Yeni müfredatın amacı, okuyan nesiller yetiştirmek mi?

Türkçe müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlenen bilgilere göre, 21. yüzyıl becerileri yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, dijital yetkinlik, estetik duyarlılık içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı. amaç ise,

Eğitim 17.01.2017, 15:26
Yeni müfredatın amacı, okuyan nesiller yetiştirmek mi?

Millî Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişiklikler yapıldı. Türkçe müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlenen bilgilere göre, 21. yüzyıl becerileri yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, dijital yetkinlik, estetik duyarlılık içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Program ayrıca medya okur yazarlığını da ön plana çıkaran bir anlayışla güncellendi.

Programda yer alan dijital içeriklerde, "içindekiler" ve "sözlük" bölümlerini kullanabilme, çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama, yazdıklarını çoklu medya kaynaklarını kullanarak paylaşma, bir eserin yazılı metni ile medyadaki sunumunu karşılaştırma ve çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlama ve değerlendirme gibi kazanımlar aynı zamanda bilinçli bir medya okur yazarı olmayı gerektiren beceriler arasında sıralandı.

Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar daha önceki müfredatta toplam 494 olan Türkçe müfredat kazanımları, yeni müfredatta 366'ya indirilerek, sadeleştirildi. Buna göre, Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için okuma ve yazma kazanımlarını ön plana çıkaracak değişiklikler yapıldı. Müfredatın genelinde sadeleştirilen dil bilgisi konuları, günlük iletişimdeki beceriler esas alınarak yeniden düzenlendi.

Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar öğrencilerin "sözlü iletişim", "okuma" ve "yazma" alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde yeniden planlandı.

Yazma becerisinin alışkanlığa dönüştürülebilmesi için ilk sınıflarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde ifade etmelerini amaçlayan yaratıcı yazma yaklaşımları dikkate alındı. Sözlü iletişim öğrenme günlük iletişimde de gerekli olan nezaket kuralları ile demokrasi ve hoşgörü değerlerini içselleştirecek şekilde benimsemesi öngörüldü. İlkokulun ilk yıllarında öğrencilerden sözlü iletişim alanında kurallara uyarak konuşma beklenecek.

Sonraki yıllarda topluluk önünde konuşmalar veya sunumlar için hazırlık yapmaları, konuşmasını hazırlamak için okuduklarına atıf yapma, konuşma ve tartışma içinde ana fikri belirleme, sorgulama, konuyu özetleme gibi sarmal bir şekilde ilerleyen bir kazanım hiyerarşisi oluşturuldu. Türkçe dersi müfredatında okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik kazanım ve açıklamalar, PISA ve PIRLS gibi uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırıldı.

Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut düşünme, analitik düşünme, elde edilen bilgiler ile gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlandı. Yeni müfredat taslağında, çoktan seçmeli sorularla (test) Türkçe dersinin ölçülemeyeceğine de işaret edilerek, puanlama sisteminde çoklu değerlendirme esas alındı.

İlkokullarda birinci ve ikinci sınıfta çoktan Türkçe derslerinde seçmeli testler kullanılmamasını tavsiye eden yeni müfredat taslağında, yorum gerektiren açık uçlu ve klasik sınavlar, izleme testleri, tema sonu değerlendirme testlerinin de puanlama sistemine getirilmesi planlaması yer aldı.

MEB'in Türkçe dersi müfredat taslağında ayrıca ana temalar "Erdemlerimiz", "Dünya ve çevre, "Milli kültürümüz", "Milli Mücadele ve Atatürk", "Vatandaşlık bilinci", "Sağlık, spor ve oyun", "Sanat ve toplum", "Bilim ve teknoloji" olarak belirlendi. Güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda konuşmalarda nezaket kurallarını uygulama, başkalarını dinleme, konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla ve sabırla dinleme gibi kazanımlar günlük yaşamla ilişkilendirildi.

Bu sayede Türkçe dersinin günlük yaşam becerilerini de geliştirerek öğrencileri hayata hazırlamada önemli rol üstlendi. Yeni Türkçe müfredatında ilk dört sınıf seviyesinde dil bilgisi kazanımlarına yer verilmedi.

Dil bilgisi kazanımları, anlam ve işlevi ön plana çıkaran bir anlayışla yeniden yapılandırıldı. Okuma becerisinin geliştirilmesi için, kitap okuma ve özetleme, not alma, okudukları üzerine soru sorma becerisi, ana fikri, tema ya da yardımcı fikirleri tespit edip sözlü ifade edebilmesi kazanımları ana hedef olarak belirlendi. Yazma becerisinde ise ilk sınıflardan itibaren öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde anlatabilmeleri esas alındı. 

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@