Sınıf İçi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sınıf İçi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Öğretmenler 30.11.2015, 20:18
Sınıf İçi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Özellikle ilkokullarda hangi bölgenin hangi okuluna giderseniz gidin benzer sorunlarla karşılaşırsınız. Sorunlar aslında eğitimin bir parçasıdır ve bir sınıfta sorun yoksa,  iyi bakın o sınıfta harekette yoktur. Sınıfta karşılaşılan sorunlar ile ilgili Doç. Dr. Erten GÖKÇE’nin yapmış olduğu çalışma biz öğretmenlere bu sorunlarla baş etme konusunda çözüm önerileri sunuyor. Doç.Dr. Erten GÖKÇE’ye göre sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara karşı çözüm önerileri şu şekilde :

 

 

Sorunsuz bir sınıfta ders işleyeceğini düşünen bir öğretmen iyi bir hayalperesttir. Her öğretmen mutlaka sınıfta çeşitli sorunlar yaşar. Ancak tek fark, karşılaşılan sorunlara nasıl yaklaşacağı ve çözüm üretebileceği konusundaki yaklaşımıdır. Siz sadece neye ihtiyacınız olduğunu bilin!

Sınıf içinde karşılaşılabilecek olası sorunlar neler olabilir?

1. Öğrencilerin ders sırasında kendi aralarında konuşmaları.
İpucu: Sınıf yönetimi

Her öğrenciye 3 sarı karttan sonra kırmızı kart verilebilir. Kırmızı kart alan öğrenci bir teneffüs sınıf içi kontrol ve düzen için görevlendirilebilir.

Öğretmen beden dilini kullanarak, ilgili öğrenciyle göz teması kurabilir.

Kurala uymayan öğrenci açık ve net bir şekilde uyarılır, hala olumsuz davranış devam ediyorsa bireysel görüşme yapılır.

Sınıf düzenini bozan öğrenci ile bir başka öğrenci eşlendirilir. Yıl içerisinde bu eşlerden herhangi biri sınıf düzenini bozarsa ikisi de
eksi puan alır.

Öğrenciler ders esnasında konuştukları öğrencilerden uzak yerlere oturtturulur.

Konuşan öğrencilerin yanlarına gidilerek dikkatlerini arkadaşlarına değil öğretmene vermeleri sağlanır.

Dersin düzenini bozmayan öğrenci “dersin yıldızı olma” şansını kazanacağı söylenir.

 

2. Ödev yapmama

İpucu: Güdüleme,alışkanlık

Sınıfta ödevini düzenli yapanlar “ödev şampiyonu” olarak belirlenir ve öğretmen tarafından ödüllendirilir.

Ödevini yapmayan öğrenciye, teneffüste yapması için fırsat verilir. Bu şekilde ödev yapma alışkanlığı kazandırılır.

Ödev kontrolü aksatılmadan yapılır ve ödevini yapmayan öğrencilere belirli bir zaman verilerek tamamlamaları sağlanır.

Ödevini nadiren yapmayan öğrenciler ile ödev yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilere farklı davranış şekli geliştirilir.

Öğrencilerin ödev yapmaları konusunda öğretmen tarafından istikrarlı bir tutum geliştirilir.

Ödev yapma sırasında sıkıntı yaşayan öğrencilere öğretmen yardımcı olur, ödevini doğru yapması için onu yönlendirir.

Ödevini düzenli yapan öğrencilerin bu davranışları farklı ödül yöntemleriyle pekiştirilir. Diğer öğrencilerin de ödevini yapmaları böylece teşvik edilir.

 

3. Sınıfta söz almadan konuşma

İpucu: Sınıf yönetimi

Söz almadan konuşan öğrenciler görmezden gelinerek öncelikle öğrencinin durumu kendi anlaması sağlanır.

Duymazdan ve görmezden gelinerek öğrenci parmak kaldırmaya özendirilir.

Söz almadan konuşan öğrencinin dinlenmediği izlenimi yaratılır.

Söz almadan konuşmaya devam eden öğrenciler teneffüste sınıf düzeni ve kontrolü için görevlendirilir.

Sadece söz alarak konuşan öğrencilere söz verilerek,  söz almadan konuşmak isteyen öğrencilerin dikkatleri çekilir.

Bu taktikler yeterli olmuyorsa, farklı bir ortamda öğrenci incitilmeden sözel olarak uyarılır.

Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilerin söylediğine olumlu dönütler verilir, söz almadan konuşan öğrencinin söylediği ise dikkate alınmaz.

4. Velilerin, çocuklarının kapasitesinden daha fazla başarı beklentisi içine girmeleri. Çocukları başarısız olduğunda da bunun öğretmenden kaynaklandığını düşünmeleri.

