Eğitim Sendikaları FETÖ okullarının İmam Hatip olmasına ne diyorlar?

KamuGundemi.com Özel Haber - Eğitim Sendikaları FETÖ okullarının kapatılıp İmam Hatip yapılmasına ne diyorlar? Bugünlerde Antalya'da yaşanan bu sorunun cevabı oldukça şaşırtan cinsten.

Öğretmenler 01.09.2016, 19:29
Eğitim Sendikaları FETÖ okullarının İmam Hatip olmasına ne diyorlar?
KamuGundemi.com Özel Haber - Eğitim Sendikaları FETÖ okullarının kapatılıp İmam Hatip yapılmasına ne diyorlar? Bugünlerde Antalya'da yaşanan bu sorunun cevabı oldukça şaşırtan cinsten.

Akdeniz Hürriyet'ten Salim UZUN'un yaptığı habere göre; Antalya'da FETÖ operasyonu kapsamında Hazineye devredilen Toros Koleji okullarını imam hatip liselerine dönüştürülme karar eğitim sendikalarını böldü.

Bu haberden yola çıkarak özetle Sendikaların İmam Hatip yapılmasına bakış açıları şöyle:

Eğitim İş

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık konu hakkında şunları ifade ediyor.

Devlet tarafından el konulan eğitim kurumlarının planlaması ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından görüş alınması gerektiği fikrini bizzat Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'a ilettiklerini kaydeden Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık, "Maalesef ki görüş almak yerine kendi bildiklerini okumayı tercih ettiler. Neden bu okullar Anadolu, fen, sosyal bilimler,turizm, sanat,spor lisesi olmadı? İstatiksel olarak bunu bize açıklasınlar" diye konuştu.

İmam Hatip liselerinin açılma talimatını Atatürk verdi

İmam hatip liselerinin açılma talimatını Atatürk'ün verdiğini vurgulayan Mehmet Balık, "Biz bu okullara karşı değiliz. Ancak camilerden duyuru yapıp öğrenci aramakla bu iş olmaz.  İhtiyaç varsa okulu açarsınız. İmam hatibe çevrilen okulların çevresindeki camilere gidin. Eğer cemaat Anadolu, fen, turizm lisesi istemezse o zaman tekrar konuşalım. Sadece algı oluşturmak, siyaset yapmak, birilerine şirin görünmek için çocuklarımızın geleceğini heba etmeyelim" dedi.

Eğitim Sen

"Eğitimi yazboz tahtasına çevirdiler" diyen Eğitim Sen Antalya şube başkanı Kadir Öztürk, şöyle konuştu: "Antalya'da hangi okullara ihtiyaç duyulduğu ile ilgili bilimsel net bir çalışma yapılmış mı? Kime sormuşlar da böyle bir kararı alıyorlar? Bu kent yıllardır eğitim başarısında geri gidiyor. Ancak siyasi anlayışa hizmet etme derdindeki yöneticiler maalesef gerçekleri göremiyor. "

Türk Eğitim Sen

Antalya'nın herşeyden önce turizm liselerine ihtiyacı olduğunu savunan Tük Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Bünyamin Seçme, "Pozitif bilimlerden bu kadar uzaklaşmanın hiç bir mantığı olamaz. Ben bir imam hatip lisesi öğretmeni olarak konuşuyorum. Bu kentin öncelikle turizm lisesine, spor lisesine, güzel sanatlar lisesine ihtiyacı var. Bu kentin valisi, milli eğitim müdürü bunu görmüyor mu? Bizi imam hatip karşıtı gibi göstermekle sorunları çözemezler. Eğer imam hatiplerin gelişmesini istiyorlarsa sayısı değil, kaliteyi arttırsınlar" diye konuştu.

