Dünya Bankası Uzmanı: Türkiye'nin Kentleşmesi Başarı Ve Zorluklarıyla Örnek

-Dünya Bankası Sosyal, Kentsel, Kırsal Dayanıklılık Departmanı Kıdemli Direktörü Ede Jorge Ijjasz...

Haberler 16.10.2015, 12:10
Dünya Bankası Uzmanı: Türkiye'nin Kentleşmesi Başarı Ve Zorluklarıyla Örnek

-Dünya Bankası Sosyal, Kentsel, Kırsal Dayanıklılık Departmanı Kıdemli Direktörü Ede Jorge Ijjasz-Vasquez, Nisan ayında yayınlanan Anadolu Kaplanları raporunu değerlendirdi.

-Vasquez, Dünya bugün birçok gelişmekte olan ülkenin şehirleşmeden onyıllar boyunca etkili bir şekilde yararlanan bir ülke olarak Türkiye’yi incelediğini belirtti.

ANKARA (ANKA) – Dünya Bankası Sosyal, Kentsel, Kırsal Dayanıklılık Departmanı Kıdemli Direktörü Ede Jorge Ijjasz-Vasquez, Türkiye'nin kentleşmeyi ekonominin yararına kullanmayı gösterdiğini, aynı zamanda da şehirleşmeyi yönetmenin zorluklarına işaret edip bunu başarmak için daha iyi kurumlar gerektiğini hatırlattığını bildirdi. 

Vasquez, Dünya Bankası internet sitesinde yer alan başmakalesinde bugün birçok gelişmekte olan ülkenin, şehirleşmeden etkili bir şekilde yararlanan bir ülke olarak Türkiye’yi incelediğini belirtti. Geçtiğimiz son birkaç on yıllık dönemde Türkiye’nin ekonomik ve mekânsal olarak dinamik ve sanayi açısından rekabetçi bir ülkeye dönüştüğünü kaydeden Vasquez, “Anadolu Kaplanlarının Yükselişi: Şehirleşmeyi Güçlendirmek ve Yönetmek” başmakalesinde şöyle dedi:

“Bu raporun da gösterdiği gibi ‘hızlı kentleşmeyi idare etmek’ yükselen piyasa ekonomilerinin bugün karşılaştıkları en önemli politika önceliklerden birisidir. Türkiye örneği bizlere kentleşmeyi ekonomik kazanımların yararına kullanmayı göstermekte, aynı zamanda da şehirleşme süreçlerini yönetmenin doğasından kaynaklanan zorluklara işaret etmekte ve bunu başarmak için daha iyi politikalar üreten kurumlar gerektiğini hatırlatmaktadır. "

Başmakaledeki bilgilere göre gelişmekte olan ülkelerde 2000 yılında 2 milyar olan kentsel nüfus, 2030 yılına kadar iki katına çıkarak 4 milyara ulaşacak, bu yüzyılın başına kıyasla iki kat fazlalaşacak.

Türkiye kentleşme sürecini kendisini ekonomik ve mekânsal olarak dinamik sanayisinde rekabetçi bir ekonomi haline getirmek suretiyle iyi idare etti.

Nisan ayında açıklanan, “Türkiye Şehirleşme İncelemesi: Anadolu Kaplanlarının Yükselişi” başlıklı raporun diğer gelişmekte olan ülkeler için dersler çıkartmak amacıyla Türkiye’nin şehirleşme sürecinin belirgin özelliklerini ön plana çıkardığı kaydedilen başmakaleye şöyle devam edildi:

“Hızlı şehirleşmenin yönetilmesi gelişmekte olan dünyadaki birçok ülke için politika gündeminin  en öncelikli maddelerinden birisi halinde gelmiştir…

Şehirleşmeyi iyi yönetebilen ülkeler için, yığın ekonomilerinin  sağlayabileceği verimlilik artışı ve geçim kaynaklarında çarpıcı iyileşme potansiyeli  oldukça umut vaat edici iken, şehirleşmeyi yönetemeyen ülkeler için gecekondu bölgelerinin genişlemesi, trafik tıkanıklıkları ve yetersiz yığın ekonomileri ufuktaki kara bulutlar olarak görünmektedir.  

