Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu dönem özel yurtlara zam sınırı getirildi! Ücretleri GSB onaylayacak

Bugün yayınlana Resmi Gazete'ye göre artan fiyatlara karşın özel yurtlara zam sınırının getirileceği açıklandı. Detaylar ise şu şekilde verildi...

Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu dönem özel yurtlara zam sınırı getirildi! Ücretleri GSB onaylayacak

Özel yurtların fiyatlarının normal oldukça üzerinden seyretmesinin arından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelen talep ile birlikte özel yurtların getirilebileceği zamlara sınır konulması istendi. Bu isteğin ardından yapılan çalışmalar ile birlikte yurtlara yapılabilecek olan zammın TÜFE ve Yİ-ÜFE toplamının yarısına eklenecek olan 5 puandan fazla olmayacağı belirtildi. 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile birlikte pek çok farklı alanda yeni hükümler koyuldu. Beslenmeden, barınma ve ısınmaya kadar pek çok konuda yayınlanan yönetmelikler ile birlikte düzenlemeler getirildi. Resmi Gazete'de de yayınlanan yönetmelikte "Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." şeklinde açıklama yapıldı. 

Yapılan düzenlemelerin arasında en çok ilgi çeken ise özel yurtlara getirilen sınırlandırma oldu. Bu sınırlandırma ile birlikte özel yurt ücretlerinin artışına bir sınır konuldu. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklama şu şekildeydi; 

ÖZEL YURTLARA ZAM SINIRI 

Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu dönem özel yurtlara zam sınırı getirildi! Ücretleri GSB onaylayacak

Yayınlanan bu yönetmeliğe göre özel yurtlara ne kadar zam yapılabileceği konusunda merak edilenler de artmaya başladı. Yurtlara özel olarak yayınlanan bu yönetmelik ile birlikte özel yurtların bir sonraki öğretim yılına kadar uygulayacakları aylık barınma hizmet ücretlerini her yılın Temmuz ayı sonuna kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bildirmesi gerektiği açıklandı. Bu fiyat onaylandıktan sonra ise yurtlar o ücretten fazlasını alamayacak. 

Yeni açılan kurumlar için ise açıldıktan 1 ay sonra ücret belirlenmiş bir şekilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine yine giderek ücret belirlemesi yapacak. Müdürlükler tarafından onay alan ücreti değiştirme imkanı ise bulunmayacak. Peki özel yurtlar ücretlerini artırabileceği Temmuz ayında ne kadar zam yapabilir? 

ÖZEL YURTLAR NE KADAR ZAM YAPABİLİR? 

Bir sene aynı fiyattan hizmet vermenin ardından Temmuz ayına gelindiğinde ise yurtlara zam sınırı getirildi. Bu hesaplamalara göre TÜFE rakamı ile ÜFE rakamının toplamının yarısına 5 puan eklenerek bulunabileceği açıklandı. Bu rakamların ise o yılın Temmuz ayına ait olması gerektiği bildirildi.