Danıştay: Görev Süresini Tamamlamayan Polis Memuru Öğretmenliğe Geçiş Yapamaz!

Zorunlu görev süresini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçiş yapmasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün izin vermemesinin ardından Danıştay'dan da karar çıktı. Geçiş yapamaz!

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Kamu Gündemi - Gülşah Konuk Akın

Zorunlu görevini tamamlamamış bir polis memuru, 2015 KPSS puanı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili, Uludere ilçesi, İstikbal Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu atamayı kabul etmedi.

DAVA AÇILDI, REDDEDİLDİ !

Polis memuru bunun üzerine dava açtı. Dava kararında: " davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışmasının maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı, bu nitelikteki kurumlar arası geçiş için muvafakat verilmemesi yolundaki davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı" belirtilerek dava reddedildi.

DANIŞTAY KARARI ONAYLADI

Polis memuru tarafından kararın düzeltilmesi istendi. Danıştay, polis memurunun 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na eklenen Ek 24 üncü maddesinde belirtilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir okula öğretmen olarak atanamayacağına ilişkin kararı onayladı.

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA

Karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar."

Kamu Gündemi

HABERİ PAYLAŞ: