Bu nasıl zorunlu eğitim Zorunlu eğitime rağmen üç gençten biri eğitimine devam etmiyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) bulgularına göre, 12 yıllık zorunlu eğitime karşın, okul çağındaki her üç gençten bir tanesi eğitimine devam edemiyor.

Öğretmenler 18.05.2016, 12:45
Bu nasıl zorunlu eğitim Zorunlu eğitime rağmen üç gençten biri eğitimine devam etmiyor
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) bulgularına göre, 12 yıllık zorunlu eğitime karşın, okul çağındaki her üç gençten bir tanesi eğitimine devam edemiyor.

Betam'dan, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal ile araştırma görevlileri Melike Kökkızıl ve Selin Köksal tarafından hazırlanan “Her üç gençten biri eğitimine devam etmiyor” başlıklı araştırma notunda, "2014 yılında her üç gençten biri başka bir deyişle 2 milyon 175 bin genç eğitime devam etmiyor. Okula devam etmeyen gençlerin yaklaşık yüzde 73.6’sı ise en fazla ilköğretim mezunu" uyarısı yapıldı.

Eğitim hayatını bırakmış gençlerin "azımsanmayacak bir bölümü"nün işgücü piyasasına da girmediğine dikkat çekilen Betam notunda, "Bu gençlerin 900 bini ise ne eğitimine devam edebiliyor ne de işgücü piyasasına girebiliyor. Ne eğitimde ne de işgücünde olan gençlerin yüzde 73’ünü kadınlar oluşturuyor. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmış olması gençlerin okula kayıt olmalarını sağlasa da okula devam etme sorununa çözüm getiremedi" denildi ve şu uyarıya yer verildi:
"Zorunlu eğitim çözüm olmadı"

"Eğitimine devam etmeyen gençlerin beşeri sermayeleri halen çok düşüktür. Bu gençlerin eğitim hayatına dönmeleri sadece zorunlu eğitim yılını artırmakla çözülemeyecek bir sorundur. Türkiye ileride yüksek verimlilik seviyesine sahip bir işgücü istiyorsa okula dönmesi nispeten kolay olan bu yaş grubundaki gençleri eğitim sistemine dahil etmenin yollarını aramalıdır."

Genç kadın nüfusunun katılımı

Genç kadın nüfusunun dörtte birinin "iktisadi hayatın ve eğitim hayatının dışında" olduğuna da dikkat çekilen Betam notunda, bu konuda şu değerlendirme yapıldı:
"Kadınların işgücüne katılım kararlarında eğitim düzeyi, evlilik durumları, çocuk sahipliği önemli belirleyicilerdendir. Bu gruptaki genç kadınların yaşlarının ilerlemesine paralel olarak evlilik ve çocuk yapma gibi farklı yaşam döngülerine girmeleri hem eğitim sistemine dönmelerini hem de işgücü piyasasına girmelerini zorlaştıracak. 15-19 yaş arasındaki genç kadınların dahi işgücü piyasasına bu kadar mesafeli durmaları Türkiye'nin önemli yapısal sorunlarından biri olan düşük kadın katılım oranları ile ilgili olumsuz sinyaller veriyor."

Doğu ve Batı bölgeleri arasındaki uçurum

Türkiye'deki bölgeler arasında okula devam oranlarında da büyük farklılıklar bulunduğuna da işaret edilen notta, 2014 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eğitime devam etme oranının yüzde 50.8 düzeyindeyken, Batı Marmara'da bu oranın yüzde 73.2 olduğuna dikkak çekildi ve şöyle devam edildi:

"Diğer bir deyişle, Doğu bölgelerindeki gençlerin yaklaşık yarısı okula devam ediyor iken Batı bölgelerinde her dört çocuktan üçünün okula devam ettiği görülüyor. Sonuç olarak, her ne kadar Türkiye genelinde geçen seneye kıyasla okula devam etme oranında artış görülse de, bölgesel oranlardaki dalgalanmalar göze çarpıyor. Dolayısıyla, mevcut eğitim politikalarının okula devam etme oranındaki bölgesel farklılıkları azaltmada yetersiz kaldığı göze çarpıyor."
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@