MEB Müdür Yardımcılığı 2005 Yılı Soru ve Cevapları

MEB Müdür Yardımcılığı 2005 Yılı Soru ve Cevapları

Öğretmenler 03.12.2015, 23:29
MEB Müdür Yardımcılığı 2005 Yılı Soru ve Cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Yönetici atama Yönetmeliğine göre Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür yardımcılığı Sınavının 20 Mart 2016 Yılında yapılacağını açıkladı. Sınava girecek adaylar için Müdür yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkacağı ve geçmiş dönemde yapılan Sınavların soru ve cevaplarını kamudanhaber.com olarak sizler için derledik.   Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Yönetici atama Yönetmeliğine göre Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür yardımcılığı Sınavının 20 Mart 2016 Yılında yapılacağını açıkladı. Sınava girecek adaylar için Müdür yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkacağı ve geçmiş dönemde yapılan Sınavların soru ve cevaplarını PERSONELMEBHABER.NET olarak sizler için derledik. 
 
MEB MÜDÜR YARDIMCILIĞI 2005 YILI SINAV SORU VE CEVAPLARI

 

 

1.         “Dönmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A)        Haberi duyunca deliye döndü.

B)        Üzüntüsünden iğne ipliğe döndü.

C)        Baharda dağlar geline döndü.

D)        Yağmur birden kara döndü.

2.         Kanayan bir yara gördüm mü yanar da ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.

(M.Akif Ersoy)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi dörtlükteki düşünceyle çelişir?

A)        Zorda kalan insanlara yardım etmek gerekir.

B)        “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” anlayışı yanlıştır.

C)        İnsanın kazanamayacağı mücadeleye girmesi doğru değildir.

D)        Haksızlık karşısında susmak insana yakışmaz.

3.         “Okuma, insana kazandırmakla kalmaz  de geliştirir.” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?

A)        bilgi - kişiliğini          B) kültür - deneyimini

C) düşünce - aklını  D) yetenek - görgüsünü

4.         Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğunun nedeni diğerlerinden farklıdır?

A)        Bu meseleyi mutlaka o çözümleyebilir.

B)        Bu olayı sanırım onun da bilmesi gerekir.

C)        İnsan isterse, mükemmel ve kusursuz olabilir.

D)        Şüphesiz, bu saatte eve dönmüş olmalı.

5.         1- Geçmişe bakarak geleceği görün. (P.Henry)

2-        Gönlüm geçmişi yaşatıyor ama gözüm gelecekte. (M.İkbal)

3-        Geleceğin en iyi habercisi geçmiştir. (Sherman)

4-        Geçmişi unutanlar onu yeniden yaşamaya mahkumdurlar. (G.Santayana)

Yukarıdaki özdeyişlerden hangileri yakın anlamlıdır?

A)        1 - 2 B) 1 - 3 C) 2 - 3 D) 3 - 4

6.         Aşağıdakilerden hangisi, yapısına göre sıralı cümledir?

A)        Anadolu seyahatinde görüp yaşadıklarını bir türlü unutamıyordu.

B)        Kemal Tahir, edebiyatımızda adını, ilk defa, “Göl İnsanları” adlı uzun hikayesi ile duyurmuştur.

C)        Kim bilir, bu evde kimler yaşamış, sevinmiş, ağlamıştı.

D)        “Devlet Ana” romanı, halk arasında yaşayan sade Türkçe ile yazılmıştır.

7.         “Takvim” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A)        Cep takvimi kullanan insanlar azaldı.

B)        Takvim yapraklarına not almayı sevmezdi.

C)        Yeni çalışma takvimini belirledik.

D)        Biz milâdî takvim kullanıyoruz.

8.         “İçin” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-sinde “uğruna” anlamıyla kullanılmıştır?

A)        Bu ev için ne kadar para ödediniz?

B)        Çocukları için her türlü sıkıntıya katlanmıştı.

C)        Bir hafta için aldığı kitabı henüz getirmedi.

