TEOG ikinci dönem sınavlarının değerlendirilmesi...

TEOG 2 sınavının tüm dersler bazında değerlendirmesi şöyle:

Eğitim 27.04.2017, 15:44
TEOG ikinci dönem sınavlarının değerlendirilmesi...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ikinci dönem TEOG ortak sınavının ikinci dönem sınavları 26-27 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye genelinde öngörülen 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Öğrenciler birinci oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden sınava girdi. İkinci oturumda ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava girdi. Her bir dersin sınavı, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladı. Her ders sınavında, 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 40'ar dakika verildi. Buna ek olarak öğrenciler 30’ar dakika dinlenme süresi kullandı. 

TEOG 2 Türkçe sorularını değerlendiren Uğur Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke, şunları söyledi:

"Sınavdaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur.  20 Türkçe sorusunun kazanım dağılımı şöyle; sözcük ile sözün cümleye kattığı anlamlar ve söz sanatları 3 Soru, cümlede anlam ilişkileri ve özellikleri ile cümlenin metne katkısı 3 soru, paragrafta anlam; yapı, yardımcı düşünce, ana düşünce, şiirde hakim olan duygu, metinde anlatıcı kişi,metnin dil ve anlatımı 7 soru, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları 1 soru, yazınsal türler 1 soru, dilbilgisi kazanımlarından cümlede vurgulanan öge, eylemde çatı ve cümle türleri 3 Soru, yazım bilgisi kazanımlarından  de/da’ nın  yazımı 1 soru, noktalama işaretleri kazanımlarından 1 soru.  Bu sorulardan dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzdadır. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği tarzdadır.  Anlam bilgisi soruları ise her yıl olduğu gibi sınavın büyük bir kısmını oluşturmuştur. Metinlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Metinlerin uzunluğu orta düzeydedir. Kolaylıkla sonuca ulaşılabilir tarzda hazırlanılmıştır. TEOG 1 sınavına göre daha kolay sorulara yer verilmiştir.TEOG 1 Türkçe sınavındaki soruların kazanım dağılımıyla TEOG 2 Türkçe sınavındaki soruların kazanım dağılımı benzer niteliktedir. TEOG 2 sınavı, sorulardaki konu dağılımı bakımından incelendiğinde TEOG 1 sınavının konularını içerdiği ve TEOG 2 kazanımları içinde yer alan “cümle türleri, eylemde çatı, cümle vurgusu, cümlenin ifade ettiği anlamlar ve cümlede hakim olan duygu” konularına da yer verildiği görülmüştür. TEOG sınavı kazanımlarından deyim-atasözü-özdeyiş ve fiilimsi sorularına yer verilmediği görülmüştür. TEOG 2 sınav soruları beklenen tarzda gelmiş olup herhangi bir sürprize yer verilmemiştir."

TEOG 2 Matematik sorularını değerlendiren Matematik Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy, "TEOG 2 sınavında Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına uygun, temel kazanım bilgisi içeren sorular sorulmuştur. Sorulardaki konu dağılımı 8. Sınıf müfredatının ilk ve son konuları arasındaki bütün konuları içermektedir. Geometri sorularında kareköklü sayıların kullanılması gibi sorularda konular arası geçişler yapılmıştır. Sınavda, bilginin ve akıl yürütmenin bir arada kullanıldığı dikkatli okunulması gereken soruların yanı sıra her öğrencinin çözebileceği açık, net ve anlaşılır sorular sorulmuştur.

Sonuç olarak beklenen düzeyde bir sınav oluşturulmuştur" dedi.

TEOG 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını değerlendiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Mesut Özdemir şöyle konuştu:

"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun, açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmıştır. Sınavda hatalı soru bulunmuyor. Genel olarak kazanımlara hakim olan öğrencilerin yapabileceği; zorluk seviyesi orta derecede olan bir sınav oldu. Sorular (iki üç soru hariç) daha çok kazanımlarla ilgili ayet, hadis ve paragraflardan sonuç çıkarmaya yönelik hazırlanmış. Sınavın içeriği; “Kaza ve Kader”, “Zekat, Hac ve Kurban İbadeti”, “Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar”, “Kuran’da Akıl ve Bilgi”, “İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklardır."

TEOG 2 Fen Bilimleri sorularını değerlendiren Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat şu açıklamaları yaptı:

"2016-2017 Eğitim – Öğretim yılının 2. döneminde MEB tarafından 27 Nisan tarihinde uygulanan 2. TEOG sınavında Fen Bilimleri testindeki sorular Milli Eğitim müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavın konu dağılımı 1. TOEG sınavına göre daha geniş kapsamlıdır.TEOG- 1 konuları dışındaki tüm ünitelerden sorular sorulmuştur.Bu yıl 8. Sınıfların Müfredatı değiştiği için 1. TEOG ta olduğu gibi öğrenciler bazı sorularla ilk defa karşılaşmışlardır.

Soruların içeriğine bakacak olursak; ünite soruları beklenilen düzeyde olup sorularda bilgi ile beraber dikkatinde ölçüldüğünü görmekteyiz. Sorular daha çok görsel açıdan zengindir. Deney düzeneğinin, grafiklerin kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda birkaç tane çeldirici soru bulunmaktadır.İşlem gerektiren soru yoktur.Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmıştır.  Sınav genel olarak orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşmuştur."

