MEB, müdür yardımcılığı için yazılı sınav şartı getirdi

MEB, eğitim kurumlarına yönetici atamalarını 6 Ekim 2015 tarihi itibariyle bütünüyle değiştirdi.

Öğretmenler 06.10.2015, 23:29
MEB, müdür yardımcılığı için yazılı sınav şartı getirdi

MEB, eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmeleri tümüyle değiştirdi. Düzenleme, 6 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.Tıklayınız.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI, MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞINA YAZILI SINAVLA ATAMA YAPILACAK

Yapılan düzenlemeye göre müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığına, yazılı sınav sonuçlarına göre atama yapılacak.

Yönetici olarak atanacakların, görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunması gerekiyor.

Müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavın konuları şu şekilde olacaktır:

a) Türkçe-dil bilgisi: %10, b) Genel kültür: % 10, c) Resmi yazışma kuralları: % 4, ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4, d) Okul Yönetimi: % 4, e) Yönetimde insan ilişkileri: % 4, f) Okul geliştirme: % 4, g) Eğitim ve öğretimde etik: % 5, ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: % 5, h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): % 50.

Yazılı sınav sonuçları 1 yıl boyunca, bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır.

Boş bulunan veya boşalacak müdür yardımcılığı ve başyardımcılığı kadroları ilin internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar 20 tercih yapacak ve puan/tercih üstünlüğüne göre yerleşecektir.

MÜDÜRLÜĞE İKİ AŞAMALI BİR DEĞERLENDİRMEYLE ATAMA YAPILACAK

Müdürlüğe ise önce, geçmiş dönemlerde yürürlükte olan değerlendirme formuna göre bir değerlendirme yapılacak. Burada, eğitim durumu, ödül, ceza ve hizmete göre puanlama yapılacaktır.

Değerlendirme formunda en yüksek puan alan 3 katı aday, sözlü sınava alınacaktır.

Müdür başyardımcılığında 2 yıl, müdür yardımcılığında 3 yıl hizmeti olanlar ile daha önce müdürlük yapanlar ve Bakanlıkta şube müdür ve üstü bir kadroda görev yapanlar, müdürlüğe başvurabilecektir.

Müdürlüğü boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur. Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye ve sözlü sınava katılanların başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 20 tercih hakkı sunulacak.

DEĞERLENDİRMEMİZ

MEB, geçen yıl yürürlüğe koyduğu yönetmelikle, bugüne kadar oluşan tüm birikimi bir kenara itmiş ve sadece subjektif değerlendirmelere imkan tanıyan bir yönetici atama yönetmeliği yürürlüğe koymuştu.

Bunun zararlarını, geçen yıldan bu yana sadece MEB camiası değil tüm vatandaşlar görmekteyiz.

Ancak bugünkü düzenlemeyle küçük de olsa eski güzel uygulamaya dönülmüştür. Yardımcılıklar için yazılı sınav şartı getirilmiştir. Müdürlükte ise sözlüye kalabilmek için değerlendirme formundan alınacak puan esas olacaktır. Önceki yönetmelikte yer alan, tüm eğitim paydaşlarının güya puan verdiği ama esas olarak MEB'in atadığı yöneticilerin puanlarının esas alındığı uygulamaya son verilmiştir. (Daha önce de ifade ettiğimiz üzere müdürlük için sözlü sınav olabilir. Bir yöneticinin sadece yazılı sınavla seçilmesi uygun değildir. Ancak ülkemiz uygulamasında sözlü sınav sadece torpil olarak uygulanmaktadır. Bu anlamda sözlü sınavın, yargı organlarının denetimine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Keşke yönetmeliğe sözlü sınavlar sesli ve görüntülü kayıt altına alınır gibi bir hüküm konularak burada da tam bir objektiflik sağlanmış olsaydı.)

Özetle, geçen yılki facia yönetmelikten sonra, MEB'in yaşanan tüm olumsuzlukları gözönüne alarak yürürlüğe koyduğu bu yönetmelik, umarız müdürlüğe yapılacak atamalarda objektif bir sisteme geçilmesinde ve liyakate dayalı atama sisteminin kurulmasında ilk adım olur.

www.memurlar.net

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@