MEB'den e-Sınav ile ilgili önemli uyarı

MEB'in e-Sınav Salon Görevlileri başlığıyla gönderdiği uyarı yazısı şöyle:

Eğitim 19.02.2019, 13:46
MEB'den e-Sınav ile ilgili önemli uyarı

e-Sınav Salon Görevlileri.

İlgi: a) Merkezi Sistem Sınav Yönergesi
        b)Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu.
        c)18.01.2019 tarih ve 1300964 sayılı yazımız.
        d) Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08.02.2019 tarih ve 2840250 sayılı                yazısı.

İlgi (a) Yönerge ile sınav görevlilerinin görev ve sorumlulukları, ilgi (b) Kılavuz ile Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav uygulamasına ait usul ve esasları belirlenmiştir. İlgi (c) yazımız ile de MEBBIS Sınav İşlemleri hakkında ilgili birim ve personele ayrıca bilgi verilmiştir. 

Ancak, Ankara Valiliğinin ilgi (d) yazısı ile e-Sınav Uygulamalarında görev alan personelden; zamanında geldiği halde kişisel MEBBİS şifresini unutan, süresi içinde gelip sisteme giriş yapamayan veya geç yapan ve sınava hazırlık zamanı olan 15 dakikalık süre içerisinde MEBBIS Sistemine giriş yapamayan personel hakkında nasıl işlem tesis edileceği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmiş ve Genel Müdürlüğümüzden görüş talep edilmiştir.

Görev yasağı uygulamasının öncelikli amacı göreve gelmeyen veya geç gelen personeli cezalandırmaktan ziyade sınav güvenliğinin ve hizmetin devamının sağlanması olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere e-Sınav uygulamalarında görev alan salon görevlileri MEBBIS Modülü üzerinden başvuru ve onay işlemi ile belirlenmekte ve görevliler sınav gününden önce görev kartlarını MEBBIS sisteminden alarak sınav yapılan bina ve salonlara gitmektedir. Ayrıca MEBBIS/Sınav İşlemleri Modülü açılış sayfasında bulunan “Uyarı” başlıklı açıklama bölümünde, 

"Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınav Ugulama Kılavuzunun 7 nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında e-sınav oturumlarında görevlendirilen personel görevli olduğu sınav saatinden 30 dakika önce e-sınav merkezinde hazır bulunmalıdır ve sınav başlangıç saatinden 15 dakika öncesine kadar e-sınav salonunda yer alan ana bilgisayardaki görevli giriş sisteminden mebbis kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapmalıdır. 

Sınav merkezine zamanında gelse bile sınav saatine 15 dakika kalana kadar sisteme giriş yapmayan/yapamayan, sınav merkezine/sınav salonuna geç geldiği veya sınav başlangıç saatinden sonra geldiği için giriş yapamayan, mebbis şifresini unuttuğu için giriş yapamayan veya sınav saatinden önceki son 15 dakika içerisinde giriş yapan personele Millî Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu sınavlarda 1 yıl boyunca görev verilmeyecektir. Bu nedenlerle hakkında sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanmaya başlanan personelin mazereti kabul edilmeyecektir. Görevinizi onayladıktan sonra MEBBIS şifresini unutan personel sınav salonuna gelmeden önce şifresini güncellemeli ve unutmamalıdır.” şeklinde,

Ayrıca, Görevlendirme Belgesinde " Sınav oturum saatinden en geç 15 dakika önce MEBBİS şifreniz ile salonda bulunan ana bilgisayardan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Görevli olduğunuz binaya gitmeden önce https://mebbis.meb.gov.tr adresinden şifrenizin güncel ve doğru olduğunu kontrol ediniz. Şifrenizi unuttuysanız görevinize gitmeden mutlaka yeni bir şifre alınız" şeklinde personele bildirim yapılmaktadır.

Bu kapsamda sınav tarihinden bir hafta önce MEBBIS’e kişisel şifresi ile giriş yaparak başvuru yapan, görevi onaylayan ve görev kartını alan personelin, sınav günü MEBBIS sistemine giriş yapamamasının nedeninin tespit edilmesi gerekmektedir. Yaşanan teknik bir sorun ise aynı bina veya salondaki diğer görevlilerinde sisteme giriş yapamaması ve/veya sorunun tutanak altına alınmış olması gerekir. Bu durumda bahsi geçen personele görev yasağı uygulanmaz ve bu göreve ait sınav görev ücreti ödenebilir. Ancak personelin kişisel MEBBIS şifresini unutması veya diğer kişisel nedenlerle sisteme giriş yapılmamış ise adı geçene ilgili mevzuat hükümleri uygulanarak bir yıl süre ile görev yasağı verilir.

İlgi (b) Kılavuz’un e-Sınav Uygulaması başlıklı 7.maddesi hükmü gereğince, görevlilerin sınav bina ve salonlarına sınav saatinden önce gelmesi, salon ve bilgisayarları hazırlaması ve sınav saatine en geç 15 dakika kala MEBBIS Sistemine giriş işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. MEBBIS Sistemine süresi içerisinde mazeretsiz olarak giriş yapmayan personele ilgili mevzuat hükümleri uygulanarak bir yıl süre ile görev yasağı verilir.

Yukarıda belirtilen durumların tespitinde ve gerekli işlemin tesisinde salon görev tutanakları ve kamera kayıtları ile varsa personelin mazeret belgelerinin incelenerek karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Sadri ŞENSOY
Bakan a. 
Genel Müdür 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@