İşsizlik Ödeneği Hesaplama Nasıl Yapılır? İŞKUR Ödenekten Yararlanma Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneği hesaplanırken, sigortalı olarak çalışmış iş görenin son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama günlük brüt kazancın %40’ı olarak hesaplanır. Kaç günlük maaş alınacak ise o kadar gün ile çarpılır ve aylık olarak iş görenin hesabına yatırılır. İşsizlik ödeneği hesaplaması yapılırken maaşınızın ne kadar yüksek olduğuna bakılmaz.

İşsizlik Ödeneği Hesaplama Nasıl Yapılır? İŞKUR Ödenekten Yararlanma Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneği hesaplanırken, sigortalı olarak çalışmış iş görenin son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama günlük brüt kazancın %40’ı olarak hesaplanır. Kaç günlük maaş alınacak ise o kadar gün ile çarpılır ve aylık olarak iş görenin hesabına yatırılır. İşsizlik ödeneği hesaplaması yapılırken maaşınızın ne kadar yüksek olduğuna bakılmaz.

İşsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inin altında kalmaktadır. Damga vergisi dışında işsizlik ödeneğinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. İşsizlik maaşının sınırı asgari ücret üzerinden hesaplanır. 

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmenin şartları aşağıdaki gididir:

•    Kendi isteği dışında ve haksız sebeple işsiz kalmak
•    Hizmet akdi bitmeden önceki son 120 günlük sürede hizmet akdine tabi olmak
•    Hizmet akdi feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da online yollarla başvuru yapmış olmak
•    Hizmet akdi feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün ödenmiş işsizlik sigortası primine sahip olmak 

İşsizlik Ödeneğine Nasıl Başvurulur? 

İşsizlik ödeneği başvurusu için hizmet ödeneğinin feshedildiği günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da online olarak www.iskur.gov.tr adresinden yapılır. Vekâleten başvuru yapılamaz. Mücbir sebep dışında 30 günden önce başvurulmaz ise başvurunun geciktiği süre kadar hak sahipliği süresinden düşülür.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortası olmayan işsizlerin iş görmeye hazır halde olması gerekir. Başvuru ile kişinin iş arayan kaydı yapılır ya da güncellenir. İŞKUR’dan işsizlik ödeneği hesaplanması ve ödenmesi dışında danışmanlık hizmeti, işe yerleştirme, meslek gelişimi, meslek edindirme ve mesleki eğitim hizmetleri sağlanır.

Başvuru yapıldıktan sonra en geç 1 ay içinde sonuçlanır. İşsizlik ödeneği için hak kazanılmış ise her ayın beşinde aylık olarak ödenir. T.C kimlik numarası ile PTT Bank şubelerinden işsizlik ödeneği alınır.
Ödeme tarihi öne çekmek isteniyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yapılabilir. 

İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre Ödenir?

İşsizlik ödeneği 6 ay ya da 10 ay arasında ödenir. Primlerle ne kadar işsizlik maaşı ödeneceği belirlenir. Son 3 yıllık sürede 600 günlük prim ödenmişse 6 ay, 900 günlük prim ödenmişse 8 ay, 1080 günlük prim ödenmiş ise 10 ay süre ile işsizlik ödeneği alınır.

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde aşağıdaki durumlarda herhangi bir değişiklik olursa 15 gün içinde İŞKUR’a ya da ALO 170’e bildirmek gerekir.

•    Yeniden bir işe başlanıyorsa
•    Adres değişikliği yapılmışsa
•    Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden yaşlılık aylığı alınmaya başlanmışsa
•    Yurt dışına çıkılıyorsa
•    Mahkeme kararı ile işe iade yapılmışsa

İşsizlik maaşından faydalananlar eksik ya da yanlış bilgi ile yapılmış ödemeleri yasal faiziyle geri ödemek zorundadır.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Durumlar Nelerdir?

İşsizlik ödeneğinin kesilmesini gerektiren durumlar aşağıda detaylıca belirtildiği şekilde tamamen ya da bir süreliğine gerçekleşir.

•    Mesleklerine uygun son çalışılan ücret ve çalışma koşullarına yakın, ikamet edilen yerin belediye sınırları içinde İŞKUR tarafından bulunan ve teklif edilen işi haklı bir neden olmaksızın reddetmek
•    İşsizlik ödeneği alınan dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı kamu idareleri denetim elemanlarınca ya da iş hayatını inceleme ve denetleme yetkisine sahip müfettişlerce tespit edilirse 

Bu durumlarda işsizlik ödeneği tamamen kesilir.

•    İşsizlik ödeneği alınırken herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan yaşlılık maaşı almaya başlayanların ödenekleri emeklilik gerekçesi ile yaşlılık maaşı alındığı tarihten itibaren kesilir.
•    İŞKUR tarafından verilen meslek geliştirme, yetişme kurslarına hakli bir neden olmadan devamsızlık yapan ay da bu kurslara gitmeyi reddedenlerin işsizlik ödeneği kesilir.
•    İŞKUR’un yaptığı çağrıları zamanında cevaplamayan ya da görmezden gelen, istenilen bilgi ve belgeleri istenilen süre içinde iletmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilir.

Ancak bu durumlar ortadan kalkarsa ödemeler tekrar başlar. İşsizlik ödeneği hesaplamaya gerek kalmadan kaldığı yerden devam eder.

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@