Üniversitelere yeni ders geliyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin üniversitelerde zorunlu ders olarak müfredata girmesi bekleniyor. Bunun ilk adımı da 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da

Öğretmenler 04.05.2015, 16:06
Üniversitelere yeni ders geliyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin üniversitelerde zorunlu ders olarak müfredata girmesi bekleniyor. Bunun ilk adımı da 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılacağı Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı’nda atılacak. Alınan kararlar YÖK Genel Kurulu’na götürülecek, burada da onaylanırsa yürürlüğe girecek. Buna göre fakülte, yüksekokul ve enstitü öğrencileri ‘cinsiyet eşitliği’ dersini almadan mezun olamayacak.

Yükseköğretim Kurulu Salonu’nda yapılacak çalıştaya katılanların hepsi kadın olacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve çalıştay düzenleme başkanı Prof. Dr. Mustafa Safran da açılış yapıldıktan sonra ayrılacak. Sabah 09.00’dan 18.00’e kadar 90 kadın cinsiyet eşitliği, akademik hayatta cinsiyet farkındalığı, üniversitede şiddet, taciz, mobbing’i tartışacak. Çalıştaya kadın konusunda yetkin olarak çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların kadın temsilcileri çağrıldı. Toplantıda kabul edilirse üniversitelerde özellikle taciz, mobbing, şiddet, istismar gibi konularda şikâyetlerin yapılabileceği yeni bir yapının oluşturulması da gündeme gelecek. Böylece akademisyenler, asistanlar, öğrenciler için bu tür şeyler yaşadıklarında başvuracakları bir merkez ya da kurul olacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, katılımcılara konuşulacak her konunun kâğıt üzerinde kalmadan, uygulamaya geçebilecek nitelikte olması önerisinde bulundu.

Üniversitelerde şiddet, taciz de ele alınacak

Çalıştayda dört temel madde üzerinde çalışma yürütülecek. Bunlardan en önemlisi de ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ dersinin zorunlu ders olarak müfredata entegre edilmesi. Üniversite eğitimine başlayan tüm öğrencilerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, öğrencilerin kendi bireysel yaşantılarında eşitlikçi bir tutum geliştirmelerini ve bunu içselleştirmelerini sağlamak, şiddetle mücadele ve önleme ile ilgili faaliyetlerde onların desteğini arttırmak için Türkiye genelinde tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ derslerinin zorunlu bir ders olarak müfredata eklenmesi tartışılacak. Bu konuda kurulların ve dersin yürütülme koşullarının belirlenmesi için şu konularda tartışma yürütülecek: Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle ilgili şu andaki mevcut durum nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri mevcut müfredata nasıl entegre edilebilir?, Bu derslerin, eğitim yöntemi ne olmalıdır? Dersleri kimler verebilir?, Bu konuda avantajlar ve engeller neler?

Ele alınacak konulardan biri de üniversite ortamında şiddet, cinsel taciz, istismar ve mobbing olacak. Üniversitelerde şiddet, cinsel taciz/istismar, bezdirme ve yıldırma (mobbing) gibi davranışların etik dışı davranışlar olarak tümüyle akademik yaşamın dışında kalması için her türlü eğitim, bilinçlendirme, yöntem ve yollarının kullanılması, önlemlerin alınması, bu tür davranışlara maruz kalanlar için savunucu mekanizmalar geliştirilmesi hedefleniyor. Bu konuda üniversitelerdeki şu anki durumun tablosu çizilecek. Avantajlar ve engeller ele alınacak, bu konularda koruma, önleme, soruşturma açısından ne tür mekanizmalar oluşturulacağı tartışılacak. Kadın Araştırma Merkezleri’nin üniversitelerde şiddeti önlemek için neler yapabileceği konuşulacak. Diğer tartışılacak iki konu da şunlar: Üniversitelerin akademik ve idari personeline, toplumsal cinsiyet farkındalığının kazandırılması: Yükseköğretim kurumlarında eşitlikçi ve şiddetten muaf bir üniversite ikliminin oluşmasında ve devam ettirilmesinde anahtar bir role ve sorumluluğa sahip yöneticiler başta olmak üzere, tüm akademik ve idari personelin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadede yol gösterici ilkelerin ve faaliyetlerin belirlenmesi hedefleniyor. Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel kabul görünürlüğünün sağlanması: Üniversitelerde yapılacak planlı ve amaca yönelik değişikliklerle eşitlikçi bir tutum ve iklimin geliştirilmesi, bu amaçla fiziki ve kültürel çevrenin dönüştürülmesi, bilimsel, teknik ve sosyal her türden faaliyetin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine uygunluğunun gözetilmesi, her kesimde toplumsal cinsiyet duyarlılığının yaratılması sağlanacak.

Çalıştaya katılacaklar

90 kadının katılacağı toplantıda Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç açılış konuşmasını yapacak. Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu ve Prof. Dr. Feride Acar açılış oturumunda olacak. Prof. Dr. Yıldız Eceviz, Prof. Dr. Ayşe Akın, Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Prof. Dr. Gülriz Uygur oturum başkanları olacak. Eğitim Sen’den Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, KADEM’den Yrd. Doç. Dr. Sare Ayın Yılmaz, Eğitim Bir Sen’den Habibe Öcal da sivil toplum üyesi kadınlar olarak yer alacak.

 Nuran ÇAKMAKÇI

Hürriyet

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@