MEB Disiplin Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği 5 Eylül 2019 tarihinde değişti. İşte Liselerde Disiplin Yönetmeliğiyle İlgili Yapılan Son Değişiklikler

Eğitim 09.09.2019, 23:13 09.09.2019, 23:23
MEB Disiplin Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği 5 Eylül 2019 tarihinde değişti.

İşte Liselerde Disiplin Yönetmeliğiyle İlgili Yapılan Son Değişiklikler

PDF olarak indirmek İçin TIKLAYINIZ

DEVELİ İMKB FEN LİSESİNE HOŞ GELDİNİZ.
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI, ÖDÜL VE DİSİPLİNE
İLİŞKİN HÜKÜMLER
• Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin
millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,
vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik,
laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve
bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından
dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli
kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, veli, okul
aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.
ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
• MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre
ödüllendirilmesinde öğrencilere;
• a) Teşekkür belgesi,
• b) Takdir belgesi,
• c) Onur belgesi,
• ç) Üstün başarı belgesi verilir.
ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
• Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük
gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan,
dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı
100 olan öğrencilerden;
• a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
• b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
• c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
• Onur belgesi ile ödüllendirme
• MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
• a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
• b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan
etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
• c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
• ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
• d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
• e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
• f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi
hususlar göz önünde bulundurulur.
DİSİPLİN
Disiplin cezaları
MADDE 163- (1) (Değişik: RG-5/9/2019-30879) Öğrencilere, disiplin
cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.
KINAMA CEZASINI GEREKTİREN
DAVRANIŞLAR VE FİİLLER
ŞUNLARDIR:
A) OKULU, OKUL EŞYASINI VE ÇEVRESİNİ KİRLETMEK,
B) OKUL YÖNETİMİ VEYA ÖĞRETMENLER TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİM VE
ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖREVLERİ YAPMAMAK,
C) KILIK-KIYAFETE İLİŞKİN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYMAMAK,
Ç) TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİ BULUNDURMAK VEYA KULLANMAK,
D) BAŞKASINA AİT EŞYAYI İZİNSİZ ALMAK VEYA KULLANMAK,
E) YALAN SÖYLEMEK,
KINAMA CEZASINI GEREKTİREN
DAVRANIŞLAR VE FİİLLER
ŞUNLARDIR:
F) OKULA GELDİĞİ HÂLDE ÖZÜRSÜZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE,
TÖRENLERE, SOSYAL ETKİNLİKLERE VE OKUL PANSİYONLARINDA ETÜDE
KATILMAMAK, GEÇ KATILMAK VEYA BUNLARDAN ERKEN AYRILMAK,
G) OKUL KÜTÜPHANESİ, ATÖLYE, LABORATUVAR, PANSİYON VEYA DİĞER
BÖLÜMLERDEN ALDIĞI KİTAP, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMEYİ, EKSİK VERMEK
VEYA KÖTÜ KULLANMAK,
Ğ) OKUL YÖNETİCİLERİNE, ÖĞRETMENLERİNE, ÇALIŞANLARINA VE
ARKADAŞLARINA KABA VE SAYGISIZ DAVRANMAK,
H) DERSİN VE DERS DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN AKIŞINI VE DÜZENİNİ
BOZACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK,
KINAMA CEZASINI GEREKTİREN
DAVRANIŞLAR VE FİİLLER
ŞUNLARDIR:
I) KOPYA ÇEKMEK VEYA ÇEKİLMESİNE YARDIMCI OLMAK,
İ) YATILI OKULLARDA PANSİYONA GEÇ GELMEK,
J) MÜSTEHCEN VEYA YASAKLANMIŞ ARAÇ, GEREÇ VE DOKÜMANLARI OKULA
VE OKULA BAĞLI YERLERE SOKMAK VEYA YANINDA BULUNDURMAK,
K) KUMAR OYNAMAYA YARAYAN ARAÇ-GEREÇ VE DOKÜMAN
BULUNDURMAK,
KINAMA CEZASINI GEREKTİREN
DAVRANIŞLAR VE FİİLLER
ŞUNLARDIR:
L) BİLİŞİM ARAÇLARINI ÖĞRETMENLER KURULUNCA BELİRLENEN USUL VE
ESASLARA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANMAK,
M) ALINAN SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNE UYMAMAK,
N) DERS SAATLERİ İÇİNDE ÖĞRETMENİN BİLGİSİ VE KONTROLÜ DIŞINDA BİLİŞİM
ARAÇLARINI AÇIK TUTARAK DERSİN AKIŞINI BOZMAK,
O) EĞİTİM ORTAMLARINDA; DERSLER ARASI İLE ÖĞLE ARASI DİNLENME
SÜRELERİNDE OKUL YÖNETİMİNİN İZNİ DIŞINDA BİLİŞİM ARAÇLARINI
YANINDA BULUNDURMAK VE KULLANMAK.
