Bakan Özer açıkladı! Özel öğrenciler için bireyselleştirilmiş programlar devreye girecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Özel Öğrenciler'' kapsamına giren eğitim çağındaki bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturulması için yol haritası oluşturulacağını vurguladı. Özel öğrenciler için yeni programın detayları...

Bakan Özer açıkladı! Özel öğrenciler için bireyselleştirilmiş programlar devreye girecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Özel Öğrenciler'' kapsamına giren eğitim çağındaki bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturulması için yol haritası oluşturulacağını vurguladı. Özel öğrenciler için yeni programın detayları...

Bakan Özer, 81 ilde 450 bin üzerinde özel eğitim ihtiyacı olan özel öğrencilere özgü bireyselleştirilmiş eğitim programı kılavuzunun hazırlandığını açıkladı. Eğitim programı, özel öğrencilerin MEB'e bağlı okullarda da bire bir eğitim görebilecekleri imkanı sağlayacak. Maddi imkanı kısıtlı dar gelirli ailelerin eğitime muhtaç okul çağına erişmiş çocuklarının imkansızlıklar nedeniyle özel eğitime yollayamadıkları için bu kapsamda devlet destekli yeni yenilikler hazırlandı. Artık MEB'e bağlı okullarda özel öğrencilere özgü bireyselleştirilmiş program yayınlandı. 

Bakan Özer, hazırlanan yeni kılavuz hakkında, ''Hazırladığımız öğrenciye özgü bireyselleştirilmiş eğitim programlarını içeren kılavuz, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmaları için yol haritası niteliği taşıyor'' diyerek konuştu. 

Bakanlık öncelikli hedefleri arasında koyduğu yeni hazırladığı eğitim programı, Türkiye geneli 450 bin üzerinde özel öğrencilere yönelik hazırlandı. Eğitim hizmetleri MEB'e bağlı okullarda bire bir verilecek. 

Ülke genelinde 453 bin 29 özel öğrencilere geçen yıl, kaynaştırma-bütünleştirme niteliği taşıyan temel ve ortaöğretim, özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları ve evde eğitim olmak üzere 5 farklı yöntemle eğitim ihtiyaçları karşılanmıştı. Yeni yayınlanan program kılavuzuna göre artık MEB'e bağlı okullarda özel öğrencilere özgü bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla eğitim ihtiyaçları karşılanacağı açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Tüm Öğretmenler için Yol Haritası' içeriği hakkında açıklamaları:

''Öğretmenlerin özel öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamasına ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması amacıyla hazırladığımız kılavuz, farklı özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 450 bin dolayındaki özel öğrencimizin okullardaki eğitimine katkı sağlayacak. Kılavuz, kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerimizin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerine yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmaları için yol haritası niteliği taşıyor.'' ifadelerini kullandı.

SONRAKİ HABER