MEB görevlendirdiği öğretmenleri mağdur ediyor

Milli Eğitim Bakanlığında Bir Garip Uygulama Daha !

Öğretmenler 05.10.2015, 22:31
MEB görevlendirdiği öğretmenleri mağdur ediyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde  geçici olarak görevlendirmeleri, 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.12.2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16. Maddesine göre yapılmaktadır.

Bu karara göre söz konusu öğretmenler haftada 18 saat ek ders ücreti almaktadır.

Bakanlık 07.11.2013 tarih ve 28814 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 21.10.2013 tarih ve 2013/5516 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu kararda  değişiklik yapmış  ve bu değişiklik ile; Bakanlığın Bilgi İşlem Grup Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri alan öğretmenleri haftada 27 saat ek ders ücreti almaya başlamıştır.

Aynı bakanlık 24 Nisan 2015 tarih ve 29336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16.03.2015 tarih ve 2015/7434 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden  değişiklik yapmış ve bu değişiklik ile de; Bakanlığın Bilgi İşlem Daire  Başkanlığı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde geçici görevle görevlendirilen Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik alan öğretmenleri ve yöneticiler ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere görevlendirilen her alandan öğretmen haftada 27 saat ek ders ücreti almaya başlamıştır.

Bu uygulama ile, Kadrosu merkeze bağlı okul ve kurumlarda veya taşra teşkilatında olup, Bakanlığın herhangi bir biriminde onay ile görevlendirilen Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmenleri dahil, tüm alan öğretmenleri haftada 18 saat ek ders ücreti almaktadır.

Ancak sadece, Bakanlığın Bilgi İşlem Daire Başkanlığında,  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilen Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmenleri ve yöneticiler ile  alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere görevlendirilen öğretmenler haftada 27 saat ek ders ücreti almaktadır.

652 sayılı ‘Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ ve 6528 sayılı ‘Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile Bakanlığın  merkez birimlerinin görevleri belirlenmiş olup birimler arasında ‘bazı birimlerin daha önem ve öncelikli görev yaptığı veya daha çok iş yaptığı’ yönünde bir sıralama ve ayırım bulunmamaktadır.

 Aynı şekilde, Bakanlığımızın görevlendirilen öğretmenleri, alanlarını dikkate alarak önem ve önceliğine göre tasnif etmesi düşünülemez. Görevlendirilen öğretmenler birimlerin görev tanımları ve ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirilmekte ve aynı şartlarda benzer işleri yapmaktadırlar.

Aynı şekilde, Bakanlığın faaliyet alanlarından; ‘eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak’ ile ‘soru hazırlama’ veya ‘araştırma yapmak’ ile ‘eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak’ ya da   ‘e-okul uygulamalarını yürütmek’ ile ‘eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek’ gibi Bakanlığın temel görevleri arasında ayırım ve sınıflama yapılması söz konusu  olamaz. Her biri eğitim sistemini oluşturan ve işleyişini sağlayan vazgeçilmez unsurlarıdır.

Bu gerçeklerin bilinmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığında sayın Bakan ve Sayın Müsteşar dahil hiçbir yetkilinin en başta Anayasa’ya aykırı olan bu yanlış uygulamayı görmezden gelmesi ve düzeltmek için bir çalışma yapmaması, ayrıca özellikle ilgili sendikaların da bu konuda sessiz kalmaları merak konusu olmuştur.

İlgililer önerimiz; bir an önce yaptıkları bu yanlışı düzeltme yoluna gitmeleri ve görevli öğretmenlerin mağduriyetini gidermeleridir.

ajans657

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@