OKULDAN 1-5 GÜN ARASINDA KISA
SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA CEZASINI
GEREKTİREN FİİL VE DAVRANIŞLAR;
A) OKUL YÖNETİCİLERİNE, ÖĞRETMENLERİNE, ÇALIŞANLARINA VE
ARKADAŞLARINA KARŞI OKUL İÇİNDE VE DIŞINDA SÖZLE, DAVRANIŞLA VEYA
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET ETMEK, HAKARETİ PAYLAŞMAK,
YAYMAK VEYA BAŞKALARINI BU DAVRANIŞA KIŞKIRTMAK,
B) PANSİYONUN DÜZENİNİ BOZMAK, PANSİYONU TERK ETMEK, GECE İZİNSİZ
DIŞARIDA KALMAK,
C) KİŞİLERİ VEYA GRUPLARI DİL, IRK, CİNSİYET, SİYASİ DÜŞÜNCE, FELSEFİ VE
DİNİ İNANÇLARINA GÖRE AYIRMAYI, KINAMAYI, KÖTÜLEMEYİ AMAÇLAYAN
DAVRANIŞLARDA BULUNMAK VEYA AYRIMCILIĞI KÖRÜKLEYİCİ SEMBOLLER
TAŞIMAK,
OKULDAN 1-5 GÜN ARASINDA KISA
SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA CEZASINI
GEREKTİREN FİİL VE DAVRANIŞLAR;
Ç) İZİNSİZ GÖSTERİ, ETKİNLİK VE TOPLANTI DÜZENLEMEK, BU TÜR GÖSTERİ,
ETKİNLİK VE TOPLANTILARA KATILMAK,
D) HER TÜRLÜ ORTAMDA KUMAR OYNAMAK VEYA OYNATMAK,
E) OKUL KURALLARININ UYGULANMASINI VE ÖĞRENCİLERE VERİLEN
GÖREVLERİN YAPILMASINI ENGELLEMEK,
F) OKUL YÖNETİCİLERİNE, ÖĞRETMENLERİNE, ÇALIŞANLARINA,
ARKADAŞLARINA VE EĞİTİM ORTAMLARINDA BULUNAN DİĞER KİŞİLERE
HAKARET ETMEK,
OKULDAN 1-5 GÜN ARASINDA KISA
SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA CEZASINI
GEREKTİREN FİİL VE DAVRANIŞLAR;
G) MÜSTEHCEN VEYA YASAKLANMIŞ ARAÇ, GEREÇ, DOKÜMAN VE
BENZERLERİNİ EĞİTİM ORTAMLARINA SOKMAK VEYA YANINDA
BULUNDURMAK, PAYLAŞMAK, DAĞITMAK, DUVARLARA VE DİĞER YERLERE
ASMAK, YAPIŞTIRMAK, YAZMAK; BU AMAÇLAR İÇİN OKUL ARAÇ-GERECİNİ VE
EKLENTİLERİNİ KULLANMAK,
Ğ) BİLİŞİM ARAÇLARI VEYA SOSYAL MEDYA YOLUYLA EĞİTİM VE ÖĞRETİM
FAALİYETLERİNE VE KİŞİLERE ZARAR VERMEK,
H) OKULA GELDİĞİ HÂLDE ÖZÜRSÜZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE,
TÖRENLERE VE DİĞER SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILMAMAYI, GEÇ KATILMAYI
VEYA ERKEN AYRILMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK,
OKULDAN 1-5 GÜN ARASINDA KISA
SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA CEZASINI
GEREKTİREN FİİL VE DAVRANIŞLAR;
I) KAVGA ETMEK, BAŞKALARINA FİİLİ ŞİDDET UYGULAMAK,
İ) OKUL BİNASI, EKLENTİ VE DONANIMLARINA, ARKADAŞLARININ ARAÇGERECİNE SİYASİ, İDEOLOJİK VEYA MÜSTEHCEN AMAÇLI YAZILAR YAZMAK,
RESİM VEYA SEMBOLLER ÇİZMEK,
J) TOPLU KOPYA ÇEKMEK VEYA ÇEKİLMESİNE YARDIMCI OLMAK,
K) SARHOŞLUK VEREN ZARARLI MADDELERİ BULUNDURMAK VEYA

KULLANMAK,
OKULDAN 1-5 GÜN ARASINDA KISA
SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA CEZASINI
GEREKTİREN FİİL VE DAVRANIŞLAR;
L) MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERE, GENEL AHLAK VE ADABA UYGUN OLMAYAN
