Japonlar Ziraat'i En Yüksek ‘Yatırım Yapılabilir' Kategorisinde Değerlendirdi

ANKARA(ANKA) - JCR Eurasia Rating, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Konsolide Yapısı"nı yatırım yapıl...

Haberler 20.11.2015, 16:00
Japonlar Ziraat'i En Yüksek ‘Yatırım Yapılabilir' Kategorisinde Değerlendirdi

ANKARA(ANKA) - JCR Eurasia Rating, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Konsolide Yapısı"nı yatırım yapılabilir kategorisinin en yüksek seviyesinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AAA (Trk)', görünümünü ise 'Stabil' olarak teyit etti.

JCR ER diğer taraftan, Ziraat Bankası’nın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notlarını 'BBB-' olarak teyit etti.

JCR ER konuya ilişkin açıklamasında Türk Bankacılık Sektörü 'nün faaliyet geçmişi en uzun bankası olan ve mevcut haliyle küresel bankacılık boyutlarına uzun süredir ulaşmış bulunan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin, ülke genelindeki yaygın şube ağı, alternatif dağıtım kanalları, mevduat tabanı ve uluslararası boyutta yaratmış olduğu geniş ölçekli erişim kanalları sayesinde sektör içerisinde ulaştığı pozitif ayrışımını; sektörün oluşumunda ve gelişiminde oynadığı önemli rolünü sürdürdüğünü bildirdi.

JCR ER bankanın son beş yıldır krediler bileşeni lehine düzenli olarak değişim gösteren ve artan finansal aracılık işlevinin bir göstergesi olan varlık yapısıyla faaliyetlerini devam ettirdiğini kaydetti.

Sektörel kar aşınmalarından en az etkilenen ve değişen finansman yapısına erken uyum sağlama kabiliyeti kazanan Banka’nın, “varlık büyüklüğünden ziyade sürdürülebilir karlılık” hedefi kapsamında 2011 de başlatılan ve sonlara gelinen iş modeli dönüşüm sürecinin olumlu etkilerini görmeye başladığını, merkezileştirilen operasyonel ve geliştirilen kredi tahsis karar süreçleriyle artan operasyonel verimlilikle, makro düzeyde baskılanan göstergelere rağmen karlılık seviyelerini koruduğunu, pazar etkinliğini artırarak varlık büyüklüğünde sektör liderliğini üstlendiğini bildirdi.

Varlık büyüklüğü yanında mevduat tabanı, öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, net dönem karı, şube ve personel sayılarında da liderlik konumunda bulunan Ziraat Bankası’nın; sendikasyon kredisi, yurtdışı tahvil ihraçları, KOBİ ve ihracatın finansmanına yönelik uluslararası kuruluş ve bankalardan temin edilen fonlar ve yurtiçi tahvil/bono ihraçları ile çeşitlenen kaynak yapısı kapsamında sağlanan vade ve maliyet avantajları ile faiz marjını sektörün üzerinde gerçekleştirdiğini kaydeden JCR ER şöyle devam etti:

“Toplam kaynaklar içindeki pazar payı giderek azalmakla birlikte, miktar olarak halen en yüksek mevduat tabanına sahip olan Banka, hem mevduat yaygınlığını geliştirmiş hem de mevduatının ortalama vadesini yükselterek likidite yönetimini kolaylaştırmıştır.

Tahsil kabiliyetini yitiren bir kısım banka alacaklarının varlık yönetim şirketlerine devredilerek elden çıkarılması neticesinde NPL oranlarının iyileştirilmesi Türkiye'de yaygın bir uygulama olmakla birlikte, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarının bu yönde bir uygulaması bulunmamakta; buna karşın Banka NPL oranını azaltarak genel ortalamaların altındaki seyrini sürdürmüştür. Risk ağırlıklı varlıklardaki ortalamaların üzerindeki artışın bir sonucu olarak baskılanan sermayeleşme seviyesi, ödenmiş sermaye artırımı, kar yaratma potansiyeli ve menkul ve duran varlık yeniden değerlemeleriyle yukarı doğru çekilmiş, kurumsal kredilere yönelimle nispeten bozulan müşteri kredi risk konsantrasyonu yönetilebilir seviyelerde oluşmuştur. Performans projeksiyonlarında kamusal dışsallığı ön plana çıkartarak karar alınmasının yaratabileceği riskleri kamusal sermaye yapısı azaltmaktadır. Risk ve fırsat yönetimi bakımından Ziraat Bankası'nın kamu bankaları içerisinde risk iştahı en yüksek banka olması hızlı büyümesinde önemli bir etkendir.

Yabancı para pozisyonları Özel bankacılığa göre daha makul düzeylerde bulunan ve dış pazarlardan kaynaklanabilecek risklere karşı etkilenme seviyesi daha düşük bulunan Ziraat Bankası'nın hissedarlık yapısını Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin oluşturması, ülke ekonomisi ve finansal piyasalar içindeki rolü, gelişen aktif kalitesi, çeşitlenen kaynak yapısı, finansal aracılık faaliyetlerinde devam eden iyileşme, yeniden yapılanma sürecinin etkisiyle etkinliği ve verimliliği artan operasyonel süreçler, korunan kar yaratma kapasitesi ile daha da genişleyen etkili şube ağı ve networku dahilinde Ziraat Bankası'nın 'Desteklenme' ve 'Ortaklardan Bağımsızlık' notları, JCR Eurasia Rating notasyon sistemi içinde, en yüksek dereceler olan sırasıyla (1) ve (A) notuna karşılık gelecek şekilde değerlendirilmiştir.” (ANKA)

(ORH/ÖZK)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@