FLAŞ.. FLAŞ,.. FLAŞ!.. Memur öğretmenler Nihayet MEB\'e Geçiriliyor!.

Başbakanlık Memuröğretmenlere Yapılan Haksızlığı Fark Etti ve Mağduriyet Sonunda Çözülüyor!...

Öğretmenler 07.01.2016, 22:10
FLAŞ.. FLAŞ,.. FLAŞ!.. Memur öğretmenler Nihayet MEB\'e Geçiriliyor!.

ŞUBAT2016 Öğretmen Atamalarında Memuröğretmenler, MEB Başvuru Ekranında Yukarıdaki İfade Sonucunda Kendilerine Özgü Uygun Bir Başlıkta Başvurularını Yapıp Devlet Öğretmenliğine Geçirilmeyi Bekliyor…

MEB, Öğretmenlik Başvuru Ekranında Yönetmelikzede Memuröğretmenlere Hangi Başlığı Açacak?

Yaşamları Daha Fazla Tüketilmeden, Ailece Mağduriyetleri Artmadan Şubat2016’da Memuröğretmenler MEB’e Nasıl Geçirilecek?

VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, memur, gümrük memuru, ambar memuru, muhafaza memuru, gişe memuru, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, kaloriferci, hizmetli , … gibi üniversite diplomasındaki öğretmenlikle ilgisi olamayacak kadrolarda çalışmak zorunda bırakılan ve devlette gerçek mesleklerine geçirilmeyen bu kişiler 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü’nü öğrencileriyle, meslektaşlarıyla olmaları gereken okullarında kutlayacaklar mı?

Öğrenim gördükleri en üst düzeyden, devlette en verimli olacakları asıl mesleklerine geçmek isteyen memuröğretmenler MEB'den ne talep ediyor?

Bazı sendikalarca ve kişilerce iptali istemiyle dava edilen ve Danıştay'da hala sonuçlandırılmamış olan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin son içeriğine göre memuröğretmenlere sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavlarına yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığı" bırakmak yanlıştır.

Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan Kamu Personeli için Kurumlar Arası ve Kurum İçi Geçiş Yolu Tıkanmamalıdır.Memur Olmayan Yeni Mezun İlk Atamacılarla Yeniden KPSS'de ve ÖABT’de Yarıştırmak Adaletsizliktir !..

Ortada bir haksız rekabet olduğu ve öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile memur olmayan, İlk Atamaya tabi kesimlerin farklı kulvarda olduğu da çok açıktır! Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının devlette tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Kazanılmış öğretmenlik hakları bulunan yönetmelik mağduru kamu personelinin görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!.. 

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.

Kadroların MEB'e öğretmen olarak kaydırılması eşit olmayan koşullarda ilk atamacılar ile yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da  toplu bir kadro değişimiyle gerekirse  çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması için zorunlu hizmetten muaf  tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.  

Memuröğretmenler olarak bilinen “öğretmenlik hakkına sahip yönetmelikzede kamu personeli” kimlerdir?

1) Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış kamu personeli.

2) Kamu personeliyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak memurlar.

* KPSS ile kazandığı memuriyette Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarının ardından ASİL MEMUR olmuş bu kamu personeli içinde memuriyet öncesi MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparken Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla geçip Adaylığı Kaldırılmış ÖĞRETMENLER vardır.

Olanakların kısıtlı olması gerekçe gösterildiği halde devlet, maaş ödediği üstelik öğretmenlik yapma hakkına sahip kamu personelinin kadrolarını MEBe öğretmen olarak aktarmak yerine neden 90000'i aşan ücretli mevsimlik çalışanla öğretmen ihtiyacını gidermeye çalışıyor?

MEB, genelde verimsiz hatta öğretmen vasfı taşımayan 90000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişileri çıkarırken, devletin zaten maaş ödediği bu kişilerin devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kanuni hakları olan kurum-içi ve kurumlar-arası geçişini aralarındaki adil ölçütlerle sıralama yaparak kendi bünyesine masrafsızca katmayı bilmelidir!

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB'e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması yine Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

Toplumun geneli aşağıdaki ayrıntıları bilemeyebilir ama devlet yetkilileri sorunları görmeli, mağduriyeti artık çözmelidir!..

# Memuriyetleri esnasında, 31.08.2012’den önce devletin Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne güvenerek üniversitelerin öğretmen olunabilecek bölümlerini kazanıp kayıt yaptıranlar; yine aile yaşamlarını maddi-manevi sıkıntıya da sokarak türlü zorluklarla buralardan mezun olan kişiler için kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapabilmelerine ilişkin kazanılmış haklarının unutulup birkaç cümleyle ellerinden alınmasının yarattığı mağduriyet neden hala çözülmemiştir?

# Memuriyetten önce özel okullarda-dershanelerde öğretmenlik yapıp öğrencilerini üniversitelere yollamış öğretmenler, bir yandan üniversitelerinden mezun olan öğrencilerinin iş sahibi olmalarına sevinirken diğer yandan öğretmen atamalarında branş-sayı adaletsizliği ile dengesizliğin avantajıyla kendilerinden önce öğrencilerinin devlete atamalarının gerçekleştiğini görüp yine hangi zor durumlara ve duyguların içine düşerler?

# Öğretmenlerinin çalıştığı devlet dairelerinde veya kamu kurum-kuruluşlarındaki bir birimde işlerini halletmeye gelen kişiler onları üniversiteye yollayan öğretmenlerini meslekleri dışında başka bir iş yaparken gördüklerinde karşılıklı nasıl bir psikolojik tablo oluşur?

