Jcr Çalık Enerji A.ş.'nin Not Görünümünü Yukarı Yönlü Revize Etti

-JCR-Eurasia Rating Çalık Enerji A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını yatırım yapılabilir kategorisind...

Haberler 11.11.2015, 16:15
Jcr Çalık Enerji A.ş.'nin Not Görünümünü Yukarı Yönlü Revize Etti

-JCR-Eurasia Rating Çalık Enerji A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'BBB+ (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise 'BBB-/Stabil' olarak teyit etti.

ANKARA(ANKA) – Orhan Aysezen - JCR-Eurasia Rating Çalık Enerji A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'BBB+ (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise 'BBB-/Stabil' olarak teyit etti. JCR, 'Stabil' olan Kısa ve Uzun Vadeli Ulusal Not görünümü ise 'Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etti.

Diğer taraftan, JCR, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notlarını 'BBB- / Stabil' olarak teyit ettiği Çalık Enerji hakkında şu değerlendirmede bulundu.

“-Çalık Enerji, 1998 yılında Türkiye'de kurulmuş olup, esas olarak enerji santralları yapım projelerinde Mühendislik, Tedarik ve Yapım ‘EPC’ (Engineering-Procurement-Construction) alanında uzmanlaşmıştır ve bir Çalık Holding iştirakidir. Firma, 2000'li yılların başında Türkmenistan'da gaz yakıtlı enerji santrallerinin Mühendislik, Tedarik ve Yapım işlerinde lider yüklenici olarak sektörün EPC alanına giriş yapmıştır. Türkmenistan deneyiminde, mühendislik birikimini ve teknik yetkinliklerini verimli bir biçimde kullanarak tamamladığı projelerle kapsamlı bir know-how oluşturmuştur. Bu başarıları takiben Irak, Özbekistan, Libya ve Gürcistan'ın aralarında bulunduğu yeni pazarlarda yeni enerji santrali ihaleleri kazanılmıştır. Şirket, mevcut durumda dünya çapında faaliyet gösteren EPC firmaları ile başarıyla rekabet etmektedir.

-Çalık Enerji; Türkiye Enerji Üretim piyasasında da yatırımcı yönüyle, 30MW kurulu üretim kapasitesine sahip olup, elinde bulunan yenilebilir enerji kaynakları ve termal enerji santrali lisanslarıyla bu alanda yatırımlarını uygun fizibilite ve verimlilik koşullarının oluşması durumunda seçicilikle sürdürmeyi planlamaktadır. Enerji Dağıtım alanında ise; YEDAŞ, ARAS ve KEDS dağıtım şirketleriyle Türkiye'de 5,2 milyon ve Kosova'da 2,1 milyon kişiye kaliteli hizmet sağlamaktadır.

-Çalık Enerji, ihtisas alanı olan EPC iş alanında Türkmenistan ve Gürcistan gibi mevcut pazarlarındaki lider oyuncu pozisyonunu geliştirmektedir. Firma, enerji santrali EPC projelerini Ortadoğu ve Afrika'daki hedef pazarları barındıran daha geniş bir coğrafyada sürdürmek adına aktif bir biçimde iş geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Hâlihazırda yapımı devam eden ve sözleşmesi imzalanmış olan projelerin büyüklüğü ile mevcut ihale kazanma yetkinliği ve yoğun iş geliştirme araştırmaları dikkate alındığında, Şirketin büyüme trendini koruyacağı beklenmektedir. EPC alanında faaliyetlerini tatmin edici bir brüt kar marjıyla sürdüren Firma, büyüme sürecinde projelerin önemli bölümünü verilen avanslar ile sağlayarak finansman giderlerini de sınırlı tutabilmektedir. Firma'nın, bu alandaki faaliyetlerden yüksek tutarda yaratabileceği net nakit akışı gelecekte Firma'nın büyümesindeki en önemli itici faktör olma potansiyelini taşımaktadır. Çalık Enerji, küresel enerji arz ve talep dengesini bölgeler özelinde izleyerek, orta ve uzun vadede önemli potansiyel barındıran piyasaları araştırmakta ve büyüme stratejisini bu yönde geliştirmeyi hedeflemektedir.

-Çalık Enerj'i'nin faaliyet gösterdiği bölgelerin enerji arz-talep dengesi ve ekonomik gelişim hızının Firma'nın iş hacmi üzerindeki önemli etkisi dikkate alındığında; BDT ülkeleri, Ortadoğu, Sahra Altı Afrika'ya ilişkin orta ve uzun vadedeki olumlu beklentiler değerlendirildiğinde sektörün görünümünün orta ve uzun vadede Şirketin faaliyetlerini destekler nitelikte olduğu düşünülmektedir. Buna ilaveten, Çalık Enerji'nin risk iştahı, girişimci yönetim ve ortaklık yapısı, düşük borçluluk yapısı, sektörün önde gelen tanınmış tedarikçileriyle olan güçlü ilişkileri ve hâlihazırda devam eden sözleşmelerin büyüklüğü Şirketin Kısa ve Uzun Vadeli Ulusal Not görünümünün 'Pozitif' olarak belirlenmesinin temel dayanaklarını oluşturmaktadır.

-Şirketin hâkim ortağı olan Çalık Holding'in ise, firmanın sektöründe edindiği konum dikkate alındığında, ihtiyaç halinde Çalık Enerj'i'ye finansal gücünün yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite ve öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde yeterli düzeyi işaret eden (2) olarak belirlenmiştir.

-Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin içsel kaynak yaratma kapasitesi, mevcut kontrat hacmi, aktif büyüklüğü ve kalitesi, öz kaynak-borç seviyesi, enerji sektöründeki uzun operasyonel geçmişi, gelir kalemlerinin yenilenebilir enerji ile çeşitlendirilmesi ve sektördeki deneyimli üst yönetimi dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini sürdürmesi kaydıyla, Çalık Enerji'nin üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Çalık Enerji'nin Ortaklardan Bağımsızlık notu yeterli düzeyi işaret eden (B) olarak belirlenmiştir.” (ANKA)

(ORH/ÖZK)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@