Eğitim Can Çekişiyor

İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumları çözülmeyen ya da çözülmek istenmeyen sorunlar sarmalında can çekişiyor.

Öğretmenler 11.01.2016, 22:42
Eğitim Can Çekişiyor

Haksızlık ve adaletsizlikler eğitimi boğulma noktasına getirmiş bulunuyor. Sorunlar defalarca gündeme taşınmasına, mahkeme kararlarıyla haksız ve yanlış icraatların düzeltilmesi istenmesine rağmen sorumluların kılı kıpırdamıyor.
 
İyi niyetli ve gerçek eğitimcilerin düzeltme gayretlerine rağmen, bozguncuların meydana getirdiği tahribatın önü arkası kesilmiyor. Milli Eğitimde ve Üniversitelerde sorunları çözecek kadrolar hızla iş başından uzaklaştırılıyor, yerlerine eğitimden ve bilimden bihaberbaşkasının hakkını yemenin dışında bir meziyeti olmayankamu malını talan etmeyi ve birilerine peşkeş çektirmeyi kendine vazife edinmiş kişiler getiriliyor. Bütün bunların sonucunda güzel ve iyi şeyler nasıl beklenebilir ki?
 
Milli Eğitimde bütün okul müdürleri ve bütün müdür yardımcılarışube müdürleriİl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri görevden alınmış, yerlerine hiçbir sınavı kazanamamış, liyakatsiz ve hiçbir bilgi ve deneyimi olmayan kişiler göreve getirilmiştir. Yine üniversitelerdehiçbir deneyimi ve bilgisi bulunmayan ve hiçbir sınavı kazanamamış kişiler hukuk dolanarak nasıl şube müdürü ve daire başkanıyapılmıştır? Bu hak gaspları hala sonlandırılmayacak mı?
 
Başkasının hakkını yiyerek göreve getirilen yeni idareciler, öğretmenleri korkutarak, sindirerek, haklarını gasp ederek eğitimi içinden çıkılmaz bir noktaya taşımışlardır. Milli Eğitim her an patlamaya hazır bomba durumundadır.
 
Milli Eğitimde ve Üniversitelerde hırsızların ve ahlaksızların göreve getirilmeye çalışıldığı ve savaş hali durumunda alınacak mal ve yapılacak hizmet alımlarında uygulanacak ihale ile Devlet malının talan edildiği bir ortamda eğitimciler patlamaya hazır bomba olmasın da ne olsun?..
 
1709 adet şube müdürü atamalarını esastan iptal eden mahkemenin kararını ikinci defa onayan Danıştay kararlarına rağmen sözlü sınavıyla şube müdürü atananların atamaları neden hala yürürlüktedir? Önceden kimin okul müdürü olacağı konusunda kurulan kumpası bütün delilleriyle deşifre etmemize ve mahkemelerin esastan ve yürütmeyi ikinci ve hatta üçüncü kez durdurma kararlarına rağmenmahkemeyi kazanan okul müdürleri ve müdür yardımcıları neden göreve başlatılmamaktadır? Siz kimsiniz ve kime hizmet etmektesiniz? Sizi, eğitimi bu denli dejenere etmeye ve eğitimi yıkıma götürmeye kim zorlamaktadır?
 

Anayasa Mahkemesi 2016 yılına ait son kararında; “İdarenin, yargı kararlarını uygulamaması durumunda hukuk devleti ilkesinin varlığından söz edilemez” ifadesine yer vermiştir. Yine “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” hükmüne yer vererek davayı kazanan, kadrosu boş da olsa dolu da olsa, davayı kazanmış ise eski kadrosuna atanacağını 2014 yılında olduğu gibi tekrar kararlaştırmıştır.
Mahkemelerin ve ülkemizde en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesinin bu açık hükümlerine rağmen yüz bine yakın idareciyi görevlerine neden iade etmiyorsunuz? Bu konuda takdir yetkisini nerden alıyorsunuz?
 
Hukuksuzluğun ve adaletsizliklerin boy saldığı kurumlarda güzellikler ve zulme karşı direnişler nasıl neşvünema bulacaktır?
 
Milli Eğitim Bakanı Avcı son açıklamasında, bazı sahte diplomalarla müracaat edip, öğretmen olarak göreve başlamış 50-60 kişinin tespit edildiğini ifade etmektedir. Sayın Bakan bunlar sakın 2014 yılında pedagojik formasyonu olmadan atamasını yaptığınız 396 ve daha fazla kişinin arasında olmasın. Sonra bu sahte diplomalılar, KPSS Öğretmenlik Sınavını nasıl geçmiştir? Yoksa KPSS’siz öğretmen ataması da mı yapılmaktadır? Devlet kurumlarında sahte diplomayla kaç PKK’lı görev yapmaktadır? Üniversitelerde eğitimi engelleyen ve sınıfları basıp öğretim üyelerini ve öğrencileri tartaklayan PKK yandaşlarına hangi cezai müeyyide uygulanmıştır? Kaosun oluşturulduğu ve zalimlerin baş tacı edildiği bir ortamda eğitim mi olur?
 
Ders kitaplarının yanlışlarla dolu olduğu, sahte diplomalıların öğretmenlik yaptığı, her türlü haksızlığın ve zulmün baş tacı edildiği, hırsızların ve ahlaksızların idareci yapıldığı, eğitimcilerin korkutularak abluka altına alındığı, Edebiyat Fakültelerinde İngilizce eğitimin yapıldığı bir ortamda eğitim sistemimiz can çekişmesin de ne yapsın?..
 
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
 Türk Eğitim-Sen
İstanbul İl Başkanı

 

 

Kaynak: www.eğitimajansı.com

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@