1, 2017’de 2,3, 2018’de 2,6 katrilyon TL’ye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ayhan, “Yeni OVP’de maalesef Dolar bazında GSYH hesabı ve kişi başına GSYH hesabı yer almıştır. Geçmiş Orta Vadeli Programlar'da açıklanan nominal kişi başına düşen GSYH yeni OVP'de yerini Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre hesaplanmış rakamlara bırakmıştır” dedi.

“Böylelikle Davutoğlu Hükümeti, 9 bin doların altına gerileyen dolar bazında GSYH rakamını telaffuz etmemek için yeni bir hesap yöntemi uygulamıştır” diyen Ayhan şunları kaydetti:

“Tıpkı daha önce yapıldığı gibi, bir GSYH bir gecede 800 milyar dolardan, 1,5 trilyon dolara  kişi başına GSYH ise 9 bin dolardan, 20 bin dolara yükseltilmiştir.  Dolar cinsinden GSYH açıklayamayan hükümet GSYH’deki düşüşü hesap oyunları ile gizleme gayreti içine girmiştir.”

-“HÜKÜMETİN GZLEDİĞİ GERÇEKLER VAR”-

Hükümetin gizlediği gerçekler olduğunu öne süren Ayhan, GSYH’nin 2015’te 705 milyar dolarların, 2016’da 700 milyar doların altına gerilediğini belitti. Kişi Başına GSYH’nin ise 4 yıl daha 10 bin doların altında kalacağını ifade eden Ayhan, “OVP’de yer alan Cari işlemler açığı rakamlarından yola çıkarak dolar bazında nominal milli gelir rakamlarını hesapladığımızda gerçek manzara ortaya çıkmaktadır.  Zira OVP'nin şifreleri arasında önümüzdeki 3 yıla ilişkin dolar kuru tahminleri diğer makro ekonomik hedeflerin içine gizlenmiştir. OVP’de daha öncekilerde olduğu gibi bir kur beklentisi ve tahmini bulunmamaktadır. SAGP kullanılarak hesaplanan GSYH’deki Döviz bazındaki hesaplamaların uluslararası hesaplamaların bir geçerliliği bulunmamaktadır. Ekonomik aktörlere gerçek bir referans olması mümkün değildir. Program döneminde ihracatın reel alarak yüzde 9 ithalatın ise yüzde 7,9 oranında artacağı gibi hayali bir varsayım yapılmıştır. Zira ihracat 2015 yılında ilk 9 ayda çift haneli azalma içindedir. ihracattaki düşüş bir sonraki yıla baz etkisi yaratabilir ancak bu artışın aynı oranda sürmesi mümkün olamayacaktır. 2014 Ocak ayından buyana devam eden ihracattaki gerilemenin nasıl durdurulacağı ve mevcut küresel koşullarda nasıl artışa geçileceği açıklanmamaktadır” dedi.

-“BU, RESMİ BELGEDE TAHRİFAT YAPARAK KAMUOYU VE EKONOMİ ÇEVRELERİNİ YANILTMAKTIR”-

Cari açığın GSYH’ye oranının önümüzdeki üç yılda yüzde 5’in altına inmeyeceğine vurgu yapan Ayhan, “İşsizlik yüzde 10’lar seviyesinde korunacaktır. Buna mukabil enflasyon ve faiz hedefi son derece iyimserdir.  Enflasyonun 2016 yılında yüzde 6,5’e, dönem sonunda yüzde 5’e gerilemesi öngörülmektedir. Mevcut kur ve faiz gelişmeleri dikkate alındığında ekonominin karşı karşıya kalacağı maliyet enflasyonu ihmal edilmektedir. Enflasyon hedeflerinin gerçekleşmesi mümkün görülmemekte, enflasyon hedeflemesinin ve para politikasının etkin uygulanamayacağı şimdiden görülmektedir. Sabit sermaye yatırımlarında ise 2017 ve 2018’de sırasıyla yüzde 7,8, yüzde 8,2 yüksek düzeyde büyüme öngörülmektedir. Yurtiçi tasarruflarında yüzde 17,2’ye yükseleceği öngörülmektedir. AKP fert başına GSYH’nin 10 bin doları aştığını her platformda ifade ederken, şimdi dolar bazındaki azalışı telaffuz etmekten, hatta devletin hesaplarına sokmaktan kaçmakta ve korkmaktadır. Bu resmi belgede tahrifat yaparak kamuoyu ve ekonomi çevrelerini yanıltmaktır” ifadelerini kullandı. (ANKA)

(ÖZ/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@