Bir Öğretmene Fazla Ders Verip Geri Kalan Ders Saatleri Az Diye Kıdemsiz Öğretmen Başka Okula Gönderilemez

Eğitimci yazar Sedat DEGER kaleme aldığı yazıda mevzuata göre okulda derslerin dengeli dağıtılmasının esas olduğunu ve bir öğretmene ders saatlerinin fazla verilip diğer öğretmene az ders sayısı kalması bahanesiyle başka okula isteği dışında gönderilemeyeceğini yazdı.

Eğitim 21.11.2017, 01:37
Bir Öğretmene Fazla Ders Verip Geri Kalan Ders Saatleri Az Diye Kıdemsiz Öğretmen Başka Okula Gönderilemez

Okulda yeteri kadar ders varken asıl önemlisi okulda mevcut dersler aynı zümre öğretmenler arasında eşit dağıtılmadan sözde kıdemi az diye aralarından bir veya birkaç öğretmenin başka okula isteği dışında görevlendirilmesi yapılamaz.Mevzuatta açıkça yazılı iken birçok okul veya milli eğitim müdürlükleri bu mevzuatı hiçe sayarak ne yazık ki şifahen söylemlerle başka okula görevlendirilmelerini yapmaktadırlar.Ve üzülerek bana gelen örneklerden görüyorum ki öğretmenler mevzuatı bilmediğinden çoğu defa buna razı gelip başka okulda çalışıyor.Zaten bir çok anekdotu incelediğimde ise ya idare ile arası iyi olmayan öğretmenler yada idare ile zümresinin arası daha iyi olduğu için zümresine ful ders vermek için  bu şekilde kıdemi az diyerek başka okula istekleri dışında görevlendirilmeleri yapılmaktadır.

Hatta yazıma en baştan bir örnek üzerine başlayarak konuyu açmak istiyorum.Diyelim ki Atatürk ortaokulunda iki fen bilimleri öğretmeni ve ders saati sayısı da 45 olsun.Normalde ders saatleri zümreler arasında eşit şekilde dağıtılması gerektiği için bir öğretmene 22 bir öğretmene ise 23 ders olacak şekilde bölüştürülerek dağıtılmak zorundadır.Fakat her ne hikmetse mevzuatı es geçen idareler veya  bu duruma milli eğitim müdürlüklerinin göz yumması sonucu bazı okullarda sözde daha kıdemli diye bir öğretmene 30 saat verilirken diğer öğretmene senin kıdem yılın daha az o yüzden ek ders saatini de dolduramıyorsun denerek başka okula görevlendirilmesi yapılabilmektedir.Bunu tam bir mevzuat skandal olarak yorumlayabiliriz çünkü amir konumundaki memurların mevzuatı bilmemesi veya bilipte bilerek hiçe sayması hem öğretmenler arasında ayrımcılık yapması hemde mevzuat aykırı işlem yaparak usule aykırı işlem yapması devlet ile kurum kültürüne aykırıdır.

Böyle bir durum yani zümreler arasında derslerin eşit şekilde dağıtılması ve daha sonra başka bir okula görevlendirme işlemlerinin yapılma hükmü ise 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 20. maddesi alenen yazılı bulunmaktadır. "Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirilme" başlıklı 20. maddede “(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümleri bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere ek ders kararının 20. maddesinin 1. fıkrasına göre okullarda kendi alan dersleri ile girebileceği diğer alan dersler öğretmenler dağıtıldıktan sonra; 2. fıkraya göre eğer aylık ile zorunlu ek ders görevi saatlerini doldurmayanlar varsa o zaman önce istekliler olmak üzere ki istekli yoksa o zaman kıdemi az olan öğretmen başka okula görevlendirilebilir.Tabi bu görevlendirme öyle gelişi güzel ders açığı bulunan herhangi bir okula da yapılamaz öğretmenin kendi okulu ile ikamet ettiği ilçe sınırları içinde yapılabilir.Ama asıl önemli olan bir diğer husus ise şu; öğretmenin girebileceği ders saatleri bakımından zorunlu ek ders saatlerini doldurmuyor diye kesinlikle alanında veya girebileceği ders bakımından açık bulunan başka okula görevlendirilecek diye bir kaide yok çünkü öncelikle mevcut görev yeri ile ikamet ettiği ilçede norm fazlası veya ders saati sayısı az olan başka öğretmenler var mı yok mu diye bakılıp ona göre başka okula görevlendirmeler yapılmalıdır.Yani ilçede bir okulda norm fazlası var ama başka bir okuldaki öğretmen sırf zorunlu ek ders saati dolmuyor bahanesiyle kendi okulundan başka bir okula görevlendirilmesi yapılamaz öncelikle norm fazlası olan veya ders saatleri az olan öğretmenler olmak üzere bu yönde idari tasarufta bulunulabilir.Şeffaf bir şekilde ilçe sınırları içinde mevcut derslerin ve akabinde hangi ders saatlerine sahip öğretmenlerin görevlendirmeye uğradığı da bilinmelidir çünkü dediğim bir okuldaki öğretmene ders saati az diye başka okula görevlendirmesi yapılırken başka bir okulda norm fazlası olduğu bilgisi söylenmez ise veya gizlenirse yapılan bu atama hem mevzuata hemde etik kurallarına uygun olmaz.

Yani işin özü mevzuata göre,okulda her şeyden önce dersler dengeli dağıtılır,dengeli dağıtılmayıp bir öğretmene fazla derse verip diğer öğretmene kıdemi az bahanesi ve kalan az ders saatlerini göstererek başka okula görevlendirilmesi yapılamaz.Dengeli ders dağıtımı yaptıktan sonra zorunlu ek ders saatini tamamlamayan öğretmenin başka okula görevlendirilmesi yapılırken de kadrosunun bulunduğu okul ile ikamet ettiği yerleşim yerinde mevcut diğer öğretmenlerinde okulundaki mevcut durumuna objektif değerlendirmeler ile bakılarak bu görevlendirilme yapılır.Yani zorunlu ek ders saatleri eksik kesinlikle başka okula görevlendirilir diye bir zorunluluk yok diğer okullarda önce maaş karşılığını doldurmayan öğretmenlerce bölgedeki ders ihtiyaçları giderilir ve aynı zamanda o okulda mevcut ders saatine girebilecek öğretmen bulunmayıp derse girecek öğretmene de ihtiyaç duyulması gerekir.

Saygılar 

Sedat DEGER

Eğitimci Yazar


https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@