Diyanet İşleri Başkanlığı'na yüksek maaşlar uzman yardımcısı alımı yapılacak!

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, KPSS, yazılı ve sözlü sınav üzerinden 5 uzman yardımcısı alımı yapacak. 1 Kasım'da başlayacak başvurular, 15 Kasım'da son bulacak.

İlan 30.10.2021 - 19:11 30.10.2021 - 19:11 Ali Parim

Diyanet İşleri Başkanlığı, yüksek maaşla çalıştırılmak üzere 5 uzman yardımcısı alımı yapmak için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; adayların başvuru yapabilmelerin için 2020 ya da 2021'de gerçekleşen KPSS sınavının P3 puan türünden 60 puan almaları yetiyor. Ancak adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları da gerekiyor. Daha   önce   yapılmış   Din   İşleri   Yüksek   Kurulu   Uzman   Yardımcılığı   yarışma sınavlarında iki defa başarısız olanlar da yeniden başvuramıyor. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

1 Kasım 2021 tarihinde alınmaya başlanan başvurular, 15 Kasım 2021 tarihinde saat 16.30'a kadar devam edecek. Başvurular DİBBYS Programı üzerinden kabul edilecek. Başvurmak için ayıraca 110 TL ücret ödenmesi de gerekecek.  Adaylar,    başvuru    ekranındaki    ilgili    alana   1000   karakteri    aşmayacak   şekilde özgeçmişlerini yazacaklar. Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacak. 

SINAV NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

Uzman Yardımcılığı sınavı için tarih henüz netleşmedi. Sınava ve sonuçlara dair tüm duyurular Diyanet İşler Başkanlığı'nın resmi internet adresinden yapılacak. 

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.  KPSS puanlarına göre başvurular  arasından  en  yüksek  puana  sahip  adaydan  başlamak  suretiyle  atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacak. Yazılı  sınavda  70  (yetmiş)  ve  üzeri  puan  almak  şartıyla  en  yüksek  puana  sahip  olan adaydan  başlanarak,  atama  yapılacak  kadro  sayısının  3  (üç) katı  aday,  son  sıradaki  adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacak. Yazılı    sınav    tarihi,    başvuruların    tamamlanmasından    sonra    yapılacak    gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

Yazılı sınavda; Kur’an-ı Kerim (20 puan), Arapça (20 puan), Fıkıh (10 puan), Tefsir (10 puan),  Hadis (10 puan), Akaid-Kelam (10 puan), Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuattan (20 puan) sorular yöneltilecek. 

Sözlü sınavda ise adayların yazılı yarışma  sınavında belirtilen sınav  konularıyla birlikte  Başkanlığın   hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan), kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) ölçülecek. 

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar  tarafından  yazılı  sınav  sorularına  ilişkin  itirazlar,  sınavın  yapıldığı  tarihten itibaren  7  (yedi)  gün;  yazılı  ve  sözlü  sınav  sonuçlarına  ilişkin  itirazlar  ise  her  bir  sınavın sonuçlarının   ilan   edilmesinden   itibaren   7   (yedi)   gün   içinde   duyuruda  belirtilen   “Yazışma Adresi”ne   yapılacaktır.   Belirtilen   süre   içerisinde   ulaştırılmayan   ve   “DİĞER   HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı  sıralamasında,  yazılı  ve  sözlü  sınav  puanlarının  aritmetik  ortalaması  esas alınacaktır.  Yazılı  ve  sözlü  sınav  puanlarının  aritmetik  ortalamasının  eşitliği  durumunda  yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
3. Başarılı  olanlardan  ilan  edilen  kadro  sayısı  kadarı  asıl,  diğerleri  de  yedek  olarak sıralanacaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@