Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Özel Enerji Raporu: Enerji Verimliliğiniz Kritik

-Dünya Bankası tarafından yayınlanan “Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemes...

Haberler 08.10.2015, 11:50
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Özel Enerji Raporu: Enerji Verimliliğiniz Kritik

-Dünya Bankası tarafından yayınlanan “Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi” başlıklı yeni bir rapora göre, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesinde enerji verimliliği kritik bir öneme sahip olacak.

ANKARA(ANKA) – Orhan Aysezen - Dünya Bankası tarafından yayınlanan “Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi” başlıklı yeni bir rapora göre, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesinde enerji verimliliği kritik bir öneme sahip olacak.

Dünya Bankası’nın Hintli uzmanı Jas Singh’in başyazarlığında hazırlanan rapora göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bugün için enerji verimliliği konusunu hem enerji stratejisinin hem de Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planının anahtar bir bileşeni olarak görüyor.

-TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİ ÖNÜNDE KURUMSAL BOŞLUKLAR VAR-

Öte yandan, genel politika çerçevesi nispeten güçlü olmasına rağmen, Türkiye’nin açıkladığı enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek bazı kurumsal ve fonksiyonel boşluklar mevcut.

Enerji verimliliği, fabrikaların, işletme sahiplerinin ve  vatandaşların enerji verimliliğinin önemini anlamalarına, akıllı satın alma tercihleri yapmalarına, finansmana erişimlerine ve enerji tasarrufları gerçekleştirmelerine  yardımcı olma konusunda önemli bir kurumsal zorluk ortaya koyuyor.

Raporda mevcut kanun ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemeler, kamu ve özel sektörden önemli paydaşlar ile yapılan görüşmeler ve Türkiye’nin programları ile uluslararası en iyi uygulamalar ve kurumsal yönetişim ilkeleri arasında yapılan karşılaştırmalar yoluyla Türkiye’deki kurumsal roller ve fonksiyonlar  değerlendirildi.

Mevcut sorumlulukların, uluslararası en iyi uygulamalar karşısındaki boşlukların, sanayi, bankalar, kamu sektörü, binalar ve ticarethaneler gibi en önemli enerji kullanan sektörlerdeki algılanan çakışmaların ve boşlukların tespit edilmesi amacıyla raporda dört temel alanı -politikalar ve düzenlemeler, veri ve bilgiler, teşvikler ve teknik yardım, izleme ve değerlendirme-  kapsayan bir analiz sunuluyor.

Jas Singh, raporun tanıtımı vesilesiyle yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

“Enerji verimliliği en ucuz ve en temiz ‘enerji kaynakları’ arasındadır ve bu önemli ve bol kaynaktan daha iyi yararlanabilmek için Türkiye’nin daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir. Enerji verimliliği Türkiye’nin enerji güvenliğini arttırmasına, ekonomik büyümesini sürdürmesine ve çevreyi korumasına yardımcı olabilir.”

Türkiye’nin son yıllarda enerji verimliliği ile ilgili olarak güçlü bir yasal çerçeve ve politika çerçevesi oluşturduğunu belirten Singh, “Türkiye 2023 yılına kadar yüzde 10’luk bir enerji tasarrufu sağlama hedefi doğrultusunda uygulama çabalarını yoğunlaştırırken, daha fazla eşgüdüme, daha iyi bir kaldıraç etkisine, daha büyük bir ölçeğe ve ulusal düzeyde ölçülebilir etki göstergelerine ihtiyaç duyulacaktır.  Tek seferlik münferit pilot yatırımlardan, güçlü kurumları, amaca özel oluşturulmuş  sürdürülebilir finansman mekanizmalarını ve yetkin bir özel sektörü içeren ulusal düzeyde programlara geçilmesi gerekmektedir” dedi.

-BAŞKA ÜLKELER İNCELENDİ-

Raporda ayrıca başka bazı ülkelerin kurumsal yapıları ve deneyimleri inceleniyor ve Anahtar Başarı Faktörlerinin bir listesi sunuluyor. Örneğin sadece enerji verimliliği konusunda faaliyet gösterecek, özel sektör için kaldıraç etkisi yaratacak, istikrarlı finansman kaynakları olacak ve hissedarlarına karşı hesap verecek bağımsız bir kurumun kurulması gibi önlemler tanıtılıyor. Raporda son olarak Türkiye’nin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkabilmesi ve büyük miktardaki enerji verimliliği potansiyelini herkesin yararına olacak şekilde kullanabilmesi için kurumsal açıdan ve programlama konusunda yapılması gerekenler ile ilgili olarak öneriler sunuluyor.

-ESMAP NE?-

Dünya Bankası raporu Rapor ESMAP tarafından finanse edildi. 1983 yılında oluşturulan Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı (ESMAP) Dünya Bankası tarafından yönetilen ve 13 resmi donör tarafından desteklenen küresel bir çok taraflı teknik yardım vakıf fonu. ESMAP düşük ve orta gelirli ülkelerden oluşan müşterilerinin, yoksulluğu azaltma ve ekonomik büyümeyi arttırma hedefleri doğrultusunda çevresel açıdan sürdürülebilir enerji çözümleri için bilgi birikimlerini ve kurumsal kapasitelerini artırmalarına yardımcı oluyor. (ANKA)

(ORH/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@