Nöbet Ücreti Alanlar Ve Alamayanlar

Örneğin bazı iller ilkokul ve ortaokul müdür yardımcılarına nöbet ücreti verirken bazı iller vermiyor.

Öğretmenler 10.02.2016, 09:37
Nöbet Ücreti Alanlar Ve Alamayanlar

Öğretmenlere nöbet ücreti konusunda müdürlerin bu ücreti almaması gündeme geldi ancak ilkokul ve ortaokulların müdür yardımcıları ile ortaöğretim kurumlarının müdür başyardımcılarının nöbet ücreti alamaması gündeme gelmedi.
Hatta gördüğümüz kadarıyla bu konuda illere göre farklı uygulamalar var. Örneğin bazı iller ilkokul ve ortaokul müdür yardımcılarına nöbet ücreti verirken bazı iller vermiyor. 2016-2017 yıllarına ait Toplu Sözleşme metninde nöbet ücretiyle ilgili hükümler:

 

 "MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Şeklindedir. Bu hükme göre bir öğretmen veya müdür yardımcısının nöbet görevi alabilmesi için belli şartlar vardır. Bu maddeye göre nöbet ücretinin alınabilmesi için; a-)Örgün Eğitim Kurumu olacak b-)Ders yılı içinde ve eğitim öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri olacak c-)İlgili mevzuaatında nöbet görevi olacak. d-)Kişi öğretmen veya müdür yardımcısı olacak e-)Nöbet görevi fiilen yerine getirilecek. Şu durumda  Yaygın Eğitim Kurumları, Öğretmenevleri, Halk Eğitim Merkezleri gibi örgün eğitimin dışında kalan kurumlardaki öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti verilemez. Aynı şekilde yaz tatili ve ara tatil gibi fiilen eğitim öğretimin yapılmadığı günler nöbet ücreti verilemez. Öğretmenler zaten okulda olmayacak ama müdür yardımcısına o gün (yaz tatili, ara tatil vb) nöbetçi olsa bile eğitim olmadığı için nöbet ücreti verilmeyecek. Kar tatili vb. nedenlerle öğretmenlerin idari izinli sayıldıkları günlerde ek dersleri kesilmiyor ancak bu hükme göre nöbet ücreti kesilecek. Çünkü fiilen nöbet tutma şartı aranıyor.

Kimsenin gündeminde olmayan en ilginç konu ise örgün eğitim kurumu olan ilkokul ve ortaokulların mevzuatı olan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde  öğretmenlere nöbet görevi verilirken müdür yardımcılarına nöbet konusundan bahsedilmemiştir. Şu durumda ilkokul ve ortaokulların müdür yardımcılarına mevzuatlarında nöbet görevi olmadığından nöbet görevi de verilemez, nöbet ücreti de verilemez çünkü yasal dayanağı yok.  

   Ortaoğretim Kurumları Yönetmeliğinde Müdür Yardımcıları için nöbet görevi düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 80. Maddesi müdür Yardımcılarının görevleri başlığı altında “c) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.” Hükmüyle nöbet görevi açıkça düzenlenmiştir. Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde Müdür Başyardımcısının görevleri arasında “nöbet görevi” yoktur. Dolayısıyla ortaöğretim okullarında da Müdür Başyardımcılarına nöbet görevi verilemez ve buna bağlı olarak nöbet ücreti ödenemez. Kaldı ki toplu sözleşmede öğretmen ve müdür yardımcılarına bu ücretin verileceği hüküm altına alınmıştır. Müdürler gibi müdür başyardımcıları hem mevzuatlarında nöbet olmadığından hem de toplu sözleşmede kendilerine bu hak verilmediğinden ücret alamaz.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde öğretmenlerin görevleri başlığı altında nöbet görevinden bahsedilmiştir. Hatta Özel Eğitim öğretmenleri ve anasınıfı öğretmenlerine nöbet görevi verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Şu durumda ilkokul ve ortaokullarda mevzuatında nöbet görevi olmadığı için Rehber Öğretmene, Özel Eğitim Öğretmenlerine, Anasınıfı öğretmenlerine ve Müdür Yardımcılarına nöbet görevi ve ücreti verilemez. Aynı şekilde Ortaöğretim Kurumlarında da rehber öğretmenlere ve Müdür Başyardımcılarına nöbet görevi ve ücreti verilemez. Görev tanımlarında müdürün vereceği diğer görevleri de yapar hükmü gereğince okul müdürü Müdür Başyardımcısına nöbet görevi veriyorum dese bile bu görev için ücret ödeyemez çünkü Toplu Sözleşme hükmünde “ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen” ifadesi bulunmaktadır. Şu durumda sadece Okul Müdürleri ve Müdür Başyardımcıları nöbet ücretinden faydalanamıyor değildir. İlkokul ve Ortaokulların Müdür Yardımcılarının tamamı, Rehber Öğretmenler, Özel Eğitim Öğretmenleri ve Anasınıfı öğretmenlerine de nöbet görevi ve nöbet ücreti ödenmemektedir.

Ancak bu gruplar içinde ilkokul ve ortaokul Müdür Yardımcılarına açık bir haksızlık yapılmaktadır. Ortaöğretimdeki müdür yardımcıları gibi ilkokul ve ortaokuldaki müdür yardımcılarına da mevzuatlarında olmasa bile okul müdürleri tarafından nöbet görevi verilmekte ve fiilen bu görev yerine getirilmektedir. Şu durumda bakanlığın en kısa sürede İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe giderek Müdür Yardımcılarına nöbet görevini koyması böylece mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir. Nöbet ücreti almayan müdür, müdür başyardımcısı, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni ve anasınıfı öğretmenleri nöbet tutmadıkları için adalet gereği nöbet ücreti almamaları doğaldır. Ancak benzer görevi yaptıkları ortaöğretim kurumlarındaki müdür yardımcıları nöbet görevi ve ücreti alırken, sırf mevzuatında nöbet görevi verilmediği için fiilen tuttukları nöbet için ücret alamayan ilokul ve ortaokul müdür yardımcılarına açıkça haksızlık yapılmaktadır. Bazı iller fiilen nöbet tutulduğu için ilkokul ve ortaokul müdür yardımcılarına nöbet ücreti verselerde bu durum Toplu Sözleşme hükümlerine aykırıdır. İleride bu paralar Sayıştay denetimlerinde geri istenebilir. Bu nedenle bakanlığın en kısa sürede İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak nöbet görevini Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde olduğu gibi müdür yardımcıları için de koymalıdır.

Ahmet GÜNGÖR/ KAMUDANHABER.COM

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@