Japonlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Tam Not

-Japan Credit Rating (JCR) Agency Eurasia Rating, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirdi.

Haberler 06.11.2015, 14:50
Japonlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Tam Not

-JCR ER değerlendirmesinde, “1 Kasım 2015 genel seçimlerinin AK Parti'ye 4 yıllık iktidar olanağı yaratmasıyla birlikte politik stres seviyesi de azalmıştır” dedi.

ANKARA(ANKA) – Orhan Aysezen - Japan Credit Rating (JCR) Agency Eurasia Rating, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AAA(Trk), Uzun Vadeli Uluslararası FC ve LC Notlarını ise ‘BBB-(Trk)’ olarak teyit etti. Japonlar 1 Kasım seçimleriyle ilgili de, “1 Kasım 2015 genel seçimlerinin AK Parti'ye 4 yıllık iktidar olanağı yaratmasıyla birlikte politik stres seviyesi de azalmıştır” değerlendirmesi yaptı.

JCR Eurasia Rating’ten yapılan açıklamada, “Varlık büyüklüğü ve hizmet yelpazesi açısından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önemli büyükşehir belediyelerinden birisi konumunda olan İBB -İstanbul Büyükşehir Belediyesi, örgüt yapısı içerisindeki İETT ve İSKİ gibi bağlı kuruluşları ile 26 adet iştirakiyle, zengin tarihsel geçmişe ve kültürel birikime sahip olan İstanbul İlinde belediyecilik faaliyetlerini yükselen ekonomilerdeki genel belediyecilik uygulamalarının üzerinde bir performansla sürdürmektedir” denildi.

Türkiye'de yerel yönetimlerin mali özerklik boyutlarının; kaynak çeşitliliğinin geliştirilme gereksinimleri karşısında, özellikle yerel vergilerin kullanımı bakımından sınırlı yetkilere sahip olunması, "mali yerelleşme" ilkesi gereği belediyelerin öz gelirlerini artırmaya yönelik reformların yapılmamış olması ve uluslararası kıyaslamalarda ülke yönetimi ve anayasal düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle olumsuz etkilendiğini belirten JCR ER, “Kanunlarla tanımlanmış ve güvence altına alınmış bulunmakla beraber merkezi yönetim bütçesinden yapılan periyodik vergi transferlerine büyük ölçüde ihtiyaç duyuluyor olması ise mali yerelleşmenin zayıf kalmasının en önemli nedenidir” dedi. JCR ER şu saptamalarda bulundu.

“Genel siyasi sistem ve merkezi hükümet tarafından sağlanan yeterli mali destek seviyesi, GSYH'nin üzerinde seyreden istikrarlı varlık büyüme oranlarıyla güçlenen bilanço yapısı, İstanbul şehrinin yüksek vergi üretme kapasitesi ve merkezi rolü, işletme sermayesi göstergelerinin yeterliliği, kent yaşamının gereği olarak İBB'nin bizzat görevleri arasında bulunan ve çok geniş bir yelpazeye yayılan kamusal hizmetlerin önemli kısmının iştirakleri ve bağlı organları vasıtasıyla yürütülmesi şeklindeki işletmecilik yaklaşımının ortaya çıkardığı kaynak verimliliği, uzmanlaşma, hizmet etkinliği ve gelirler üzerinde bir dereceye kadar sağlanan takdir yetkisi, yerel yönetimlere ve özellikle İBB'ye genel bütçeden pay verilmesi hususunda kısmi iyileştirmeler yapılması ile beraber düşük borçluluk seviyesi, notlama sürecini pozitif olarak etkileyen ana unsurlardandır.

-Varlıkları arasındaki taşınmaz varlık büyüklüğünün İBB'yi fiyat riskinden koruması, bilanço dışı taahhüt ve yükümlülüklerinin uluslararası referans değerlerin altında bulunması ve periyodik olarak yapılan yeterli ölçek seviyesindeki vatandaş memnuniyet analizlerinin sonuçları ve bu sonuçların uygulamalarda dikkate alınması ise yerel notları yukarı taşıyan diğer unsurlar olmaya devam etmektedirler. Diğer taraftan, 2014 yılı Mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçlanmış olmasına dayalı olarak 2019 Mart ayına kadar geçecek süre açısından seçim sonucunda oluşan yeni Belediye Meclisi yapısı derecelendirme perspektifi açısından ilave bir değişiklik geçirmemiş olup 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin AK Parti'ye 4 yıllık iktidar olanağı yaratmasıyla birlikte politik stres seviyesi de azalmıştır.

-Toplam belediye gelirleri içerisinde, belediyecilik faaliyetleri yoluyla sağlanan öz gelirlerin yetersizliğinden dolayı, genel bütçeden sağlanan katkı paylarının yüksek olması hususu merkezi idarenin mali vesayetinin etkilerini artırmakta ve özerklik ilkesinin gelişip yerleşik hale gelmesini engellemektedir. Belediye gelirlerinin tahmin edilebilirlik düzeyi ise bütçe vergi gelirlerinden alınan payların paylaşım oranlarında gözlemlenen sürekli değişiklikler ile olumsuz yönde etkilenmektedir. -Diğer taraftan, yukarıda yer alan hususlar, büyükşehir belediyeciliği başta olmak üzere ülke genelinde tüm belediyelerin genel sistem tarafından merkezi olarak desteklenme ve sahiplenilme seviyesinin dünya ortalamalarına göre oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

-İç göçün yarattığı altyapı ve ulaşım sorunlarına rağmen İstanbul ilinin kişi başı gelirinin ve refah düzeyinin Türkiye genelinin üzerinde olması hususu da dikkate alınarak genel idari sistemin İBB'yi destekleme notu JCR Eurasia notasyonu içerisinde en yüksek seviye olan (1) olarak teyit edilmiştir.” (ANKA)

(ORH/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@