2016-2017 Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Resmi Yazısı ve Ekleri

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi ve İl Milli Eğitim Müdürülüğünden istenen işlemler.... 2016-2017 Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Resmi Yazısı ve Ekleri

Haberler 09.10.2016, 21:45
2016-2017 Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Resmi Yazısı ve Ekleri
DERS DIŞI ETKİNLİK ÇALIŞMALARI İŞ VE İŞLEM SIRASI

ONAY ÖNCESİ
 • Hazırlık, (kaynak tespiti, öğrenci tespiti)
 • Etkinlik alanı tespit edilmesi, (2010/49 sayılı genelge eki)
 • Okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması,
 • Alan/yan alan değilse onaylı belge temin edilmesi, okul müdürüne “aslına uygundur” onayın yaptırılması.
 • Etkinliğe katılacak öğrencilerin velilerinden dilekçe alınması
 • Aynı alanda birden fazla öğretmen varsa öğretmenler kurulunda görüşülmesinin sağlanması
ONAY
 • Çalışma programı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan örneğine uygun olarak 3 nüsha olarak hazırlanması ve imzalanması,
 • Etkinlik alanı/yan alanı değilse belgenin de programla birlikte onaya sunulması.
 • Veli izin dilekçelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilmemesi, okulda bulundurulması.
 • Çalışma programında etkinlik süresinin okul ders saati süresine uygun olmasına dikkat edilmesi, öğrencilere dinlenme araları konulması, ders saatleri dışında planlanması, 3 saatlik blok uygulama yapılmaması,
 • Okul müdürüne onaylatılması ve mühürletilmesi
 • Okul müdürlüğü kanalı ile programın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi
ONAY SONRASI
 • Onaylı bir örneğin öğretmene tebliğ edilmesi
 • Onaylı diğer örneğin müdür yardımcısına kontrol için üst yazı ekinde verilmesi
 • Etkinliklerin yazılması için ders defteri temin edilmesi ve sayfalarının onaylanması,
 • Kontrol ve tahakkuk için ilgili idarecinin resmi yazı ile görevlendirilmesi
 • Ay sonlarında ek ders ücreti tahakkuk ettirilmesi, ücret tahakkukunun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanan tarihinin esas alınarak yapılması.
Ortaöğretim kurumlarının dikkatine, İlimiz Merkez ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ders dışı eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile igili belgeler ekte sunulmuştur.

Dışı Etkinlik Resmi yazısı ve ekleri
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@