D)        Sınavı kazanmak için çok soru çözmelisin.

9.         Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A)        Günümüzde iletişim hızla gelişiyor.

B)        Sonunda kitapların gizemli dünyasını keşfettim.

C)        Karşı dağdan yuvarlanan kaya parçalandı.

D)        Uzun süre, sıkıcı bir nehir yolculuğu yaptık.

10.      Çok olun, çocuklar, çok olun,

Yapraklar kadar, bulutlar kadar olun.

El ele verin çocuklar, el ele;

Bütün gündüzler sizin olsun yaşayın dünyayı doya doya;

Çocuklar, çiçekleri umudumuzun.

(C. Atıf Kansu)

Şiirde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A)        Birlik ve dayanışmadan

B)        Gelecekle ilgili dileklerden

C)        Çocukların yarınlarımız olduğundan

D)        Doğayı korumak gerektiğinden

11.      1- Bu nedenle böyle insanlar hayatta başarılı olamazlar.

2-        Bunun zıddına “maymun iştahlılık” denir.

3-        Başlanan bir şeye devam etmek ve bitirmek insan iradesinin başarısıdır.

4-        Maymun iştahlı, başladığı işi bitiremez.

5-        Başka bir işe geçer.

Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A)        3-4-2-1-5       B)        3-2-4-5-1

C) 4-3-2-5-1  D)        4-3-5-2-1

12.      Öğretmeninin yanında, annene gerekli saygıyı göstermedin. Bunu bir daha yapma Orhan! Saygısızca davranışın kalbime bir hançer gibi saplandı. Birkaç yıl önce çektiğin hastalıkta bütün bir gece uyumayıp, yatağına eğilip soluğuna dikkat eden, seni kaybetme korkusuyla titreyerek ağlayan anneciğinin hâli aklıma geldi.

Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Öyküleyici     B)        Açıklayıcı

C) Betimleyici           D)        Tartışmacı

13.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında “kesinlik” söz konusudur?

A)        Bugün doktora gitmiş olmalı.

B)        Üzerindeki elbise eskimiş gibiydi.

C)        Çarşıda ona da rastlayabiliriz.

D)        Gereğinden fazla ilgi göstermişiz.

14.      Kalmadı ümidin soluk ve cılız Işığında bereket

Ve ölüm, kapında kişner, sabırsız Bir at oldu nihayet

(C.S.Tarancı)

Dizelerden aşağıdakilerin hangisindeki duygular çıkarılabilir?

A)        Sitem-teslimiyet B) Korku-ümitsizlik C) Telâş-sabırsızlık        D) Acı-kanaatkârlık

15.      Dörtlüğün hangi dizesinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?

A)        Uçun kuşlar uçun burda vefa yok,

B)        Öyle akar sular öyle hava yok,

C)        Feryadıma karşı aksi seda yok,

D)        Bu yangın yerinde soğuk kül vardır.

16.      “Kitap, dergi, gazete, tablo, heykel ve hukukla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki kuralla çelişen bir kullanım vardır?

A)        Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde Türk tarihinin önemli olayları anlatılır.

B)        Söz konusu ressamımız, halı dokuyan kızlar tablosuyla ünlenmiştir.

C)        Heykel sanatının en önemli yapıtlarından biri Düşünen Adam’dır.

D)        Ulusal gazetelerimizden bazıları; Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, Akşam...

17.      “Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır.”

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurala aykırı bir kullanım vardır?

A)        Genel Kurmay Başkanlığının açıklamaları televizyondan yayınlandı.

B)        AB’ye üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığının politikası olumlu bulundu.

C)        Olaylar üzerine İçişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

D)        Bugün yapılması beklenen Yükseköğretim Kurulu toplantısı ertelenmiş.

18.      “mi” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine soru anlamı katmıştır?

A)        Çalışkan mı çalışkan bir çocuktu

B)        Çocukları düşünmez olur muyum hiç

C)        Çikolata gördü mü dayanamaz

D)        Sınava mı hazırlandığını söylemiştin

19.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A)        O, her zaman olduğu gibi, yine şık giyinmişti.

