Bütçe Mart'ta 6.8 Milyar Tl, Ocak-Mart Döneminde İse 5.4 Milyar Tl Açık Verdi

ANKARA(ANKA) -Merkezi Yönetim Bütçesi Mart ayında 6 milyar 843 milyon TL,  2015 yılı Ocak-Mart döneminde ise 5 milyar 433 milyon TL TL açık verdi. Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerçekleşme Raporu’nu açıkladı. Merkezi yönetim bütçe

Haberler 15.04.2015, 12:18
Bütçe Mart'ta 6.8 Milyar Tl, Ocak-Mart Döneminde İse 5.4 Milyar Tl Açık Verdi

ANKARA(ANKA) -Merkezi Yönetim Bütçesi Mart ayında 6 milyar 843 milyon TL,  2015 yılı Ocak-Mart döneminde ise 5 milyar 433 milyon TL TL açık verdi.

Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerçekleşme Raporu’nu açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Mart ayında 5 milyar 92 milyon TL açık vermişken 2015 yılı Mart ayında 6 milyar 843 milyon TL açık vermiştir. 2014 yılı Mart ayında 538 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken 2015 yılı Mart ayında 655 milyon TL faiz dışı açık verildi.

2014 yılı Mart ayında bütçe giderleri 37 milyar 60 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılının aynı ayında yüzde 7.3 oranında artarak 39 milyar 761 milyon TL oldu. 2014 yılı Mart ayında faiz hariç bütçe giderleri 31 milyar 429 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılı Mart ayında yüzde 6.8 oranında artarak 33 milyar 573 milyon TL oldu.

Diğer taraftan 2015 yılı Mart ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 oranında artarak 6 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Mart ayında 31 milyar 968 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Mart ayında yüzde 3 oranında artarak 32 milyar 918 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 17.2 oranında artarak 26 milyar 797 milyon TL oldu.

-MART AYINDA PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 11.1 ARTTI-

2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Mart ayında 39 milyar 761 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 37 milyar 60 milyon TL harcama yapıldı. 2015 yılı Mart ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 8’i kullanılarak 33 milyar 573 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 oranında artarak 9 milyar 882 milyon TL oldu. 2015 yılı Mart ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 8.3’ü kullanıldı. 2015 yılı Mart ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında artarak 1 milyar 610 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 7.9’u bu ayda kullanıldı.

-SOSYAL YARDIM GİDERLERİ İÇİN 5 MİLYAR 53 MİLYON TL TRANSFER YAPILDI-

2015 yılı Mart ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 oranında artarak 3 milyar 206 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 7.8’i bu ayda kullanıldı. 2015 yılı Mart ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.9 oranında azalarak 12 milyar 972 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 7.4’ü bu ayda kullanıldı. 2015 yılı Mart ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 53 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 715 milyon TL oldu. 2015 yılı Mart ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 241 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 997 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Mart ayında 3 milyar 233 milyon TL sermaye gideri, 420 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 2 milyar 251 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 oranında artarak 6 milyar 188 milyon TL oldu.

-MART AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 3 ARTTI-

2014 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 31 milyar 968 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 3 oranında artarak 32 milyar 918 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.2 oranında artarak 26 milyar 797 milyon TL oldu.

2015 yılı Mart ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.6 oranında azalarak 4 milyar 771 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Mart ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 157 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 193 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Mart ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; özel tüketim vergisi yüzde 30.2, harçlar yüzde 27.4, gelir vergisi yüzde 15.4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14.7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14.3, damga vergisi yüzde 13, kurumlar vergisi yüzde 7.5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 26.6 oranında artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2.7 oranında azaldı.

-BÜTÇE, OCAK – MART DÖNEMİNDE 5.4 MİLYAR TL AÇIK VERDİ-

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 517 milyon TL açık vermişken bu yılın aynı döneminde 5 milyar 433 milyon TL açık verdi. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde faiz dışı fazla ise 12 milyar 658 milyon TL olarak gerçekleşti.

2014 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri 105 milyar 817 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12.1 oranında artarak 118 milyar 614 milyon TL oldu. 2014 yılı Ocak-Mart döneminde faiz hariç bütçe giderleri 91 milyar 845 milyon TL olarak gerçekleşmişken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 9.4 oranında artarak 100 milyar 523 milyon TL oldu.

Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Mart döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.5 oranında artarak 18 milyar 91 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 104 milyar 300 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 8.5 oranında artarak 113 milyar 181 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 13.2 oranında artarak 96 milyar 286 milyon TL olmuştu.

-OCAK-MART DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 10.1 ORANINDA ARTTI-

2015 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 118 milyar 614 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.1 oranında artarak 32 milyar 342 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3 oranında artarak 5 milyar 455 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 oranında artarak 7 milyar 337 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre binde 3 oranında artarak 41 milyar 747 milyon TL olarak gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Mart döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında azalışla 17 milyar 147 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 310 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 432 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2015 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.9 oranında artarak 11 milyar 539 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 7 milyar 262 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 794 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 4 milyar 586 milyon TL olarak gerçekleşti.  Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.5 oranında artarak 18 milyar 91 milyon TL oldu.

-OCAK-MART DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 8.5 ARTTI-

2014 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 104 milyar 300 milyon TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 8.5 oranında artarak 113 milyar 181 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 oranında artarak 96 milyar 286 milyon TL oldu.

2015 yılı Ocak-Mart döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 oranında azalarak 12 milyar 403 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 756 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 736 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Mart dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 32.4, özel tüketim vergisi yüzde 19.8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 17.6, harçlar yüzde 17.1, damga vergisi yüzde 14.2, gelir vergisi yüzde 13.3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 8.6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10.8 oranında artarken, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 1.1 oranında azaldı. (ANKA)

(AR/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@