TUTUM VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAK,
M) OKUL PERSONELİNİN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALINA ZARAR VERMEK
VE/VEYA MALINI TAHRİP ETMEK,
OKUL DEĞİŞTİRME CEZASINI GEREKTİREN
FİİL VE DAVRANIŞLAR
A) TÜRK BAYRAĞINA, ÜLKEYİ, MİLLETİ VE DEVLETİ TEMSİL EDEN SEMBOLLERE
SAYGISIZLIK ETMEK,
B) MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERİ SÖZ, YAZI, RESİM VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE
AŞAĞILAMAK; BU DEĞERLERE KÜFÜR VE HAKARET ETMEK,
C) OKUL ÇALIŞANLARININ GÖREVLERİNİ YAPMALARINA ENGEL OLMAK,
Ç) HIRSIZLIK YAPMAK, YAPTIRMAK VE YAPILMASINA YARDIMCI OLMAK,
D) OKULLA İLİŞKİSİ OLMAYAN KİŞİLERİ, OKULDA VEYA EKLENTİLERİNDE
BARINDIRMAK,
OKUL DEĞİŞTİRME CEZASINI GEREKTİREN
FİİL VE DAVRANIŞLAR
E) (DEĞİŞİK: RG-1/7/2015-29403) RESMÎ BELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK; SAHTE
BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK VE BAŞKALARINI YARARLANDIRMAK,
F) OKUL SINIRLARI İÇİNDE HERHANGİ BİR YERİ, İZİNSİZ OLARAK EĞİTİM VE
ÖĞRETİM AMAÇLARI DIŞINDA KULLANMAK VEYA KULLANILMASINA YARDIMCI
OLMAK,
G) OKULA AİT TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARA ZARAR VERMEK,
Ğ) DERS, SINAV, UYGULAMA VE DİĞER FAALİYETLERİN YAPILMASINI ENGELLEMEK
VEYA ARKADAŞLARINI BU EYLEMLERE KATILMAYA KIŞKIRTMAK,
H) EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMINA YARALAYICI, ÖLDÜRÜCÜ SİLAH VE PATLAYICI
MADDE İLE HER TÜRLÜ ALETLERİ GETİRMEK VEYA BUNLARI BULUNDURMAK,
OKUL DEĞİŞTİRME CEZASINI GEREKTİREN
FİİL VE DAVRANIŞLAR
I) ZOR KULLANARAK VEYA TEHDİTLE KOPYA ÇEKMEK VEYA ÇEKİLMESİNİ
SAĞLAMAK,
İ) BAĞIMLILIK YAPAN ZARARLI MADDELERİ BULUNDURMAK VEYA
KULLANMAK,
J) YERİNE BAŞKASINI SINAVA SOKMAK, BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRMEK,
K) (DEĞİŞİK: RG-1/7/2015-29403) EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMINDA; SİYASİ VE
İDEOLOJİK AMAÇLI EYLEM DÜZENLEMEK, BAŞKALARINI BU GİBİ EYLEMLER
DÜZENLEMEYE KIŞKIRTMAK, DÜZENLENMİŞ EYLEMLERE KATILMAK,
OKUL DEĞİŞTİRME CEZASINI GEREKTİREN
FİİL VE DAVRANIŞLAR
L) SİYASİ PARTİLERE, BU PARTİLERE BAĞLI YAN KURULUŞLARA, DERNEKLERE,
SENDİKALARA VE BENZERİ KURULUŞLARA ÜYE OLMAK, ÜYE KAYDETMEK,
PARA TOPLAMAK VE BAĞIŞTA BULUNMAYA ZORLAMAK,
M) (DEĞİŞİK: RG-1/7/2015-29403) BİLİŞİM ARAÇLARI VEYA SOSYAL MEDYA
YOLUYLA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ ENGELLEMEK, KİŞİLERE AĞIR DERECEDE MADDİ
VE MANEVİ ZARAR VERMEK,
N) İZİN ALMADAN OKULLA İLGİLİ; BİLGİ VERMEK, BASIN TOPLANTISI YAPMAK,
BİLDİRİ YAYINLAMAK VE DAĞITMAK, FAALİYET TERTİP ETMEK VEYA BU
KAPSAMDAKİ FAALİYETLERDE ETKİN ROL ALMAK,
OKUL DEĞİŞTİRME CEZASINI GEREKTİREN
FİİL VE DAVRANIŞLAR