B)        Yaşadıklarını ballandıra, ballandıra anlatıyordu.

C)        Atatürk, 1923 yılında, gençliğe kutsal bir görev vermişti.

D)        Kalktı, elini yüzünü yıkadı, sofraya oturdu.

20.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı eylem bir başka varlığı etkilemektedir?

A)        Her hafta sonu arabasını yıkardı.

B)        Giyinir, taranır, erkenden okula giderdi.

C)        Babam bahçeden biraz önce geldi.

D)        Tören sonunda askerler birliklerine döndüler.

21.      Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücünü ifade eder?

A)        Hâkimiyet-i Milliye B) Kuvâ-yı Milliye C) Heyet-i Temsiliye D) Misâk-ı Millî

22.      Millî egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması düşüncesi ilk defa hangisinde ifade edilmiştir?

A)        Amasya Genelgesi’nde

B)        Amasya Görüşmeleri’nde

C)        Sivas Kongresi’nde

D)        Erzurum Kongresi’nde

23.      Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde tartışmaların odak noktası olmuştur?

A)        Cemiyetlerin birleştirilmesi

B)        Temsil Heyeti’nin kurulması

C)        Manda ve himayenin reddedilmesi

D)        Batı Anadolu Kuvâ-yı Milliye Komutanlığı’nın oluşturulması

24.      Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’da başlayan ulusal hareketin ve Temsilciler Kurulu’nun, İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir.

A)        Amasya Genelgesi

B)        Misak-ı Millî Kararları

C)        Londra Konferansı

D)        Amasya Görüşmeleri

25.      Aşağıdakilerden hangisi, Ankara’da yeni bir meclisin açılmasına ortam hazırlayan olaylardan değildir?

A)        Anadolu’da ayaklanmaların çıkması

B)        İstanbul’un resmen işgal edilmesi

C)        Misak-ı Millî’nin kabulü

D)        Mebuslar Meclisi’nin kapatılması

26.      Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda silâhlı mücadele dönemini sona erdirmiştir?

A)        Mondros Ateşkes Antlaşması

B)        Mudanya Ateşkes Antlaşması

C)        Lozan Antlaşması

D)        Londra Konferansı

27.      Atatürk, çok partili düzene geçme konusunda öncülük ederek yeni Türk devletinin ilk siyasî partisini kurmasından sonra Meclis içinde ortaya çıkan fikir ayrılıkları bir muhalefet grubu oluşmasına neden oldu ve 17 Kasım 1924’te Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy öncülüğünde yeni bir parti kuruldu. Çok partili hayata geçişin ilk denemesinde kurulmuş olan bu parti aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Cumhuriyet Halk Fırkası

B)        Serbest Cumhuriyet Fırkası

C)        Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

D)        Demokrat Parti

28.      1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması yeni Türk devletinde ekonominin hangi sektörünü desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir uygulamadır?

A)        Sanayi           B) Ticaret

C) Tarım        D) El Sanatları

29.      17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde benimsenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek

B)        Kapitülasyonları kaldırmak

C)        Meclisin seçtiği hükümet yerine kabine sistemine geçmek

D)        Ulusal egemenlik ilkesini kurumlaştırmak

30.      Aşağıdakilerden hangisi, 1926 yılında kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile kadınların elde ettikleri haklardan değildir?

A)        Mirasta kadın-erkek eşitliğinin getirilmesi

B)        Kadınlara her mesleğe girme hakkının verilmesi

C)        Boşanma hakkının kadına da tanınması

D)        Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

31.      Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışı ile bağdaşmaz?