İpucu: Aile ile iletişim kurma

Okulda başarı gösteremeyen çocukların durumlarını  velilerine kabul ettirmek zor olabilir. Bu olumsuz durumun etkisini azaltmak için,
yapılan çalışmalardan veliler haberdar edilmelidir.

Velilerle sürekli iletişim kurarak süreç içinde öğrencilerle ilgili gelişmeler paylaşılır.

 

Öğrencinin derse odaklanabilmesi için ders kitaplarının dağıtımından sorumlu olma, tahtayı silme, arkadaşlarına çalışma sayfalarını dağıtma gibi sorumluluklar verilir.

Diğerlerine göre daha hareketli olan öğrenciler, öğrenme stillerinde hareket etme unsurunu daha fazla kullanabilecekleri öğrenme ortamları içinde görevlendirilir. Böylece enerjilerini öğrenmede kullanabilirler. Örneğin; canlandırma, rol oynama, drama gibi.

6. Beslenme konusunda dikkatsiz davranan öğrencileri bu konuda olumlu davranışa yönlendirme.

İpucu: Aile ile iletişim kurma

Velilerle ortak dil kullanılıp duyarlı ve tutumlu birey yetiştirmenin yolları aranır.

Sınıfta öğrencilerle yapılan konuşmalarda, doğru beslenme davranışı gösteren öğrencilere olumlu pekiştireçler verilerek tüm öğrencilerin doğru yönlendirilmesi sağlanır.


 
7. Öğrencinin defterine yazı yazmayı reddetmesi.

İpucu: Olumlu dönütler

Her öğrencinin düzenli not tutması konusunda alışkanlık kazanması için ders anlatımı sırasında öğretmen rastgele bir öğrencinin defterini alarak konuya devam eder.

Öğrencinin defterine bakılarak, olumlu pekiştireç (aferin, yazın çok güzel, yıldız koyma gibi) verilir. Yazmayan öğrenciler de bu
şekilde yazı yazmaya özendirilir.

Öğretmen renkli bir kalemle, yazı yazmayı reddeden öğrencinin defterine süslü bir başlık atar ve  “Devamını şu şekilde yazacaksınız.”
diye sınıfa anlatır. Tüm sınıf yazmaya başladığında yazı yazmayı reddeden öğrenciye renkli kalemler verilerek “Madem başlığı bu kalemle yaptık artık devamını da bu kalemlerle yaz.” denir.

8. Öğrencilerin ders materyallerini eksik getirmesi.
İpucu: Uyarı

Ders materyallerinin önemi hakkında bilgilendirilerek getirmeyen öğrencilere süre verilir. Bu konu üzerinde hassasiyet göstermeleri için velilere bilgi verilir.

Öğrencinin maddi bir sorunu var ise öğretmen bu konuda  okul yönetimi ile görüşerek gerekli kolaylığı sağlamalıdır.

Her hafta sınıfta belirlenen  haftanın “en başarılı”, “en özenli” vb. öğrencisi olmak için ders materyallerini de eksiksiz getirmeleri gerektiği söylenir.

9. Derste konsantrasyonun dağılması, başka şeylerle veya kişilerle ilgilenilmesi.

İpucu: İlgi çekme

Bu gibi durumlarda, konu ile ilgili küçük oyunlarla (deve-cüce vb.) ders işlenmeye devam edilir.

Dikkatlerini çekecek bir olay veya fıkra anlatılır. Sıkıntılı hava dağıtılır ve öğrencilerin ilgisi tekrar canlandırılır.

10. Yalan söylemek.

İpucu: Olumlu davranışa yönlendirme

Her fırsatta, doğru söyleyen öğrencilere “Dürüst davrandığın için kutluyorum.” denilerek diğerleri de özendirilir.

Yalan söyleyen kişilerin karşılaşabilecekleri durumlar ve toplumun o kişilere karşı bakış açısını anlatan örnek olaylar hazırlanıp sınıfta anlatılır.

11. Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi.

İpucu: Özendirme

Öğrencilere, cevaplamaları için birkaç kısa soru sorulur.

Derse hazırlıklı olarak gelen öğrencilere yeteri kadar olumlu dönütler verilir, diğer öğrenciler de hazırlıklı olmaya özendirilir.

12. Sınıf içinde bir etkinlik yaparken kargaşa yaşanması.

İpucu: Sınıf yönetimi

Açık ve net komutlar verilir, ne yapılması gerektiği söylenir, gerekirse tahtaya yazılarak hatırlatılır. Öğretmen beden dilini kullanarak yapılan etkinliğe dikkat çekebilir.

