İş Veremiyorsan, Maaş Vereceksin

Ülkemiz genç bir Nüfusa sahip, bununla gurur duyuyor, övünüyoruz. Çalışma çağındaki nüfusumuz şu anda en yüksek oranlarına ulaşmış durumda.

Cengiz Gülebay 24.10.2017, 17:39
İş Veremiyorsan, Maaş Vereceksin

Ülkemiz genç bir Nüfusa sahip, bununla gurur duyuyor, övünüyoruz. Çalışma çağındaki nüfusumuz şu anda en yüksek oranlarına ulaşmış durumda. Elimizde çok büyük miktarda iş gücümüz olduğu halde, yeterli istihdam yaratamadığımız için onları mutsuz ve perişan ediyoruz. Onların çalışabileceği yatırım alanlarını açmak zorunda olduğumuz halde, bu görevimizi layıkıyla yerine getiremediğimiz için; Ülkemizde işsizlik %11 seviyesinde, daha kötüsü ise genç işsizliği % 21 seviyesinde. Yani Resmi rakamlara göre 3,5 Milyon İnsanımız KENDİ İRADESİ DIŞINDA açlık ve sefalete terkedilmiş durumda.

İşsizliğin Sorumlusu, İşsizliğe çare bulamayan Siyasi İktidar olmasına rağmen, cezayı İş arayan vatandaş çekmektedir, sonuçları itibarıyla vatandaş perişan olmakta, kendileriyle birlikte, aileleri de Önemli Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik sorunlarla karşı karşıya bırakılmaktadır.   

Anayasamızın 90. Maddesine göre usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeler Kanun hükmündedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bu hüküm kapsamında yürürlüğe girmiş Kanun Hükmünde Uluslararası sözleşmedir.  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 23. Maddesinin 1. bendine göre;

“Her vatandaşın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 23. Maddesinin 1. Bendine göre ise;

“Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine hakkı vardır. İşsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

Kanun; Hastalık, Sakatlık,dulluk veya İhtiyarlık gibi İRADESİ DIŞINDA geçim imkanlarından mahrum bırakılması durumunda güvenlik hakkına sahiptir diye hükmetmektedir. Bu Hükme göre belirtilen hallerden biriside İŞSİZLİK’tir. Yani İşsizlik durumunu İRADESİ DIŞINDA geçim imkanlarından Mahrum bırakılma olarak görmektedir. Bu durumda Devlete görev yüklemektedir, tıpkı, Hastalık, Sakatlık, dulluk ve İhtiyarlık hallerinde olduğu gibi İşsizlik halinde de maaş bağlanmak zorundadır.

  

Devletimiz yoksulluğa düşmemesi adına;  Dul ve Yetim maaşı, %40 tan fazla engelli vatandaşlarımıza Engelli maaşı, 65 yaş sonrası için Yaşlılık Maaşı ödemektedir. Fakat Burada sayılanlardan İŞSİZ bırakılanlara Maaş ödenmemektedir.

Hastalık-Sakatlık-Dulluk veya İhtiyarlık durumunda Devletin Maaş bağlaması ne kadar Hak ise, Kendisi İŞ istediği halde İŞ sağlayamayan Siyasi İktidarın beceriksizliği yüzünden İşsiz kalarak İRADESİ DIŞINDA geçim imkanlarından mahrum bırakılan vatandaşın, İşsizlik Maaşı alması da yasal haktır.

Her vatandaşın çalışma hakkı olduğuna göre, çalışma imkanlarını ve şartlarını hazırlamak zorundasınız. Buradaki hassas Nokta şurasıdır, “İşsizliğin sebebi ve suçlusu vatandaş değildir”, O nedenle de “İşsizliğin yarattığı acıya ve zulüme vatandaş katlanmak zorunda kalmamalıdır.”  İşsizliğin gerçek sebebi Siyasi İktidarın beceriksizliğidir ve sonuçlarına da kendisi katlanmalıdır.

Siyasi İktidar, vatandaşını İşsiz bırakmak suretiyle; İRADESİ DIŞINDA geçim imkanlarından mahrum ettiğinden, İşsizlik Maaşı ödemek zorundadır.

Yürürlükte olan Mevzuata göre Siyasi İktidar; İşsizlere İş Bulmak ve İşsizliği Tüketmek mecburiyetindedir. Aksi taktirde, yani iş imkanı yaratamıyorsa, tüm işsizlere işsizlik maaşı ödemek zorundadır.

Cengiz GÜLEBAY-24.10.201

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@