Öğretmenlerin Performans Ölçütleri

Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir.

Öğretmenler 08.12.2015, 00:03
Öğretmenlerin Performans Ölçütleri

Performans Değerleme; kurumda görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksikliklerini, yeterliliklerini, fazlalıklarını, yetersizliklerini, kısacası bir bütün olarak tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir.

Klasik Yaklaşımda kişilerin performansları kurumun karlılığına katkıları oranında belirlenmelidir. Modern yaklaşımda müşteri memnuniyeti, kurumun sektördeki yeri, çalışanların iş doyumları, kişilerin kendilerini geliştirme düzeyleri ve mutlulukları ön plana çıkmıştır. 

 

 

Performans değerlemede amaç, kişiyi bir bütün olarak tüm yönleri ile ele almak ve başarılarını ödüllendirmek, eksikliklerin giderilmesine olanak hazırlamaktır. Performans değerleme karmaşık bir süreçtir. Ne kadar hassas olunursa olunsun, bir takım sübjektiflikler içerir. Performans değerlemeye ilişkin çalışmalar genel olarak, performansı değerlendirilen gruplarda başarı düzeyinin yüksek olduğu bir süreçtir. Çalışanın iş başarıları konusunda bilgi sahibi olması psikolojik bir ihtiyaçtır. Bu görme bazen bir aferin, bazen sırtın sıvazlanması, bazen maddi bir ödül olabilir. Performans değerlemenin hedefi kişiyi kendi çalışmaları konusunda bilgilendirmektir. Performans değerleme çalışanın kurum tarafından daha yakından tanınmasına olanak tanır. Çalışanın da kendini tanımasına ve eksikliklerini gidermesine yardımcı olur. Çalışanların üstleri ile iletişim kurmasına yardımcı olur. Üstlerin beklentilerini öğrenirler. Kurumdaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine katkı sağlar. Elde edilen veriler insan kaynağının daha etkin kullanılmasını sağlar. Kurumun ücret yönetimine yardımcı olur.

657 sayılı memurlar kanununun konuşulduğu bu günlerde eğitimcilerde performans ölçümlerinin başlayabileceği gün gibi aşikâr. Bu gelişmeler olmadan önce aday öğretmenlerde geçen öğretim yılında kullanılan ve bu öğretim yılında da adaylığını tamamlayan öğretmenler için kullanılacak kıstasları birlikte inceleyelim.

17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme yönetmeliğine göre önce aday öğretmenlerin değerlendirilmelerinde kullanılan hükümler ve ölçütler adaylığı kaldırılmış diğer öğretmenler içinde geçerli görünüyor. İşte o madde;

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il millî eğitim müdürü sorumludur.

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Bahsi geçen Ek-3 formuna baktığımızda 2 kısımdan,10 başlıktan ve 50 ölçütten oluşur. Eğitim Öğretimi Planlayabilme, Eğitim ve Öğretim Ortamlarını Düzenleyebilme, İletişim Becerilerini Etkili Kullanabilme, Öğrencileri Hedef Kazanımlar Doğrultusunda Güdüleyebilme, Çevre Olanaklarını Öğrenme Sürecini Destekleyecek Biçimde Kullanabilme, Zamanı Yönetebilme, Öğretim Yöntem ve Tekniklerim Etkin Biçimde Kullanabilme, Eğitim Öğretim Sürecini Değerlendirebilme, Okulun Eğitim Öğretim Politikalarına Uyum ve Katkı Sağlayabilme, Öğretmenlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Tutum ve Davranışları Sergileyebilme başlıklarından oluşuyor.

Ölçme ve değerlendirme her işletmenin ,her işin olmazsa olmazlarındandır. Önemli olan bu sürecin çalışanların gelişimine de katkılar sunacak biçimde düzenlenebilmesidir. İş güvencesine dokunmadan çalışan ve çalışmayanların objektif olarak belirlendiği bir sistem en kısa zamanda kurulmalıdır. Yeni sistemde görevini en güzel yapanlara ek ödemeler, ek sosyal imkânlarda sunulmalıdır. Adil olan bir yolla bu değişimde gerçekleşebilir. Ne dersiniz?

Kaynak: ilhamifindik.com

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@