O) BİR KİMSEYİ YA DA GRUBU SUÇ SAYILAN BİR EYLEMİ YAPMAYA, BÖYLE
EYLEMLERE KATILMAYA, YALAN BİLDİRİMDE BULUNMAYA VEYA SUÇU
YÜKLENMEYE ZORLAMAK,
Ö) ZOR KULLANARAK BAŞKASINA AİT MAL VE EŞYAYA EL KOYMAK,
BAŞKALARINI BU İŞLERİ YAPMAYA ZORLAMAK,
P) (EK: RG-1/7/2015-29403) GENEL AHLAK VE ADABA UYGUN OLMAYAN,
YANLIŞ ALGI OLUŞTURABİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLARI ALIŞKANLIK
HÂLİNE GETİRMEK,
OKUL DEĞİŞTİRME CEZASINI GEREKTİREN
FİİL VE DAVRANIŞLAR
R) (EK: RG-1/7/2015-29403) KİŞİLERE, ARKADAŞLARINA VE OKUL
ÇALIŞANLARINA; SÖZ VE DAVRANIŞLARLA SARKINTILIK YAPMAK, İFTİRA
ETMEK, BAŞKALARINI BU DAVRANIŞLARA KIŞKIRTMAK VEYA ZORLAMAK,
YAPILAN BU FİİLLERİ SOSYAL MEDYA YOLUYLA PAYLAŞMAK, YAYMAK,
S) (EK: RG-1/7/2015-29403) PANSİYON DÜZENİNİ BOZMAYI, PANSİYONU TERK
ETMEYİ VE GECE İZİNSİZ DIŞARIDA KALMAYI ALIŞKANLIK HÂLİNE GETİRMEK,
Ş) (EK: RG-16/9/2017-30182) KESİCİ, DELİCİ, YARALAYICI VE BENZERİ
ALETLERLE KENDİNE ZARAR VERMEK.
ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA
CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
A) TÜRK BAYRAĞINA, ÜLKEYİ, MİLLETİ VE DEVLETİ TEMSİL EDEN SEMBOLLERE
HAKARET ETMEK,
B) TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DEVLETİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ
İLKESİNE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İNSAN HAKLARINA VE ANAYASANIN
BAŞLANGICINDA BELİRTİLEN TEMEL İLKELERE DAYALI MİLLÎ, DEMOKRATİK, LAİK
VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ NİTELİKLERİNE AYKIRI MİTİNG, FORUM,
DİRENİŞ, YÜRÜYÜŞ, BOYKOT VE İŞGAL GİBİ FERDİ VEYA TOPLU EYLEMLER
DÜZENLEMEK; DÜZENLENMESİNİ KIŞKIRTMAK VE DÜZENLENMİŞ BU GİBİ
EYLEMLERE ETKİN OLARAK KATILMAK VEYA KATILMAYA ZORLAMAK,
ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA
CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
C) KİŞİLERİ VEYA GRUPLARI; DİL, IRK, CİNSİYET, SİYASİ DÜŞÜNCE, FELSEFİ VE
DİNİ İNANÇLARINA GÖRE AYIRMAYI, KINAMAYI, KÖTÜLEMEYİ AMAÇLAYAN
BÖLÜCÜ VE YIKICI TOPLU EYLEMLER DÜZENLEMEK, KATILMAK, BU EYLEMLERİN
ORGANİZASYONUNDA YER ALMAK,
Ç) KURUL VE KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASINI TEHDİT VEYA ZOR KULLANARAK
ENGELLEMEK,
D) BAĞIMLILIK YAPAN ZARARLI MADDELERİN TİCARETİNİ YAPMAK,
ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA
CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
E) OKUL VE EKLENTİLERİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİNCE ARANAN KİŞİLERİ
SAKLAMAK VE BARINDIRMAK,
F) EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMINI İŞGAL ETMEK,
G) OKUL İÇİNDE VE DIŞINDA TEK VEYA TOPLU HÂLDE OKULUN YÖNETİCİ,
ÖĞRETMEN, EĞİTİCİ PERSONEL, MEMUR VE DİĞER PERSONELİNE KARŞI SALDIRIDA