Eğitim Bir Sen

İmam hatip liselerinin çok büyük başarılara imza attığını savunan Eğitim Bir Sen antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban ise şöyle dedi: "Devlete devrolan okulların nasıl değerlendirileceğine millet karar verir. Demek ki talep var devlet de bu okulları imam hatip lisesine, ortaokuluna dönüştürdü. Halkın istemediği hiç bir şey başarılı olamaz. Camilerde bu okullar için duyuru da yapılabilir. Bunu farklı şekillerde yorumlamak kimseye fayda getirmez. Zaten talep olmazsa kimse gidip çocuğunu o okullara kayıt ettirmez."

Yukarıda sendika başkanlarının neler düşündüğünü okudunuz. Bunlar arasından Eğitim İş Şube Başkanı Mehmet Balık'ın söylediği bir cümle var ki gerçekten çok tartışma götürür. Balık, İmam Hatip liseleri Atatürk'ün talimatıyla kuruldu diyor. Bilgi eksikliğinden midir yoksa yanlış mı ifade edilmiştir bilemiyoruz ancak başkanı olarak temsil ettiği sendika, laik, bilimsel, parasız eğitimi savunuyor. Tüzüğünde "Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik ilkesi üzerinde yükseldiğinin bilinciyle, laiklik ilkesinin korunmasına büyük önem verir. Kişilerin inanç ve vicdan özgürlüklerini savunurken, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmalarını ya da baskı altına alınmalarını da kabul edilemez bulur." denilirken başkanın imam hatip ve Atatürk ile ilgili söylediği sözler gerçekten çok ilginç.

Aynı ilginçlik Türk Eğitim Sen'de de var mesela. Yapısı gereği TES'in imam hatipleri desteklediğini biliyoruz. Ancak yukarıda kentin imam hatipten çok diğer liselere ihtiyaç olduğunu gayet güzel açıklamış.

Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen'in tavrı zaten beklenen bir tavır.

Gerçekten İmam Hatip Liseleri Atatürk'ün talimatıyla mı kuruldu?

Tek parti döneminde din eğitimi nasıldı ?

Ömer Aymalı / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Cumhuriyet döneminde din eğitimi ile ilgili en önemli değişim Tevhidi Tedrisat kanunu ile yaşandı. Yaklaşık iki yüz yıldır mektep ve medrese şeklinde iki farklı eğitim sistemine sahip olan Türkiye’de din eğitimi medreselerde verilmekteydi. Tevhidi Tedrisat kanunu ile tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığında toplandıktan sonra medrese sistemi kaldırıldı ve ülkedeki tek eğitim kurumu mektepler kaldı. 

Tevhidi Tedrisat kanunun 4.maddesinde Darülfünun'a bağlı olarak bir ilahiyat fakültesi açılarak din eğitimi verecek olan kişilerin yetiştirilmesi planlanmıştı. Bu çerçevede 21 Nisan 1924 tarihinde Darülfünun'a bağlı olarak bir ilahiyat fakültesi açıldı.  Ancak bu ilahiyat fakültesi öğrenci yetersizliği gerekçe gösterilerek 1933 yılında kapatıldı. Yine ayrıca bir kısım orta dereceli medreseler -ki bunların sayısı 29’du- imam-hatip okuluna çevrildi. Ancak Tevhidi Tedrisat kanununa göre açılmış olan bu okullar 1929-1930 eğitim öğretim yılında öğrenci yetersizliği gerekçe gösterilerek kapatıldı. Öğrenci yetersizliğinin ortaya çıkmasında bu mesleklere yönelik olarak devletin yeterli bir destek vermemesi ve mezuniyetin ardından herhangi bir meslek elde etme ihtimallerinin olmamasıydı. 

Din eğitiminin ilköğretim ve orta öğretimdeki durumları ise dönemden döneme farklılık gösterdi. Din dersleri ilköğretimde 1924 yılından itibaren 3.4.5. sınıflarda haftada birer saatlik ders şeklinde programdaki yerini aldı. 1930 yılında yapılan bir değişiklik ile Din dersi velilerin iznine bağlanarak yalnızca 5.sınıf öğrencilerine haftada yarım saat verilmeye başlandı. 1930’dan sonra ise kent merkezlerindeki okullarda Din dersi kaldırıldı. Köy okullarında ise 1939 yılına kadar devam etti. Ortaöğretim kurumlarında 1924 yılından 1927 yılına kadar haftada bir saat şeklinde verilen Din dersleri ise 1927 yılında kaldırıldı.

