Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin yürütmesi durdurulan maddeleri

MADDE 27- "(2) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğr

Öğretmenler 20.04.2015, 09:34
Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin yürütmesi durdurulan maddeleri

MADDE 27- "(2) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin Anadolu, Anadolu imam-hatip veya Anadolu türü mesleki ve teknik liselere nakil ve geçişleri; denklik belgesine göre program uyumu dikkate alınarak okulların kontenjan durumu ve öğrencinin ikamet adreslerine uygun okullara öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır." hükümlerine yer alan ikinci fıkranın son cümlesindeki "Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır." İbaresi Danıştay 8. Dairesi nezdinde açılan E: 2014/6591 No' lu Dava gereği yürütmesi durdurulmuştur.)

Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme

MADDE 38- "(1) (Değişik: RG-13/9/2014-29118) a) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, açık kontenjan bulunması ve öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun sınıf seviyesindeki yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır." ( Fıkrası Danıştay 8. Dairesi nezdinde açılan E:2014/9354 ve E:2014/10638 No'lu Davalar gereği yürütmesi durdurulmuştur.)

Okul birincilerinin tespiti

MADDE 64- "(1) (Değişik: RG-13/9/2014-29118) Ders kesiminde, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak, bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayan öğrenciler, davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş öğrenciler ile mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz." hükümlerine yer alan (...okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak...) İbaresi Danıştay 8. Dairesi nezdinde açılan E: 2014/6591 No' lu Dava gereği yürütmesi durdurulmuştur.)

Yine (...davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş...) İbaresi Danıştay 8. Dairesi nezdinde açılan E: 2014/6591 No' lu Dava gereği yürütmesi durdurulmuştur.)

Diğer personel

MADDE 94 - "(3) Kadrolu personel dışında, ücretleri genel bütçe veya bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak hizmet satın alma yoluyla çalıştırılacak personelin görevlerine ilişkin esas ve usuller sözleşmeyle belirlenir." (Fıkrası Danıştay 8. Dairesi nezdinde açılan E: 2014/6589 No' lu Dava gereği yürütmesi durdurulmuştur.)

 

www.memurlar.net

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@