MEB, il/ilçe yönetim işlerinde neleri değiştirdi?

MEB, il/ilçe yönetim işlerinde neleri değiştirdi?

Öğretmenler 21.09.2015, 01:41
MEB, il/ilçe yönetim işlerinde neleri değiştirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı, artan dava sayılarından dolayı, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde hukuk birimi ve il milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak çalıştırılmak üzere özel bürolar oluşturdu MEB, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri yönetmeliğini 20 Eylül 2015 tarihi itibariyle değiştirdi. Yönetmeliğin öncelikle tanımlar bölümü değiştirildi ve sadece 3 adet tanım yapılan maddede, tanım sayısı 15'e çıkarıldı. Yapılan en önemli düzenleme ise hukuk birimi ile özel büro tanımlarında oldu.

Bu tanımlar şu şekildedir: e) Hukuk hizmetleri birimi: Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere oluşturulan birimi, f) Hukuk hizmetleri yetkilisi: Birden fazla avukatı bulunan il milli eğitim müdürlüklerinde hukuk hizmetleri biriminin yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere hukuk hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilen avukatı, i) Özel büro: İl/ilçe milli eğitim müdürü, ilgili mevzuatı ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken gerekli görmesi halinde kendisine yardımcı olmak üzere oluşturduğu büroyu,

BİRİMLER

Yönetmelikte daha önce hukuk hizmetleri ve özel büro gibi başlıklar olmasına rağmen, yapılan yeni düzenlemede, bu hizmetlerin bir birim eliyle gördürülmesi öngörülmüş ve birimlerin tanımı yapılmıştır. Yine önceki düzenlemede, özel büronun tanımı genel olarak medya takibi iken yeni düzenlemede görev tanımı "Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek" olacak şekilde genişletilmiştir. Hukuk hizmetlerinde ise birden fazla avukatın olması halinde, bir avukat "hukuk hizmetleri yetkilisi" olarak görevlendirilecektir. Yetkili, kendisi de dahil olmak üzere birimde görev yapan avukatların görevlerinin dengeli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden, sorumlu olacaktır.

TESİS MÜDÜRLERİ

Daha önce il ve ilçede kurulabileceği öngörülen tesis müdürlükleri, yeni düzenlemede sadece illerde kurulabilecek. KOMİSYONLAR Daha önce Valinin başkanlığında kurulması öngörülen il milli eğitim danışma komisyonunun, vali yardımcısının da başkanlığı altında toplanması için idari düzenleme yapılmıştır. İl/ilçe milli eğitim komisyonlarının 3 ayda bir değil, biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere iki defa toplanması için idari düzenleme yapılmıştır.

DİĞER TEKNİK DÜZENLEMELER

Yönetmelikteki diğer teknik düzenlemeler ise eğitim denetmenleri başkanlığının isminin Maarif Müfettişleri Başkanlığı olarak değiştirilmesine yönelik teknik düzenlemelerden ibarettir. www.memurlar.net 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@