A)        Sınıf üstünlüğü         B) Ulusal egemenlik

C) Özgürlük  D) Demokrasi

32.      Ulusal egemenlik kavramı, Atatürk ilkelerinden hangilerinin esas dayanağını oluşturmaktadır?

A)        Cumhuriyetçilik - Devletçilik

B)        Cumhuriyetçilik - Halkçılık

C)        Milliyetçilik - Devletçilik

D)        Halkçılık - İnkılâpçılık

33.      Ülkede fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürk ilkesi hangisidir?

A)        Devletçilik     B) Halkçılık

C) İnkılâpçılık           D) Milliyetçilik

34.      Bir devletin millî menfaatlerini sağlamak ve millî hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddî ve manevî unsurların tümüne ne denir?

A)        Millî güç         B) Millî güvenlik

C) Millî menfaat        D) Seferberlik

35.      Aşağıdakilerden hangisi, “Bir ülkenin veya ittifakın çıkar ve hedeflerini olumsuz yönde etkileyen ve tehlikeye sokma eğilimi gösteren beklenmedik olaylar” olarak tanımlanır?

A)        Millî güvenlik sistemi

B)        Tabiî afet

C)        Kriz yönetimi

D)        Dış tehdit

36.      I- Yasama, yürütme ve yargı organlarını

II-         İdare makamlarını

III-        Diğer kuruluş ve kişileri

T.C. Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar?

A)        Yalnız I          B) I ve II

C) Yalnız III   D) I, II ve III

37.      Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda yer alan kişinin hakları ve ödevlerinden değildir?

A)        Dilekçe hakkı           B) Özel hayatın gizliliği

C) Mülkiyet hakkı     D) İspat hakkı

38.      T.C. Anayasası’na göre kanunun uygulanmasını gösteren veya emrettiği işleri belirten yasal metin, aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Yönetmelik    B) Tüzük

C) Yönerge   D) Genelge

39.      T.C. Anayasası’na göre vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda aşağıdakilerden hangisinin kararları esas alınır?

A)        Sayıştay

B)        Anayasa Mahkemesi

C)        Danıştay

D)        Uyuşmazlık Mahkemesi

40.      Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere Anayasa’da aşağıdaki başlıklar altında yer alanlardan hangisi, Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

A)        Temel Hak ve Hürriyetler

B)        Kişinin Hakları ve Ödevleri

C)        Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

D)        Siyasî Haklar ve Ödevler

41.      T.C. Anayasası’na göre başbakan veya bakanlar hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile aşağıdakilerden hangisi istenebilir?

A)        Meclis soruşturması

B)        Meclis araştırması

C)        Gensoru

D)        Genel görüşme

42.      T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının isteği üzerine, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A)        Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

B)        Başbakanlık Teftiş Kurulu

C)        Devlet Denetleme Kurulu

D)        Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu

43.      Aşağıdakilerden hangisi, bakanlık bağlı kuruluşları merkez teşkilâtında, ihtiyaca göre oluşturulan danışma ve denetim birimlerinden değildir?

A)        Teftiş Kurulu Başkanlığı

B)        Hukuk Müşavirliği

C)        Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

D)        İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

44.      “Özel kanun veya statü ile kurulan, İktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve iştirakleri veya özel hukukî, malî ve idarî statüye tâbi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir.” ifadeleri ile aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin nitelikleri açıklanmıştır?

A)        Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş

C) Hizmetsel kuruluş D) Meslek kuruluşu

45.      Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilâtı il kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde değildir?

A)        Vali     B) İl Müdürlüğü

C) Şube Müdürlüğü D) Başmühendislik

46.      Aşağıdakilerden hangisi, iktisadî devlet teşekkülü ve kamu iktisadî kuruluşunun ortak adıdır?

A)        Kamu iktisadî teşebbüsü

B)        Bağlı ortaklık

C)        İşletme

D)        Müessese

47.      Aşağıdakilerden hangisi, genel yönetimin taşra örgütü olan ilin organlarından değildir?

A)        İl genel meclisi B) İl daimi encümeni C) İl özel idaresi D) Vali

48.      I- Belediye encümeni

II-         Belediye meclisi

III-        Belediye başkanı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir?