BULUNMAK, BU GİBİ HAREKETLERİ DÜZENLEMEK VEYA KIŞKIRTMAK,
Ğ) OKUL ÇALIŞANLARININ GÖREVLERİNİ YAPMALARINA ENGEL OLMAK İÇİN FİİLİ
SALDIRIDA BULUNMAK VE BAŞKALARINI BU YÖNDEKİ EYLEMLERE KIŞKIRTMAK,
H) OKULUN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARINI KASITLI OLARAK TAHRİP ETMEK,
ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA
CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
I) YARALAYICI, ÖLDÜRÜCÜ HER TÜRLÜ ALET, SİLAH, PATLAYICI MADDELERİ (EK
İBARE: RG-5/9/2019-30879) VEYA FİZİKİ GÜÇ KULLANMAK SURETİYLE BİR
KİMSEYİ YARALAMAYA TEŞEBBÜS ETMEK, YARALAMAK, ÖLDÜRMEK, MADDİ
VEYA MANEVİ ZARARA YOL AÇMAK,
İ) KİŞİ VEYA KİŞİLERE HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN EZİYET ETMEK; İŞKENCE
YAPMAK VEYA YAPTIRMAK, CİNSEL İSTİSMAR VE BU KONUDA KANUNLARIN
SUÇ SAYDIĞI FİİLLERİ İŞLEMEK,
J) ÇETE KURMAK, ÇETEDE YER ALMAK, YOL KESMEK, ADAM KAÇIRMAK;
KAPKAÇ VE GASP YAPMAK, FİDYE VE HARAÇ ALMAK,
ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA
CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
K) YASA DIŞI ÖRGÜTLERİN VE KURULUŞLARIN, SİYASİ VE İDEOLOJİK
GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA PROPAGANDA YAPMAK, EYLEM DÜZENLEMEK,
BAŞKALARINI BU GİBİ EYLEMLERİ DÜZENLEMEYE KIŞKIRTMAK, DÜZENLENMİŞ
EYLEMLERE ETKİN BİÇİMDE KATILMAK, BU KURULUŞLARA ÜYE OLMAK, ÜYE
KAYDETMEK; PARA TOPLAMAK VE BAĞIŞTA BULUNMAYA ZORLAMAK,
L) (DEĞİŞİK: RG-1/7/2015-29403) BİLİŞİM ARAÇLARI VEYA SOSYAL MEDYA
YOLUYLA; BÖLÜCÜ, YIKICI, AHLAK DIŞI VE ŞİDDETİ ÖZENDİREN SESLİ, SÖZLÜ,
YAZILI VE GÖRÜNTÜLÜ İÇERİKLER OLUŞTURMAK, BUNLARI ÇOĞALTMAK,
YAYMAK VE TİCARETİNİ YAPMAK.
ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA
CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
(5) YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDA VE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNİ
GEREKTİREN FİİL VE HÂLLERE NİTELİK VE AĞIRLIKLARI İTİBARIYLA BENZER
EYLEMLERDE BULUNANLARA SUÇA UYGUN CEZALAR VERİLİR.
(6) (EK: RG-5/9/2019-30879) ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA CEZASI ALAN
ÖĞRENCİLER AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARINA KAYDININ YAPILABİLMESİ İÇİN
AÇIK ÖĞRETİM İRTİBAT BÜROLARINA YÖNLENDİRİLİR.
CEZAYA NEDEN OLAN DAVRANIŞ VE
FİİLİN TEKRARLANMASI
(1) DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE SEBEP OLMUŞ BİR FİİL VEYA
DAVRANIŞIN BİR ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE TEKRARINDA VEYA
AYNI CEZAYI GEREKTİREN FARKLI BİR FİİL VEYA DAVRANIŞIN
GERÇEKLEŞMESİNDE BİR DERECE AĞIR CEZA UYGULANIR.
HAZIRLAYAN:
MUSTAFA ALDEMİR
DEVELİ İMKB FEN LİSESİ
ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@