Nöbete Ücret Ve Getirdiği Sorunlar

Nöbete Ücret Ve Getirdiği Sorunlar

Öğretmenler 06.02.2016, 23:12
Nöbete Ücret Ve Getirdiği Sorunlar

Türkçemizde  “Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir” diye bir deyim vardır. Bu ay öğretmenlere nöbet ücretlerinin ödenmeye başlanmasıyla birlikte ortaya çıkan kaos ve karmaşaya bakıp Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin hantallığı ve vurdumduymaz tavırları bize işte bu deyimi hatırlatmaktadır. Neden mi?

Bilindiği gibi, 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlan 2016 - 2017 toplu sözleşme mutabakatında şu hüküm yer almıştır:

"Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

 

 

MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretiminfiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." denir.

 MEB bürokratları 2016-2017 yılı Toplu Sözleşmesi 23 Ağustos 2015 tarihinde imzalanmasına rağmen Ocak ayına kadar kulaklarının üzerine yatmış, hiçbir çalışma ve düzenleme yapmamışlardır. Oysaki yapmaları gereken toplu sözleşmenin yürürlük tarihi olan Ocak 2016 öncesinde nöbet ile ilgili yaşanabilecek sorunlar ve tereddüte düşülebilecek konularla ilgili açıklamalarda bulunmalı, il bürokratları ve yöneticileri aydınlatmalıydı. Şöyle ki öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti ödenmesi ile nöbet ücreti ödenmeyecek olan müdür ve müdür başyardımcıları ile bazı öğretmenlerin nöbet ücreti alamaması ile ortaya çıkan sorunları gününden önce çözülmeli ve gerekli tedbirlerini ona göre almalıydı. İlk defa olduğu için çok önemli bir kazanım olan nöbet ücretinin aşağıda sıraladığım sorunlardan ve belirsizliklerden dolayı gölgelenmesine müsaade edilmemeliydi. Hükümet ve Meb bürokratları meseleye bu açıdan bakarak gerekli hassasiyetleri göstermeliydiler.  

 Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları artık,  “Göç yolda dizilir!” anlayışından vaz geçmeli, hızlı ve adil kararlar almalıdır. Bakanlık, bürokratlarını ona göre yetiştirmeli, ona göre istihdam sağlamalıdır.

Ücretlerle ilgili birçok çarpık durum ortada iken nöbet ücretiyle birlikte bu sorunlara yeni çarpıklıklar eklenmiştir. Şimdiye kadar ücretlerle ilgili eğitimciler ve idarecilerin feryatlarına kulaklarını tıkayan MEB bürokratları her zaman olduğu gibi yine topu maliye bürokratlarına mı atacaklardır? Yoksa eğitimcilerin sahadaki uygulamalardan gözlemledikleri ve zaman zaman dile getirdikleri bu çarpıklıklara, adil ve vicdanları rahatlatacak çözümler mi üreteceklerdir?

Eğitim camiasının yıllardır dillendirdiği sorunlardan bir kaçı şöyledir:

Okul idarecilerine ödenen ücretlerdeki çarpıklık ne zaman düzeltilecektir? (Örneğin; bir okul öncesi müdürü 25 saat ücret alırken; bünyesinde bazen bağımsız bir anaokulundan bile daha fazla öğrencisi bulunan ilkokul ve ortaokul müdürlerine 20 saat ücret ödenmektedir)

Okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri ile kültür ve meslek dersleri öğretmenlerinin maaş karşılığı ücretlerinin farklı olması ne zaman düzeltilecektir? (15  saate 18 saat )

Artık DYK ile ortaokul ve liselerde en az ücreti, okulun ve kursların tüm sorumluluğu üzerinde olan okul müdürleri almaktadır,

DYK ile ortaokul ve liselerde çalışan özellikle bazı branşlardaki öğretmenler arasındaki ücret farkı gittikçe açılmaya başlamışken, ilkokul öğretmenlerine kurs açma imkânı verilmemesi daha da vahim bir durumu ortaya çıkarmaktadır.

Okullarımızdaki kurum içi barış ve çalışma huzurunun sağlanması açısından nöbet ücretleriyle ilgili aşağıya sıralayacağım sorunlara MEB bürokratları bir an önce makul, açık ve anlaşılır cevaplar vermeli, zedelenen adalet ve hakkaniyet duygularını tamir edici adımlar atmalıdır.

1-   Müdür ve müdür başyardımcılarına da nöbet ücreti ödenecek mi?

2-   Adeta Meb’in çağdaş köleleri olan ücretli öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi? Nöbet görevi verilen ücretli öğretmenlere nöbet ücreti ödenir mi?

3-   Teneffüslerde sürekli öğrencilerle beraber olan rehber öğretmenlere nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenir mi?

4-   Okul nöbet görevi verilmeyen ve sürekli öğrencileri ile beraber olan okul öncesi öğretmenleri ile ilkokul ve ortaokulda görev yapan özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenir mi? Ödenmemesinin gerekçesi nedir?

5-   Okulöncesi müdür yardımcısına nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenir mi?

6-   Müdür yetkili öğretmenlere nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenir mi?

7-   Halk Eğitim Merkezleri müdür yardımcıları ve öğretmenlerinin nöbet görevleri olmasına rağmen nöbet ücretinin ödenmemesi ne kadar hakkaniyetlidir?

8-   Hafta sonları okullarda hemen hemen normal zamanda olduğu kadar öğrencinin okullarda bulunması ile idarecilerin her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğretmenlere nöbet görevi vermesi ile fiili olarak hafta sonları DYK’ larında tutulan nöbetlere nöbet ücreti ödenecek midir?

9-   Bazı okullarımızda öğretmen yetersizliğinden dolayı bazı öğretmenlerin haftada birden fazla nöbet tutmalarına rağmen bir defa nöbet ücreti ödenmesi ne kadar hakkaniyetlidir? Bu öğretmenlerin yargıya başvurması ile ortaya ne gibi bir durum çıkar? Meb bürokratları bunları hiç düşünmüşler midir?

10-    BT öğretmenlerinin durumu nedir? BT öğretmenlerine nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenir mi?

11-    Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenir mi?

12-    Yüksek lisans ve doktora yapmış olan öğretmenlere teşvik amaçlı % 5 ve % 15 artırımlı ödenen ek ders ücretleri nöbet ücretinde nasıl olacaktır? Nöbet ücretlerinin artırımlı olarak ödenip ödenmeyeceği hususunda MEB açıklama yapacak mıdır?

13-    Geçici görevlendirilen idarecilerin durumu nasıl olacaktır?

14-    Engelli öğretmenlerin durumu ne olacaktır?

15-    Özel eğitim öğretmenlerine nöbet ücreti ödenecekse %25 artırımlı mı ödenecektir?

Fahrettin YILMAZ

Kaynak: www.haberyenirota.com

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@