1920'li yılların sonlarından itibaren Din derslerinin eğitim öğretim programlarından çıkarılması dönemin laiklik anlayışının bir sonucuydu. Bu dönemde laik bir devlette din derslerinin okullarda okutulmaması gerektiği anlayışı hakim bir anlayış olarak gözüktü. Din eğitiminin devrimlere zarar vererek, şeriat düzenine gidecek bir yolu açacağı düşüncesi cumhuriyetin ilk dönemki yöneticilerinde önemli bir kaygı olarak varlığını hep hissettirdi. Ayrıca yaşanılan modern çağda din eğitiminin çok da gerekli olmadığı, aileden çevreden alınacak bilgilerin yeterli olacağı şeklinde bir anlayış da mevcuttu. 

1940’lı yıllara gelindiğinde ise din eğitimine yönelik toplumdan gelen talepler sürekli bir şekilde artmaya başladı. Uzun yıllar tek parti idaresi altında tepkisini dile getiremeyen halk kitleleri çok partili döneme geçiş ile beraber bu konudaki taleplerini gündeme getirebildiler. 1946’dan itibaren mecliste serbest tartışma ortamının oluşması halktan gelen din eğitimi taleplerinin mecliste gündeme gelmesini sağladı ve gitgide gündemde daha fazla yer tutmaya başladı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu’nun, vatandaş “ölü yıkayacak adam bulamıyorum” diyor şeklindeki ifadesi ülkedeki din eğitimi ihtiyacını, imam-hatip ihtiyacını gözler önüne sermekteydi. 

Din eğitimi ve imam-hatip ihtiyacı bu tarihlerde artık gizlenemeyecek kadar açık bir konu olarak tüm siyasi partilerin önünde durmaktaydı. İşte bu şartlarda yaklaşık iki yıllık bir tartışma sürecinin ardından 1948 yılında TBMM’de kabul edilen bir yasa ile ilkokullara din dersi kondu. 1949 yılından itibaren İlkokul 4.ve 5. sınıflarda velinin izin dilekçesi ile  2 saatlik Din dersi -diğer derslerin ders saatini azaltmayacak bir şekilde- okutulmaya başlandı. Böylece uzun yıllar boyunca eğitim öğretimden çıkarılmış olan Din dersleri tekrar başlamış oldu. Yine aynı tarihlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi birkaç büyük şehirde imam -hatip kurslarının açılması yoluna gidildi. Tek partiden çok partili döneme geçiş sürecinde din eğitiminde yaşanan bu gelişmeler 1950’li yıllarda Demokrat Parti iktidarı döneminde de devam etti. Demokrat Parti’nin ilk icraatlarından biri bu konu oldu. 1950 yılının kasım ayında Din dersi müfredat içine alındı ve veli izin dilekçesi kaldırılarak okutulmaya başlandı.

Kaynaklar : Mehmet Şanver,Türkiye”de Din Eğitimi, Yahya Akyüz,Türk Eğitim Tarihi, Setav,Türkiye’de Cumhuriyet dönemi din eğitimi ve öğretimi kronolojisi

Bu kaynağın haricinde bir de Ayşe Hür'ün Din eğitiminin 94 yıllık serencamı başlıklı bu makalesini buradan okuyabilirsiniz.
 

Yorumlar (1)
sov 3 yıl önce
ne d,ieckler bir örgütten sonra başka bir örgüt kuruluyor anlamdınızmı
hafif kar yağışlı
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Crystal Palace 16 22
10. Newcastle 16 22
11. Arsenal 15 19
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 15 22
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 16 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@