Farkındayız... Trt Değil, Sanki T-Rte.

TRT Ülkemizin Resmi yayın organıdır. TRT tarafsız, yansız olmak zorundadır. 

Cengiz Gülebay 21.07.2017, 14:13
Farkındayız... Trt Değil, Sanki T-Rte.

Farkındayız... Trt Değil, Sanki T-Rte.

TRT Haber kanalında 1-20 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanına 321 dakika, AKP’ye 568 dakika yer verilirken CHP, MHP ve HDP’ye hiç yer verilmemiştir. Söz konusu tarihler arasında TRT Haber’in iktidarla ilgili 889 haberi yayınlanırken muhalefetle ilgili hiç haber yayınlanmamıştır.

TRT Ülkemizin Resmi yayın organıdır. TRT tarafsız, yansız olmak zorundadır. 
Anayasamızın 133. maddesinde "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, 2954 sayılı TRT nin kuruluş kanununda amaç ve İlkeleri belirlenmiştir.
Bu kanunun 5. maddesine göre TRT nin çalışma ilkeleri; 
-"Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak",

-"Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek",

-"Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek" olarak belirlenmiştir.

Oysa TRT bugünkü haliyle kuruluş kanununda sayılan ilke ve amaçlarından çok uzaktadır. TRT sanki T-RTE gibi çalışmaktadır. AKP Siyasi İktidarının borazanı gibi yayın yapmakta, toplumun tüm kesimlerini temsil edememekte ve taraflı yanlı yayınlar yapmakta, bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmaktadır.

Farkındayız, TRT "Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için mücadele vermek yerine, açıkça yasalara aykırı davranmakta, açıkça yanlı davranmaktadır. 
Farkındayız, Memleketin Anayasal kurumlarının ayarlarının değiştirildiğini, Anayasal zeminden uzaklaşıldığını, Kurumların Kuruluş İlke ve amaçlarından saptırıldığını da görüyor ve tarihe not düşüyoruz... 
Tüm bunların hesabı, Anayasal çerçevede, Hukuk zemininde sorulacaktır. Yapılanlar, Kimsenin yanına kar kalamaz.

Cengiz GÜLEBAY -19.07.2017

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@