Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lima'da Imf'nin Sekiz Ülkesi Adına Konuştu

-Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Peru’da yükselen Avrupa’yı temsilen dünya ekonomisini ...

Haberler 09.10.2015, 14:05
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lima'da Imf'nin Sekiz Ülkesi Adına Konuştu

-Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Peru’da yükselen Avrupa’yı temsilen dünya ekonomisini biçimlendirenlere seslendi. Yılmaz, “Yükselen piyasa ekonomilerindeki politika yapıcılar dövizin etkilerini yakından izlemeli ve dövizin şirketler sektörü üzerindeki etkileriyle kaldıracı frenlemeye yönelik mikro ve makro ihtiyati önlemleri uygulamalıdır. Hedefe yönelik kur müdahaleleri düzensiz piyasa koşullarını bertaraf etmede kullanılabilecekken döviz esnekliği dış şokun etkilerine karşı bir tampon garantisi sunar” dedi.

LİMA (ANKA) – Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Peru’da yükselen Avrupa’yı temsilen dünya ekonomisini biçimlendirenlere seslendi. Yılmaz, “Yükselen piyasa ekonomilerindeki politika yapıcılar dövizin etkilerini yakından izlemeli ve dövizin şirketler sektörü üzerindeki etkileriyle kaldıracı frenlemeye yönelik mikro ve makro ihtiyati önlemleri uygulamalıdır. Hedefe yönelik kur müdahaleleri düzensiz piyasa koşullarını bertaraf etmede kullanılabilecekken döviz esnekliği dış şokun etkilerine karşı bir tampon garantisi sunar” dedi. Başbakan Yardımcısı Yılmaz, “Solan toplam imalat verimliliği, istihdamda zayıf potansiyel büyüme, cansız yatırım beklentileri, ekonomilerde yaşlanan nüfusla birlikte büyüme potansiyellerini sınırlıyor. Dünyevi bir durgunluğa doğru yeni vasat bir dönüşüm riskini savuşturmada uyumlu çabalara gereksinim var. Tutkulu ve iyi hedeflenmiş bir yapısal reform seti ekonomilerimiz için verimli bir potansiyeli artırmada vesile olacaktır” diye konuştu.

-DÜNYA EKONOMİSİNİ YÖNETENLERE SESLENDİ-

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Peru’nun Başkenti Lima’da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi’nin 32’nci toplantısında IMF’deki sekiz üyeyi temsilen bir konuşma yaptı.

IMF’de Türkiye’nin de içinde bulunduğu, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosovo, Slovakya, Slovenya grubunu temsilen konuşan Bakan Yılmaz, Küresel Ekonomi ve Politika Öncelikleri konusunda “Küresel büyüme ılımlı ve büyümenin ülke ve bölgeler arasındaki dağılımı eşitsiz olmaya devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler genelde ılımlı bir büyümeye sahip olsalar da bu henüz sabit değil. Yükselen piyasa ekonomilerindeki büyüme, sıkı finansal koşullar ekonomik aktivitede ağırlığını hissettirirken gücünü kaybetti” dedi.

Hammadde fiyatlarındaki sıkıntılı dönemin büyük hammadde ihracatçıları üzerine ek yük bindirdiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Yılmaz, “Kırılganlıkların farkında olsak da birçok yükselen piyasanın güçlü tamponlara sahip olduğunu ve önceki kriz dönemleriyle karşılaştırıldığında dış şokları uzak tutmada daha donanımlı olduklarını not ediyoruz. Bundan başka şu andaki küresel koşulların iki önemli sürükleyicisi, yani ABD’deki para politikası normalleşmesi ve Çin’in büyümeye geçişi küresel ekonomi için eninde sonunda sağlıklı ve olumlu. Düşük petrol fiyatları da küresel büyüme için bir nimet olmaya devam ediyor” dedi.

-“FED SAYDAM OLMALI”-

ABD’deki tedrici para politikası normalleşmesine girişin yakın olduğuna değinen Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Fed politika yönüyle ilgili iletişiminde saydam olmalıdır. Diğer yönden, avro bölgesi ve Japonya’da süren yüksek düzeydeki uyumlu para politikası duruşu, ekonomik yavaşlama ve hedef altı enflasyon seviyeleri açısından hala uygun görünüyor. Para politikasının iletim kanallarındaki tıkanıklığın, özel sektöre kredilerin canlanmasına neden olması için giderilmesi de gerekiyor” dedi.

Avro bölgesinin özellikle de etrafındaki zayıf bölgede kredi büyümesinin kilidini açmak için şirket bilançolarının yeniden yapılandırılması ve yüksek geri dönmeyen kredilerin banka bilançoları üzerinde oluşturduğu yükün giderilmesi gerektiğini anlatan Cevdet Yılmaz, “Ulusal iflas rejimlerinin, bankaların kötü kredilerin farkına varmaları yanında mahkeme dışı çözümlerle yeniden yapılandırılmalarının kolaylaştırılması eşliğinde güçlendirilmesi gerekiyor. Sınır ötesi iflaslar konusundaki reformlar, geniş bir avro bölgesi inisiyatifiyle ortaklaşa ulusal politikalarla gerçekleştirilmeli” dedi.