Sınıftaki öğrencilerin ilgi ve dikkati kısa süreliğine bir başka konu üzerine odaklanabilir. Böylece sınıftaki karmaşa ortadan aldırılabilir.

13. Sınıf içi kuralların uygulanmasında öğrencilerin zorlanması.

İpucu: Sınıf yönetimi, özendirme

Kuralların sınıfla birlikte belirlenmesi önemli ve gereklidir. Öğretmen, kurala uymayan öğrenciyi önce beden diliyle, daha sonra da sözlü olarak uyarabilir. Hala sorun çözümlenmiyorsa bireysel görüşme yöntemini kullanabilir. Bazen de küçük ödüllendirmelere yer verebilir.

Kurallara uyan öğrencilere gülen yüz kartı verilir. Hatalı davranışta kart geri alınır. 10 gülen yüzü tamamlayan öğrencinin ismi panoya asılır.

14. Sıraların ve çantaların dağınıklığı.

İpucu: Pekiştirme, özendirme

Teneffüse çıkmadan önce öğretmen 2 dakika zaman vererek öğrencinin  toparlanmasına fırsat tanıyabilir.

Haftanın “en düzenli ve temiz sınıfı” seçimi  yapılabilir. Başarılı sınıflara mavi boncuk verilebilir.

Sırasını toplayan ve düzenli olan öğrencilere küçük  ödüllendirmeler yapılabilir.  Tüm sınıfa teşekkür edilerek aferin denilebilir.

15. Sınıfta öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin varlığı diğer öğrencilerin öğrenmesini de olumsuz etkiler. Böyle bir durumda neler yapılabilir?

İpucu: İşbirliği, aile ile iletişim kurma

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciyle birebir ilgilenilir ve onun seviyesine uygun olacak şekilde,  sınıftan kopuk olmadan ama
mümkün olduğunca bireysel bir öğrenme süreci uygulamaya özen gösterilir. Öğrencinin bireysel olarak gelişimi ailesiyle paylaşılır ve ailesinden de bu konuda destek vermeleri istenir

16. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dersin gerektirdiği hazır bulunuşluk düzeyine uygun mu? Uygun değilse neler yapılabilir?

İpucu: Değerlendirme

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi uygun değilse yeni konunun öğrenilmesi, anlamlandırılması ve yapılandırılması mümkün olmayacaktır; ön koşul bilgilere sahip olmadan yeni bir konuya geçilse bile verimli bir öğrenme olmayacaktır.

Öncelikle yeni konu için ön koşul bilgiler belirlenir, öğrencilerin belirlenen ön koşul bilgilere sahip olma düzeyi değerlendirilir ve eksiklerin tamamlanmasının ardından yeni konu için hazırbulunuşluk düzeyine ulaştıklarında yeni konuya başlanır.

17. Ders işlerken öğrenciler yorulursa onları dinlendirmek için neler yapılabilir?

İpucu: Dinlendirici etkinlikler

Öğrenme öğretme sürecinde görsel, işitsel, dokunsal nitelikli farklı uyarıcılar kullanılmalıdır. Farklı duyu organlarının kullanılmasına yönelik uygulamalar  öğrencilerin ilgilerini çekerek keyifle katılmasını sağlar. Öğrenciler yorulduğunda öğrencilerin dinlenerek keyif alacağı, hem de aynı zamanda duyu organlarını kullanmaya yönelik bir etkinlik planlanabilir. Örneğin; öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeye  yönelik dinlendirici tonda sözsüz bir müzik kullanılır ve öğrencilerin gözlerini kapatarak müziği hissetmeleri sağlanır. Müzik bittiğinde ise kendilerini nerede düşündüklerini paylaşmaları sağlanır.

18. Grup çalışmalarında grup oluşturma esnasında yaşanan zorluklar.

İpucu: Organize olma

İlk yapılan grup çalışmalarında öğrencilerin istediği kişilerle aynı grupta olmalarına izin verilir; daha sonra grup üyelerinin değiştirilmesiyle bütün öğrencilerin farklı kişilerle grup çalışması yapması sağlanır.

Grup çalışması ile ilgili ilke ve kurallar açık ve net bir biçimde belirlenir, sorumluluklar paylaşılır.

Doç. Dr. Erten GÖKÇE

Eğitim bireyi geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil.  Mark Twain

“Yaşamda çözülemeyecek sorun yoktur, yeter ki siz sorunu çözme kararlılığına ve inancına sahip olun.”

“Yaşamda çözümün bir parçası değilseniz, sorunun bir parçası olursunuz.”

 

 

Kaynak: ÖğretmenDiyarı

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@