A)        Yalnız II         B) Yalnız III

C) I-II  D) II-III

49.      Yasada sayılan koşullardan birinin gerçekleşmesi durumunda belediye başkanının, aşağıdaki yollardan hangisi ile başkanlığı düşer?

A)        İçişleri Bakanının kararı

B)        Bakanlar Kurulu kararı

C)        İçişleri Bakanlığının talebi üzerine Danıştay kararı

D)        Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı

50.      Aşağıdakilerden hangisi, “köy derneği”ni oluşturur?

A)        Köyün bütün seçmenleri

B)        Muhtar ve ihtiyar heyeti

C)        Köyün okur yazar seçmenleri

D)        Köydeki yaşlı ve bilge kişiler

51.      • Padişah adına yazılan ferman, berat, name gibi

belgelere padişahın tuğrasını çekmek

•          Devletin arazi teşkilatının kayıtlarını tutmak

•          Fethedilen arazileri tahrir defterlerine yazmak

•          Gerektiğinde kanunları iyi bildiğinden Divan’da açıklamalarda bulunmak

gibi görevlerden sorumlu olan Divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Kazasker       B)        Defterdar

C) Yeniçeri Ağası    D)        Nişancı

52.      Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu ve ilk Türk mutasavvıfı olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Yusuf Has Hacip B) Edip Ahmet Yükneki C) Ahmet Yesevî   D)        Farabî

53.      Orta Asya Türkleri’nin bilinen en önemli millî musikî aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Çevgan          B)        Kopuz

C) Bağlama  D)        Kös

54.      Gürbulak, aşağıdaki komşu ülkelerden hangisi ile sınır kapımızdır?

A)        Suriye B)        Gürcistan

C) Irak            D)        İran

55.      Türkiye’ye özgü olan ve sadece Akdeniz Bölgesi’nde Köyceğiz-Fethiye arasındaki kıyı şeridinde yetişen, öz suyunun parfüm sanayisinde kullanıldığı ağaç türünün adı nedir?

A) Sedir B) Uvez C) Sığla  D) Şimşir

56.      Daha önceleri Ege Denizi’nin bir koyu iken, Büyük Menderes Nehrinin taşıdığı alüvyonların zamanla önünün tıkaması sonucu oluşan göl aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sülük Gölü           B) Akyayan Gölü

C) Marmara Gölü D) Çamici (Bafa) Gölü

Tablo, ▲, *, •, ■ şekilleri satır ve sütunlarda birer defa kullanılarak doldurulacaktır. Buna göre, tablodaki taralı yere hangi şekil gelmelidir?

A)        Q         B) *     C) ■    D) •

58.      Tam bilet 1 000 000 TL (1 YTL), öğrenci bileti 500 000 TL (50 Ykr) olan boş bir otobüse 20 kişi biniyor. Toplanan para 11 500 000 TL (11,50 YTL) olduğuna göre, otobüse kaç öğrenci binmiştir?

A)        8          B)13   C)15   D)17

59.      “Kanunların Ruhu” adlı eserinde; yönetim organları olarak yürütme, yasama ve yargı güçlerini birbirinden ayırıp dengelemeyi; bireyin özgürlüğünü garanti altına almanın bir yolu olarak savunan ve bu görüşüyle demokrasinin düşünsel temelinin gelişmesine katkıda bulunan siyaset filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A)        John Locke

B)        Charles De Montesguieu

C)        Auguste Comte

D)        Jean-Jacques Rousseau

60.      Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Eylül - Mehmet Rauf

B)        Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin C) Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil

D)        Zehra - Nabizade Nazım

61.      Notre Dame’in Kamburu, Hernani, Doksanüç İhtilali adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) C.Dickens            B) J.J.Rousseau

C)        H.Balzac       D) V.Hugo

62.      Mantığı bağımsız bir bilim hâline getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristoteles            B) Demokritos

C) Sokrates   D) Anaximenes

 

63.      Aşağıdaki yargılardan hangisi turizmin sosyal önemini vurgular?

A)        Turizm, yatırım ve istihdamla kalkınmaya dinamizm kazandırır.