# Okullardaki haftalık ders saatlerine karşılık gelen öğretmen ihtiyaçları göz ardı edilip bazı branşlara yüksek sayıda kontenjan sağlanırken özellikle lise matematik, biyoloji, fizik, kimya, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe,,... mezunları (10 ve üzeri yıldan beri atama bekleyenler çoğalıyor) her yıl yenilenmesi gereken yüksek KPSS öğretmenlik puanlarıyla devlet öğretmenliğine atanamazken bazı branşlarda çok düşük puanlarla ve yüksek alım sayısı sonucu atama bekleyen yeni mezunların kalmaması adil bir uygulama mıdır?

Öğretmenlik dışı unvanlarda kamu personeli olarak görev yapan memuröğretmenlerin MEB’e kadro değişimiyle aktarılmalarının önünde bir engel var mı?

2 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde : "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." denilmektedir. Yürürlükteki  bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar kapalı değildir. Zaten mevcut yönetmelikte olmadığı halde KPSS ile ÖABT şartının olmadığı öğretmen alımları ve değişik uygulamalar sürmektedir.

Öğretmen alımlarındaki farklı uygulamalar:

* Engelliler için ÖABTsiz  E-KPSS ile alım var.

* Sadece bir dilekçeyle “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar için KPSS şartı olamadan MEB öğretmen kadrolarına alım ve memuriyetten geçiş var!

* KPSSsiz, milli sporcuların MEB’e öğretmen olarak alımı var!                                                                                                                      

* KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle alım var!              

* Hatta memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmaktadır! Zira dershanelerden MEB'e geçirilip halen devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumlar alınmaktadır!..

* Suriyeli öğretmenlerin bile Türkiye’de mesleklerini icra edebileceklerine dair yalanlanmamış haberler basında yer almakta!..

Gerçekten öğretmenlik yapmak isteyen Memuröğretmenler diyor ki:

" Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mağduriyetimizin Çözümüyle İlgili Devletimizin Tüm Birimlerindeki Sayın Yetkililer!..

Öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEBe ataması yapılmamış yönetmelikzede memuröğretmenleriz biz.

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan ancak yönetmelik değişikliği mağduru kamu personelinden isteyenlerin kadroları Şubat2016'da halen görevli oldukları illerde MEB devlet öğretmeni kadrolarına aktarılmalıdır!

Aile birliğimizi-düzenimizi kurmak, önümüzü görmek, yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak, geleceğimizi planlamak istiyoruz. Yaşımız ilerliyor! Asıl mesleğimiz öğretmenliğe-MEBe geçirilişimizde anlayış bekliyoruz.                         

Hem biz öğrencilerimize kavuşacağız hem de devlet bütçeye ek yük olmadan öğretmen açığının bir kısmını; idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca kapatacak! "

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinin devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması sadece kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla nasıl olabilir?

1)Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumları'nda geçen SSKlı Öğretmenlik, Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi                                                                                                                                                               

3)İlk atamacılar için gerekli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması      

4)Mezuniyet tarihi önceliği

O halde haber başlığındaki gibi memuröğretmenlere farkında olmadan yapılan büyük hasızlık fark edillmeli ; MEB, ya ayrı bir mevzuat düzenlemesi ya da mevcut Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne atıfta bulunacak şekilde hazırlayacağı öğretmen atama dönemlerinde yayınlayacağı duyuru, genelge veya kılavuzla uygun bir başlık altında koşulları sağlayan unvan değişikliğiyle memuröğretmenlerin yapmak istediği gerçek mesleklerine, devlette öğretmen kadrolarına geçişlerine olanak tanınarak 3 yılı aşkın süredir maddi manevi mağdur edilen memuröğretmenlerin ve ailelerinin psikolojileri düzeltilip biraz olsun gönülleri alınmalıdır.

Yorumlar (14)
Ayşe Pervin iŞLER 5 yıl önce
İnşallah.
Mehmet Tuğ 5 yıl önce
31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği öncesi kazanılmış hak olan kurum içi ve kurumlar arası ilk atama geçiş hakları iade edilmeli...
GARSLAN 5 yıl önce
ŞUBAT2016 Öğretmen Atamalarında Memuröğretmenler, MEB Başvuru Ekranında Yukarıdaki Haber Başlığındaki Çarpıcı İfadede Olduğu Gibi Kendilerine Özgü Uygun Bir Başlıkta Başvurularını Yapıp Devlet Öğretmenliğine Geçirilmeyi Bekliyor…
MEB, Öğretmenlik Başvuru Ekranında Yönetmelikzede Memuröğretmenlere Hangi Başlığı Açacak?
ahmet güzel 5 yıl önce
bu haberin bir an önce gerçekleşmesi dileğiyle..
Adem Hakan 5 yıl önce
Umut fakirin ekmeği be...
Hoca Nasreddin misali;
Ya tutarsa!!!
HEMŞİRE 5 yıl önce
memur öğretmenler hayallerine kavuşturulsun artık.
HEMŞİRE 5 yıl önce
bu mağduriyet biran önce giderilmelidir.
Salim 5 yıl önce
Zaten sınırlı oranda olan ve 2012 Ağustos ayında haksız bir şekilde kaldırılan kurumlararası ilk atama yeniden getirilmelidir. Kpss ile memur olmuş kişileri tekrar bir sınava sokmak ve ilk defa atanacaklarla kıyaslayıp onlarla bir tutmak adalet değildir.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@