Bütçe Nisan Ayında Fazla Verdi

ANKARA(ANKA) - Maliye Bakanlığı, 2015 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçesinin 1.375 milyar TL fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın ise 7.461 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Maliye Bakanlığı, Nisan ayı Bütçe

Haberler 16.05.2015, 00:18
Bütçe Nisan Ayında Fazla Verdi

ANKARA(ANKA) - Maliye Bakanlığı, 2015 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçesinin 1.375 milyar TL fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın ise 7.461 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı, Nisan ayı Bütçe Gerçekleşme Raporu’nu açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Nisan ayında 2 milyar 720 milyon TL açık vermişken 2015 yılı Nisan ayında 1 milyar 375 milyon TL fazla verdi.  2014 yılı Nisan ayında 1 milyar 118 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken 2015 yılı Nisan ayında 7 milyar 461 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2014 yılı Nisan ayında bütçe giderleri 36 milyar 789 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılının aynı ayında yüzde 13,1 oranında artarak 41 milyar 597 milyon TL oldu. 2014 yılı Nisan ayında faiz hariç bütçe giderleri 32 milyar 951 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılı Nisan ayında yüzde 7.8 oranında artarak 35 milyar 510 milyon TL oldu.

Diğer taraftan 2015 yılı Nisan ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.6 oranında artarak 6 milyar 87 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Nisan ayında 34 milyar 69 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Nisan ayında yüzde 26.1 oranında artarak 42 milyar 971 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 23.4 oranında artarak 31 milyar 913 milyon TL oldu.

-ÖDENEKTEN NİSAN AYINDA 41 MİLYAR 597 MİLYON TL GİDER GERÇEKLEŞTİRİLDİ-

2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Nisan ayında 41 milyar 597 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 36 milyar 789 milyon TL harcama yapıldı. 2015 yılı Nisan ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 8.5’i kullanılarak 35 milyar 510 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 oranında artarak 10 milyar 265 milyon TL oldu. 2015 yılı Nisan ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 8.6’sı kullanıldı. 2015 yılı Nisan ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 oranında artarak 1 milyar 620 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8’i bu ayda kullanıldı.

2015 yılı Nisan ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 oranında artarak 3 milyar 543 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 8.6’sı bu ayda kullanıldı. 2015 yılı Nisan ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 oranında artarak 16 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 9.1’i bu ayda kullanıldı. 2015 yılı Nisan ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 7 milyar 356 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 781 milyon TL oldu. 2015 yılı Nisan ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 267 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşti.

2015 yılı Nisan ayında 2 milyar 828 milyon TL sermaye gideri, 400 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 792 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.6 oranında artarak 6 milyar 87 milyon TL oldu. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade ederken, faiz giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir izledi.

-2015 YILI NİSAN AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 26.1 ORANINDA ARTTI-

2014 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 34 milyar 69 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 26.1 oranında artarak 42 milyar 971 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.4 oranında artarak 31 milyar 913 milyon TL oldu.

2015 yılı Nisan ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artarak 9 milyar 297 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Nisan ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 377 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 385 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Nisan ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 40.6, harçlar yüzde 37.8, kurumlar vergisi yüzde 25, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 21.7, özel tüketim vergisi yüzde 18.4, damga vergisi yüzde 17.8, gelir vergisi yüzde 15.6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 13.6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 31.5 oranında arttı.

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri 142 milyar 606 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12.3 oranında artarak 160 milyar 211 milyon TL oldu. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz hariç bütçe giderleri 124 milyar 796 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 9 oranında artarak 136 milyar 32 milyon TL oldu.

Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.8 oranında artarak 24 milyar 178 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde 138 milyar 369 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12.9 oranında artarak 156 milyar 152 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 15.5 oranında artarak 128 milyar 200 milyon TL oldu.

-OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ 160 MİLYARI AŞTI-

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 160 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 oranında artarak 42 milyar 607 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 oranında artarak 7 milyar 74 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 10 milyar 880 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 oranında artarak 57 milyar 809 milyon TL olarak gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında azalışla 24 milyar 503 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 91 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 4 milyar 699 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.7 oranında artarak 14 milyar 611 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 10 milyar 90 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 194 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 378 milyon TL olarak gerçekleşti.

-FAİZ GİDERLERİ 2015 YILI OCAK- NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 35.8 ORANINDA ARTTI-

Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.8 oranında artarak 24 milyar 178 milyon TL oldu.  2014 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 138 milyar 369 milyon TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12.9 oranında artarak 156 milyar 152 milyon TL olarak gerçekleşti.  2015 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 oranında artarak 128 milyar 200 milyon TL oldu.

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre binde 7 oranında azalarak 21 milyar 699 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 4 milyar 132 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 121 milyon TL oldu. Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 31.8, harçlar yüzde 21.3, özel tüketim vergisi yüzde 19.4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18.8, damga vergisi yüzde 15.1, gelir vergisi yüzde 13.9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 9.7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 9.4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 14.1 oranında arttı. (ANKA)

(AR/ORH)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@