Son birkaç on yıllık süreçte sadece birkaç ülke süregelmekte olan kentleşme süreçlerini ekonomik büyümeyi desteklemek de kullanmışlardır ve bu ülkelerin gayri safi yurtiçi hâsıla ve kentli nüfus artışı parallellik göstermektedir.

Bu bağlamda, Türkiye en iyi performans gösteren ülkeler arasında yer almaktadır.  Bugün birçok gelişmekte olan ülke şehirleşmeden etkili bir şekilde yararlanan bir ülke olarak Türkiye’yi incelemektedir. Geçtiğimiz son birkaç on yıllık dönemde Türkiye ekonomik ve mekânsal olarak dinamik ve sanayi açısından rekabetçi bir ülkeye dönüşmüştür.”

Başmakalede 1960 ile 2013 yılların arasında Türkiye’nin kentsel ekonomilerinin sanayi sektörünün GSYH’ya katkısının yüzde 17’den yüzde 23’e çıkmasına yardımcı olduğu belirtildi. Hizmetler sektörünün katkısının çarpıcı bir şekilde yüzde 26’dan neredeyse yüzde 64’e yükseldiği ve cari ABD dolarıbazında kişi başına düşen GSYH 1980 ile 2012 yılları arasında 1.567 dolardan 10 bin 666 dolara yükseldiği kaydedilen başmakalede “Geçtiğimiz on yıllık dönemde, bu büyüme yoksulluğu önemli ölçüde azaltmak için ihtiyaç duyulan istihdamın yaratılmasına yardımcı olmuştur” denildi.

Başmakalede, “Anadolu Kaplanlarının Yükselişi: Türkiye'de Kentleşme” isimli Dünya Bankası Raporu’nun Türkiye’nin Kentleşme Sürecinin göze çarpan özelliklerini incelediği ve diğer ülkeler için çıkarılan dersleri özetlediği kaydedildi.

Rapora göre 1980’li yılların ortalarında büyükşehir belediye kanununun ve rejiminin kabul edilmesi Türkiye’nin yeni ortaya çıkan şehirler sisteminin önemli bir özelliği oldu ve şehirlerin ekonomik ayak izlerine uygun şekilde ve tüm idari sınırlarını kapsayan bir şekilde planlanmasını ve yönetilmesini kolaylaştırdı. Bağlayıcı  altyapıya yapılan ilk yatırımlar ve yerleşim planlamasının,  ülkenin en uzak bölgelerine dahi  can damarı olan ticari faaliyetleri kolaylaştırdığı belirtildi. Başmakaleye şöyle devam edildi:

“Türkiye’nin Kentleşme sürecinde konut ihtiyacı her zaman önemli bir rol oynamıştır.  Özel sektör aracılığıyla arttırılan konut arzı ve kaçak yerleşimlerde yaşayan göçmenlere sağlanan aflar, konut stokunu arttırmış ve birçok düşük gelirli hanehalkı için  mülkiyet güvencesi sağlamıştır.

Bu ve diğer önlemler Anadolu Kaplanlarının yükselişine katkıda bulunmuştur. Türkiye’nin ikincil şehirlerinin geçtiğimiz on yıllık dönemde yeni kurulan şirketler ve kentsel nüfus içindeki payı üç büyük şehrin –İstanbul, Ankara, İzmir- payını geçmiştir.

Rapor aynı zamanda ikinci nesil bir kentsel gündem ortaya koymaktadır. Bu yeni gündem maliyetli ve verimsiz kentsel yayılmaları önlemek için daha güçlü kentsel mekânsal planlama yapılmasını; kentsel ulaşım planlaması üzerinde daha fazla odaklanılmasını;  özellikle hızlı büyüyen şehirlerde trafik tıkanıklıklarını azaltmak amacıyla toplu taşımaya geçişi kolaylaştırmaya yönelik için yatırımlar yapılmasını; ve daha aktif kamuoyu istişaresi yoluyla vatandaş katılımını ve sosyal uyumu arttırmaya yönelik çabaların uyumlaştırılmasını gerektirmektedir.

Henüz tamamlanmamış olan bu gündem –Türkiye’de ve gelişmekte olan dünyada- sürdürülebilir şehirler için etkili kentsel politikanın öneminin devam ettiğini vurgulamaktadır.” (ANKA)

(ORH/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@