B)        Turizm, uluslar arası fikir ve kültürel değişim aracıdır.

C)        Turizm, turist çeken ülke parasına talebi artırarak değer kazanmasını sağlar.

D)        Turizm, ihracatı mümkün olmayan mal ve hizmetler için döviz kaynağıdır.

64.      Karadeniz Ekonomik İşbirliği hangi ülkenin girişimleriyle kurulmuştur?

A) Arnavutluk           B) Azerbaycan

C) Rusya       D) Türkiye

65.      Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı bir uluslar arası finans kuruluşu olarak 1945 yılında kurulan ve temel amacı; uluslar arası refahı artırmaya yönelik olarak uluslar arası ticaretin ve işbirliğinin artırılmasına engel oluşturabilecek düzenlemelerin ortaya çıkmasına engel olmak, olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Uluslar arası Para Fonu (IMF)

B)        Birleşmiş Milletler Özel Fonu (UNSF)

C)        Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UNCDF)

D)        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

66.      657 sayılı Kanun’a göre ticaret yapan veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A)        Uyarma

B)        Kınama

C)        Aylıktan kesme

D)        Kademe ilerlemesinin durdurulması

67.      “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.”

Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A)        Süreklilik

B)        Eğitim hakkı

C)        Genellik ve eşitlik

D)        Fırsat ve imkân eşitliği

68.      “Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.”

Yukarıdaki açıklama, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir?

A)        Yürütme

B)        Gözetim ve denetim

C)        Okul açma yetkisi

D)        Yasaklık

69.      3797 sayılı Kanun’a göre MEB’in her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütme görevi aşağıdakiler- den hangisine aittir?

A)        Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

B)        Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

C)        Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

D)        Hukuk Müşavirliği

70.      3797 sayılı Kanun’a göre ihtiyaç duyulan bina ve araziyi kiralamak, satın almak, Bakanlığa bağlı okul ve kurumların binalarını yapmak veya yaptırmak, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)        İşletmeler Dairesi Başkanlığı

B)        İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

C)        Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

D)        Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı

71.      1702 sayılı Kanun’a göre meslekte kıdem hangi tarihten itibaren hesaplanır?

A)        Stajyerliğe başlanması ile

B)        Staja başlama tarihinden itibaren 1 yıl sonra

C)        İlk eğitim-öğretim yılı sonunda

D)        Muallim unvanı alınması ile

72.      439 sayılı Kanun’a göre orta dereceli okul öğretmenlerinden kendilerine ücretle mecburî ders verilemeyen veya kısmen verilebilenlerden, ihtiyaç hâlinde birinci devre öğretmenine, muvafakatı alınarak ihtisasları dışında kaç saate kadar ücretle ek ders verilebilir?

A) 8     B)10   C)12   D) 15

73.      4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi kaç iş günü içerisinde sağlarlar?

A) 7     B) 10  C)        15       D) 20

74.      Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’ne göre haklarında sicil raporları düzenlenecek memurların, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az kaç ay çalışmış olmaları şarttır?

A) 3     B) 6     C)        8          D)        12

75.      MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre İl Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli İlköğretim Müfettişleri Başkanı’nın disiplin ve üst disiplin amirleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

            Disiplin Amiri            Üst Disiplin Amiri

A)        İl Milli Eğitim Müdürü          Vali

B)        Vali     Müsteşar

C)        İl Milli Eğitim Müdürü          Teftiş Kurulu Başkanı

D)        Teftiş Kurulu Başkanı         Müsteşar

 

 

76.      MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği’ne göre, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli başmüfettişin ikinci sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Bakan

B)        Müsteşar

C)        Müsteşar Yardımcısı

D)        Teftiş Kurulu Başkanı

77.      MEB Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi üçüncü kademe yöneticilik görevlerindendir?

A)        İl millî eğitim müdürlüğü şube müdürü

B)        İl millî eğitim müdür yardımcısı

C)        İl millî eğitim müdürü

D)        I.Hukuk müşaviri

78.      MEB Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre, bir ilköğretim okulunun “B” tipi olarak kabul edilmesi için yapılan değerlendirme sonucunda puanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 40 ve daha fazla B) 60 ve daha fazla C) 25’ten az  D) 25-39 arasında

79.      MEB Personeli İzin Yönergesi’ne göre aşağıdaki hizmet sürelerinden hangisi, yıllık izin süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz?