-NÖTR BÜTÇEYE DİKKAT-

Özellikle mali imkâna, ölçülü üretim açığı ve sürdürülebilir borç beklentisine sahip ülkelerin mevcut ortamdan potansiyel büyümeyi yükseltmede insani sermaye yanında yüksek getirili altyapı yatırımları için yararlanmalarını isteyen Cevdet Yılmaz, “Baskılanmış ya da yeterli mali imkâna sahip olmayan ülkeler ise harcama ve gelir politikaları, ekonomik etkinliği yeniden canlandırmak için nötr bütçe yoluyla hazırlanmalıdır” dedi.

Cevdet Yılmaz mali reformlar ve güçlü kurumlarla desteklenip iyi bir ölçümlemeyle hazırlanan yapısal reformların uzun vadede sağlam büyüme temettüsüyle geri döneceğini bildirdi.

Yükselen piyasa ekonomileriyle temelde sınırlı mali imkâna sahip ülkelerde, hassas ayarlı politikalara gereksinim bulunduğunu kaydeden Cevdet Yılmaz, “Yükselen piyasa ekonomilerindeki politika yapıcılar dövizin etkilerini yakından izlemeli ve dövizin şirketler sektörü üzerindeki etkileriyle kaldıracı frenlemeye yönelik mikro ve makro ihtiyati önlemleri uygulamalıdır. Hedefe yönelik kur müdahaleleri düzensiz piyasa koşullarını bertaraf etmede kullanılabilecekken döviz esnekliği dış şokun etkilerine karşı bir tampon garantisi sunar” dedi.

-“DÜNYEVİ DURGUNLUĞA VASAT DÖNÜŞÜM OLMASIN”-

Hareketsiz potansiyel büyümenin küresel ekonomi için bir geniş kapsamlı bir baskı oluşturduğunu kaydeden Cevdet Yılmaz, “Solan toplam imalat verimliliği, istihdamda zayıf potansiyel büyüme, cansız yatırım beklentileri, ekonomilerde yaşlanan nüfusla birlikte büyüme potansiyellerini sınırlıyor. Dünyevi bir durgunluğa doğru yeni vasat bir dönüşüm riskini savuşturmada uyumlu çabalara gereksinim var. Tutkulu ve iyi hedeflenmiş bir yapısal reform seti ekonomilerimiz için verimli bir potansiyeli artırmada vesile olacaktır” dedi.

Gelişmiş ekonomilerde kamusal altyapıda iyileştirme ve emek gücü katılımı artışının anahtar öncelikler arasında bulunduğunu belirten Cevdet Yılmaz, avro bölgesi için ise üretim piyasasına giriş önündeki engellerin kaldırılmasına, borç tehdidi üzerine gidilmesine ve emek piyasasında esnekliği geliştiren emek piyasası düzenlemelerinin yeniden göz önüne alınmasına odaklanan reformlara gereksinim bulunduğunu bildirdi.

-“EMEK VE ÜRÜN PİYASALARINDA REFORM GEREKİYOR”-

Başbakan Yardımcısı Yılmaz, yükselen piyasa ve gelişen ekonomilerdeki yapısal reform öncelikleri arasında ise altyapı darboğazları, emek ve ürün piyasalarında reform yapılması, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve iş yapma koşullarının güçlendirilmesini saydı. Yılmaz, “En iyi uygulamaları ve emek katılım oranlarını yükseltecek politika setini ve evrilen ekonomik gerçekler için gereken beceri setini geliştirmeyi tartışmalıyız. IMF’nin yapısal reformlar hakkında gelecek çalışmasını bekliyoruz” dedi.

Cevdet Yılmaz IMF’nin teknik çalışmalarının daha da nitelik kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirtirken bilanço analizlerinin IMF araçlarına önemli bir katkı olacağını ve finansal anlaşmazlık konularını, sektörel işlem ve ülke dışı bağlantıları aydınlatabileceğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, IMF Başkanı Lagarde’ın artan göçlerin neden olduğu zorluklara odaklanacakları yönündeki kurumsal vaadinden de memnuniyet duyduklarını belirterek, “Göçmen krizinin ekonomik fırsat ve etkilerini analiz etmeye büyük değer veriyoruz” dedi.

IMF kota artışını henüz uygulamayan ülkelere biran önce imza atmaları çağrısı yapan Bakan Yılmaz, IMF’nin yoksulluğun giderilmesine ayırdığı fonları artırmasını da övdü. Yılmaz, “Fon’un küçük ve kırılgan devletlerle ilişkisini güçlendirmeye yönelik taahhüdü övgüye değer” dedi. (ANKA)

(ORH/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@