Asgari İşçilikte Müfettiş İncelemesi Nasıl Yapılır?

Asgari işçilik uygulaması, işverenler aracılığıyla işin yapılmasına yönelik yeterli düzeyde işçilik bildirilip bildirilmediğini tespit etmekte tercih edilen bir uygulamadır. 

Asgari İşçilikte Müfettiş İncelemesi Nasıl Yapılır?

Bu uygulama ihale ve özel bina inşaatları konusu işlerde kullanılır. Ayrıca gerek duyulduğunda SGK müfettişleri aracılığıyla diğer işyerlerinde de bu uygulama yapılmaktadır. Asgari işçilik uygulaması hakkında bilinmesi gereken tüm noktalar ise şu şekilde sıralanıyor.

Asgari İşçilik uygulaması

Asgari işçilik bir işin yapılabilmesi için gerekli olan en az sigortalı çalışan sayısını ve çalışma süresini ifade eder. Asgari işçilik uygulaması kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak açısından önemli bir kontrol yoludur. Bunun için kurumca tespiti yapılarak asgari işçilik oranlarının ilgili kuruma bildirilmesi zorunlu hale getirilmiş durumdadır. Yapılacak olan iş çeşitlerinde çalışacak işçi sayısını belirlemeye yönelik olan bu uygulama emeğin kimlere yaptırıldığını tespit etmek bakımından tercih edilir. 

Kuruma bildirilen asgari işçilik toplam yapılmış olan işin oranı üzerinden hesap edilir. Kurum tarafından ön değerlendirme işlemi yapılırken faturalı ödemeler bu bağlamda dikkate alınmaz. Bunun yerine asgari işçilik oranı tutarından yüzde 25 oranında indirim yapılması uygun görülür. Yani asgari işçilik oranı yüzde 9 olan inşaat için hesaplama yapılırken, bu tutarın yüzde 25 eksiği üzerinden hesaplama işlemi tamamlanmış olur.

Ancak noksan bildirim yapıldığı tespit edildiğinde işverene bu durum bildirilirse işveren bu noksan yapılan ödemeyi kabul eder. Ve ödemeyi yaptığı takdirde asgari işçilik oranı ise yüzde 6.75 olarak uygulanır. İşveren bu ödemeyi yapmaz ve konuya itiraz ederse denetim elemanları tarafından incelemeye alınacağından dolayı yüzde 6.75 yerine yüzde 9 oran uygulanmış olur. Bu nedenle ilgili duruma dikkat etmek lazımdır.

Devamlı işyerleri İçin Asgari İşçilik Uygulaması

İlgili konuya göre asgari işçilik uygulaması sırasında çıkan eksik işçiliğe ait olan prim borcu ve idari para cezası uzlaşma yoluna girerken, konu hakkında uzlaşma imkanı bulunur. Asgari işçilik uygulaması işverenin o dönem içinde çalışan sigortalı sayısı, prime esas kazanç tutarı vs. gibi tüm detaylar için bildirimde bulunarak müfettiş incelemesi sayesinde eksikliklerin tespitini ifade eder.
 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@