A)        Herhangi bir özel işte sigortalı olarak çalışılan süreler

B)        Emekli sandığına borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızın muvazzaf askerlikte geçen süreler

C)        Okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen süreler

D)        Hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmetler

80.      MEB Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği’ne göre Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu’nun toplanma şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)        Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır.

B)        Kararlar çoğunlukla alınır.

C)        Oylama, gizli oylama şeklinde yapılır.

D)        Oylamada çekimser kalınmaz.

81.      MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi’ne göre bu yönergenin yürütülmesinden aşağıdaki birimlerden hangisi sorumludur?

A)        Yayımlar Dairesi Başkanlığı

B)        İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

C)        Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı

D)        Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

82.      I- Değerlendirme

II-         Karşılaştırma

III-        Ölçme

IV-       Ölçünleme

Yukarıdakilerden hangileri, denetleme sürecini oluşturan aşamalardandır?

A) I ve II         B) I ve III

C) II ve IV      D) I, II, III ve IV

83.      I- Amaç birliği

II-         Yeterlilik

III-        İşbölümü ve uzmanlaşma

IV-       Birimleşme

Yönetim sürecinde sağlıklı bir örgüt yapısının kurulabilmesi için yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili ve verimli kılmak amacıyla uygulanmasıdır.

Yukarıdaki boş yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Eğitim yönetimi   B) Eğitim plânlaması

C) Eğitim ekonomisi           D) Eğitim teftişi

85.      I- Kaynakları örgütsel amaca yöneltmek

II-         Okulun sorunlarını tanımak

III-        Denetimi kolaylaştırmak

IV-       Savurganlığı önlemek

Yukarıdakilerden hangileri, bütçenin işlevlerindendir?

A) I ve IV        B) I, III ve IV

C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

86.      MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini aşağıdakilerden hangisi organize eder?

A) Tabip        B) Müdür yardımcısı

C) Okul müdürü       D) Bölüm şefi

87.      MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği’ne göre öğretmenler kurulu toplantılarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)        Öğretmenler kurulu eğitim yılı süresince yalnız okul yönetiminin gerek duyduğu zamanlarda toplanır.

B)        Kurulun toplantı gündemi, normal şartlarda, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur.

C)        Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, bir tutanakla tespit edilir.

D)        Kurul toplantılarının eğitim saatleri dışında yapılması esastır.

88.      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar ilköğretimi bitiremeyenlerin ilköğretimlerini tamamlamak üzere velilerin de istemeleri hâlinde en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına imkân verilir?

A) 2     B) 3     C) 4    D) 5

89.      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi onur belgesi için aranan şartlardan değildir?

A)        Öğrencinin üç öğretim yılı kesintisiz takdirname alması

B)        Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmesi

C)        Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olması

D)        Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermesi

90.      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul yönetimini yanlış bilgilendiren, kopya çeken, resmî evrakta değişiklik yapan öğrencilere aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

A)        Uyarma

B)        Kınama

C)        Okuldan uzaklaştırma

D)        Okul değiştirme

91.      MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre alan seçilen sınıftan sonraki sınıflarda da öğrenciler, sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması ile ilgili hükümler doğrultusunda derslerin başladığı tarihten itibaren not şartı aranmaksızın ne kadar süre içerisinde alan değiştirebilirler?

