Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla İlgili Herşey Bu Haberde

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla İlgili Herşey Bu Haberde

Öğretmenler 01.10.2015, 21:12
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla İlgili Herşey Bu Haberde

Destekleme-Takviye ve Yetiştirme Kursu başvuruları devam ediyor. Nasıl başvuru yapılır ve son başvuru tarihi, meb okul kursları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları, yetiştirme ve destekleme kurslarında uygulanacak haftalık ders dağılım çizelgeleri ile ilgili tüm merak edilenler...

EBA E-kurs sistemi üzerinden takviye kurslarına başvuru yapmak ders ve öğretmen seçmek için TIKLAYINIZ

Öğrenci başvuruları  http://odsgm.meb.gov.tr veya www.eba.gov.tr adreslerinden 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında alınacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki öğrenciler e-Kurs´a başvurabilecektir.

Resmî veya özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; mezunlara yönelik kursların ise yaygın eğitim kapsamında Halk Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda açılacaktır.

e-Kurs´a katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabileceklerdir. İstedikleri derslerden kurs açılmaması durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebileceklerdir.

Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır.

Öğrenciler e-Kurs´ta ders ve öğretmen tercihinde bulunabileceklerdir.

Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9, 10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabileceklerdir.

Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilecektir.

Öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

DYK Öğrenci Eba Şifresi Tanımlama Tanıtım Videosunu İndirmek İçin TIKLAYINIZ DYK Öğretmen Kurs Talep İşlemleri Tanıtım Videosunu İndirmek için TIKLAYINIZ

DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARI SIK SORULAN SORULAR

Kurs haftada kaç gün kaç saat 

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek: a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir. c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

Kurslara devam mecburiyeti var mı

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Örneğin dönemlik 80 saat olarak açılan matematik kursundan bir dönemde toplam 8 saat derse devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde herhangi bir okulda açılan matematik kursuna katılamaz. Devamsız öğrencilerin durumu SMS yoluyla velilere duyurulacaktır. 

Öğrenciler için kurslar ücretsiz 

Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrencilerimizden herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

Kurslardan kimler faydalanabilecek

Resmî ortaokul, imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler kurslardan faydalanacaktır. Halk eğitimi merkezlerinde hangi kurslar verilecektir? Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara kurs açacaklardır. (Yönerge 5/2 maddesi) Her kademedeki ara sınıflara ve ortaokullara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılmayacaktır

Hangi derslere kurs açılabilir 

Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

Ders içerikleri 

Ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde olacaktır. 

Kurs merkezleri 

Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak açılabilecektir. 

İlkokullarda kurslar açılacak mı

Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır.

Kurs gün ve saatleri

Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz tatilinde de açılabilecektir). Dönemlik olarak açılması halinde: Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36 saat Yıllık olarak açılması halinde: Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır. Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir. Hafta sonu kursları en fazla 8+ 8 saat olacaktır. 

Kurslarda kaç kişi olacak

Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs açılacak sınıf mevcutları 10-20 öğrenci olacaktır. Zorunlu hallerde sınıf mevcudu 25 olabilecektir. 

Kurslara dışarıdan öğretmen takviyesi var mı

Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen görevlendirilebilecektir. 

Bir dersten birden fazla kurs açılması durumunda öğrenciler/kursiyerlerin seviye gruplarına göre sınıflar oluşturulacak mı?

Kurs dönemi başlangıcında öğrencilerin o dersle ilgili seviye ve hazır bulunuşlukları dikkate alınarak seviye grupları oluşturulabilecektir.  Müzik, resim ve beden eğitimi derslerinden de kurslar açılabilecek mi 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ ortaöğretim kurumları müfredatındaki derslerle sınırlı olmak kaydıyla müzik, resim ve beden eğitimi derslerinden de kurslar açılabileceğini belirtti. Kurslara talebin fazla olması ve kurs merkezlerinin yetersiz olması durumunda resmî ilkokulların derslikleri veya şartları uygun olan diğer kurumlardan da kurs merkezi olarak faydalanılabilecektir. 

Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilir 

Millî eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler Komisyon tarafından görevlendirilecektir. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.

a) Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler,

b) Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,

c) Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”,

d) Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,

e) Alanında yüksek lisans yapanlar,

f) Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar,

g) Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir.

Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretleri

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı ücretinden ödenecektir 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı yetiştirme ve destekleme kurslarında uygulanacak haftalık ders dağılım çizelgeleri yayınlandı.

12. Sınıf Haftalık Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

11. Sınıf Model Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

10. Sınıf Model Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

9. Sınıf Model Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

8. Sınıf Model Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

7. Sınıf Model Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

6. Sınıf Model Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

5. Sınıf Model Ders Dağılım Çizelgeleri (İndir)

DYK Öğrenci Eba Şifresi Tanımlama İşlemlerini Nasıl Yapacağınızı Merak Ediyorsanız Tanıtım Videosu İçin TIKLAYINIZ

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ücretli Öğretmen Başvuruları İçin TIKLAYINIZ

Destekleme ve Yetiştirme Kursu İşlemlerinin Sona Erme Süresini Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kursları e-Kılavuzu 2015 (Güncellenmiş Hali) İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: AjansKamu

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@