TEOG 2 Sosyal Bilgiler sorularını değerlendiren  Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2017’de düzenlenen 2. Dönem TEOG sınavının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde; Müfredat dışı bir sorunun sınavda yer almadığı, soruların MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olduğu görülmüştür. Ağırlıklı olarak Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük ünitelerinden sorular sorulmuştur. 1. Dönem TEOG konularından ise sadece bir iki soru sorulmuştur. Soruların bilgiden ziyade bilgi ve bilgiyi yorumlama ile kavram bilgisine yönelik olduğu, eşleştirme tarzında soruların da sınavda yer aldığı görülmüştür.

Sınavda İzmir İktisat Kongresi ve Sakarya Savaşı ile ilgili sorular bilgi ve bilgiyi yorumlama şeklinde sorulmuştur. Ayrıca "milli egemenli" kavramı ile ilgili öğrencilerimizin kavram bilgisini yoklamaya yönelik soru da sınavda yer almıştır. Yine sınavda Atatürk İlke ve İnkılaplarının dayandığı temel esasların ilkeler ile eşleştirilmesine yönelik öğrencilerimizin dikkatli olmasını gerektiren bir soru da bulunmaktadır. Sınav, Uğur Okullarında yıl içinde yapılan deneme sınavlarında da ağırlıklı olarak vurgulanan tüm konulardan soruların yer aldığı bir nitelikte olmuştur."

TEOG 2 İngilizce sorularını değerlendiren İngilizce Bölüm Başkanı Hüseyin Ala da şöyle konuştu:

"İngilizce sınavında MEB müfredatına uygun kazanımlar sınanmıştır. Herhangi müfredat dışı bir soru sorulmamış ve yeni bir soru türüne yer verilmemiştir. TEOG 1 kapsamındaki sorulara daha az yer verilmiştir. Sorular öğrencilerin iletişim becerilerini ölçmeye odaklanmış, kolayca anlayabilecekleri ve yorumlayabilecekleri şekilde hazırlanmıştır. Öğrenciler, soru kökleri açık ve anlaşılır, çok ciddi çeldiricilerin olmadığı bir testle karşılaşmıştır. Pedagojik açıdan da öğrenci düzeyine uygun olan testte sadece iki soru yeniden ifade etme ve yorumlayabilme becerileri gerektirmesi açısından seçici niteliktedir. Sınav genelinde yabancı dil kelime bilgisinin ve cümlenin tamamına yönelik anlama ve yorumlama becerisinin ön plana çıktığı görülmüştür. Testin orta seviye zorlukta olduğu söylenebilir."

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ise şu açıklamalarda bulundu:

"Genel bir değerlendirme yapacak olursak 26-27 Nisan’da yapılan TEOG-2 sınavı TEOG-1 den daha kolaydı sonucuna ulaşabiliriz. Özellikle TEOG-1 de Türkçe’nin zor olması sebebiyle öğrenciler diğer iki oturum olan Matematik ve Din Kültürü sınavlarına moralleri bozuk girdiler. TEOG-2 de ise iki günün de ilk sınavları olan Türkçe ve Fen Bilgisinin beklenenden daha kolay gelmesi sebebiyle öğrenciler iki günde oturumlara moralleri yüksek devam ettiler. Dolayısıyla ilk oturumların kolay olması devam eden sınavlarda çocukların moralleri açısından oldukça önemli. Din Kültürünün çeldirici olduğu söylenmesine rağmen ilk günün son oturumu olması sebebiyle ertesi gün olan oturumları psikolojik olarak etkilemediği gözlemlenmiştir. Müfredat dışı sürpriz soru olmaması sebebiyle öğrenciler sınav esnasında demoralize olmamıştır. Bu sebeple müfredata bağlı kalınarak sorulan sorular ve öğrencinin sınav esnasında moralinin bozulmaması hem o anki hem de devam eden oturumlar için oldukça önemli bir motivasyon sebebidir. Öğrencilerin TEOG-1 de sınav streslerini aşmaları da TEOG-2 deki rahatlıkları ve başarıları için oldukça önemlidir. Değerlendirmeler ışığında TEOG 2’nin ve TEOG’-1’in aynı derecede yerleştirmeyi etkilemesi öğrenciler açısından dezavantajdır. TEOG 1’de ilk kez bu derece önemli bir sınavla karşılaşan öğrencinin stresi TEOG-2‘ye göre daha fazla olduğu için TEOG-2’nin yerleştirmeye etkisi daha fazla olmalıdır. Yüzde 50 - yüzde 50 olan TEOG 1 ve TEOG 2 etkisi, TEOG 1 yüzde 40, TEOG 2 yüzde 60 şeklinde düzenlenebilir. Son olarak TEOG 2‘nin TEOG 1’e göre daha kolay olması ve öğrencilerin TEOG 1’de streslerini aşmaları sebebiyle TEOG 2 sınavı öğrencileri psikolojik açıdan zorlayan bir sınav olmamıştır."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@