Maliye Bakanı'ndan ‘Türgev' Yanıtı

ANKARA (ANKA)- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da mülkiyeti Haz...

Haberler 08.10.2015, 07:00
Maliye Bakanı'ndan ‘Türgev' Yanıtı

ANKARA (ANKA)- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı lehine eğitim tesisleri yapılması amacıyla Vakıfları lehine irtifak hakkı tesisi talep edildiğini; kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilebildiğini bildirdi.

-TÜRGEV SORUSU-

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Fenerbahçe Kulübüne protokole rağmen lise arsası verilmek istenmezken TÜRGEV’e 606 milyon liralık arsanın 3 milyon liraya verilmesinin gerekçesi nedir?” diye sordu.

-“İRTİFAK HAKKI TESİSİ TALEP EDİLMİŞTİR”-

Soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı lehine eğitim tesisleri yapılması amacıyla Vakıfları lehine irtifak hakkı tesisi talep edildiğini söyledi.

-YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİ HATIRLATTI-

Maliye Bakanı, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinde;

"Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

Ancak bu bedel; ... Kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinde ilk yıl için taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisidir...

Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar lehine; yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya senetlerinde yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri, eğitim tesisleri yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde seksenini oluşturması, bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması ve bu tesislerin her biriminde verilen her türlü hizmetin yüzde onunun bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine sunulması kaydıyla ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde beşidir..." hükümlerin yer aldığını belirtti.

-TEBLİĞİ HATIRLATTI-

Maliye Bakanı, Milli Emlak Genel Tebliğinin 8’inci maddesinin 2/f bendinde; "Kamu yararına çalışan derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kendi kuruluş kanunlarında, tüzük ve senetlerinde yer alan asli faaliyetlerinde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, Kanunun 17'nci maddesine göre ilan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebilecektir” ibaresinin yer aldığını söyledi.

Maliye Bakanı tebliğin 3 fıkrasında ise; "İkinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyan birden fazla istekli olması halinde ise; bu istekliler arasında Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihale sonucunda en yüksek bedeli teklif eden yatırımcıya kullanma izni verilecek veya irtifak hakkı tesis edilecektir” hükümlerinin yer aldığını kaydetti.

-“BEDELİ KARŞILIĞINDA DOĞRUDAN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEBİLMEKTEDİR”-

Maliye Bakanı, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca Hazineye ait taşınmazlar üzerinde eğitim, sağlık kültür ve sportif vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilebildiğini vurguladı. (ANKA)

(MG/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@