A) Bir hafta    B) Uç hafta

C) Bir ay        D) İki ay

92.      MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre bir dönemde yapılacak yazılı sınavlarda uyulacak esaslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)        Yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati üç ve daha fazla olan dersler için üçten az olamaz.

B)        Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.

C)        Yazılı sınavların sayısı haftalık ders saati bir ve iki olan dersler için ikiden az olamaz.

D)        Yazılı sınavların zamanı en az üç gün önceden öğrencilere duyurulur.

93.      MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda, yabancı dil ders saatinin, dinleme - anlama, okuma - anlama, konuşma ve yazmanın her birine haftada kaçar saat ayrılacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A)        Okul yönetimi

B)        Zümre öğretmenler kurulu C) Şube öğretmenler kurulu

D)        Eğitim bölgesi müdürler kurulu

94.      MEB Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği’ne göre hazırlık sınıfına her yıl alınacak öğrenci sayısının tespit edilmesi için oluşturulacak komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)        Okul Müdürü

B)        Bir rehber öğretmen

C) İl/İlçe milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü

D)        Okul öğrenci meclisi başkanı

95.      Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre, aday çırak ve çıraklar mesleğin özelliği dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarına göre yılda kaç ay süre ile pratik eğitim yaparlar?

A) 11 B) 9      C) 7    D) 6

96.      MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre teknik orta öğretim programlarına alınacak öğrencilerin Türk dili ve anlatım/ Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik ve kimya derslerinin yılsonu başarı ortalamasının en az kaç olması gerekir?

A) 2,20 B) 2,50 C) 3,00 D) 3,50

97.      MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre meslekî ve teknik orta öğretim programlarına denk bir yaygın meslekî ve teknik eğitim programının tüm modüllerini başarı ile bitirenlere aşağıdakilerden hangisi verilir?

A)        Bitirme belgesi

B)        Sertifika

C)        Ustalık belgesi

D)        Meslekî eğitimi tamamlama belgesi

98.      MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi günlük ders plânı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacak esaslardan değildir?

A)        Konu, süre ve uygulamada gerektiğinde değişiklik yapılabilir.

B)        Plânın belli formlara göre hazırlanması zorunludur.

C)        Öğretmenlerin derse hazırlık notları da günlük plân olarak kabul edilir.

D)        Plân istendiğinde okul müdürü ve denetime yetkili kişilerce görülebilir.

99.      MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumu, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A)        Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği

B)        Orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği

C)        Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği

D)        Klinik bakıma gereksinim nedeniyle öğrenme yetersizliği

100.    MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre iş okullarında, aşağıdaki öğretmenliklerden hangisi esastır?

A)        Sınıf öğretmenliği

B)        Branş öğretmenliği

C)        Özel eğitim öğretmenliği

D)        Atölye öğretmenliği

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezaî sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki malî külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

26 MART 2005 TARİHİNDE YAPILAN

EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIKLARINA ATANACAK ADAYLARIN SEÇME SINAVI

A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. D     26. B   51. D  76. A

2. C     27. C  52. C  77. B

3. A     28. C  53. B   78. D

4. C     29. A   54. D  79. A

5. B     30. D  55. C  80. C

6. C     31. A   56. D  81. B

7. C     32. B   57. C  82. D

8. B     33. B   58. D  83. D

9. C     34. A   59. B   84. B

10. D  35. C  60. A   85. D

11. B   36. D  61. D  86. B

12. A   37. A   62. A   87. A

13. D  38. B   63. B   88. C

14. B   39. C  64. D  89. A

15. C  40. C  65. A   90. B

16. B   41. A   66. D  91. C

17. A   42. C  67. A   92. D

18. D  43. D  68. D  93. B

19. B   44. B   69. A   94. C

20. A   45. D  70. C  95. A

21. B   46. A   71. D  96. C

22. D  47. C  72. C  97. D

23. C  48. B   73. C  98. B

24. D  49. C  74. B   99. A

25. A   50. A   75. A   100. A

Kaynak: www.kamudanhaber.com

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@