Cengiz Gülebay'dan duygusal veda...

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı ve sitemiz yazarı Cengiz Gülebay 6-7 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek genel kurulda aday olmayacağını açıkladı ve ekledi...

Cengiz Gülebay 03.05.2017, 22:15
Cengiz Gülebay'dan duygusal veda...

Bugüne kadar gururla, onurla taşıdığım ve kurucusu olduğum Tüm Yerel-Sen Genel Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. 6-7 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulda, CHP de siyaset yapmak amacıyla aday olmayacağım.


Genel Başkanlığım süresince, her kademedeki yönetici arkadaşlarımla birlikte, Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, engelli ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında sendikal amaçlar doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi, Üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan örgütlenme modelini amaçladım, Atatürk’ ün önderliğinde kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak, sonsuza kadar yaşatmak için elimden gelen her türlü çabayı gösterdim. Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması için mücadele ettim. Siyasi İktidarın emek üzerindeki artan baskısına her platformda gerekli cevabı verdim. Bu görevleri yaparken, şahsıma destek veren ve örgütümüzün her kademesinde görev yapan yoldaşlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum. 


Artık bu görevi yapacak yetkin kadrolarımız ve güçlü bir örgütümüzün olduğunu görüyorum. Benden sonra görev alacak arkadaşlarımın bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağına olan inancımla görevi yetkin arkadaşlarıma devrediyorum.


Bu tarihten itibaren; Başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere, özgürlük hareketlerinden, emek mücadelesinden ve evrensel dayanışmadan kaynağını alan sosyal demokrasinin, “insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, sürdürülebilir ve dengeli kalkınma, gönenç, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi” değerlerine dayanan; kadın erkek eşitliğine inanan; bu değerleri gerçekleştirmeyi hedefleyen; devleti, kişilerin özgürlüklerini ve refahını sağlamaya yönelik bir hizmet aracı olarak kabul eden çağdaş demokratik sol bir siyasal parti olan CUMHURİYET HALK PARTİSİ’ nde görevimi yapmaya, Halkım ve Ülkem için hiç durmadan, daha çok çalışmaya devam edeceğim.

Amacım; İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturmak, Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek, Kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanan bir hukuk devleti düzenini gerçekleştirmek, Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak, özgür bireyler arasında toplumsal dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek, Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak, Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek ve bu tür işlemlere maruz kalan kişilerle dayanışma halinde olmak, Bireylerin kültürel farklılıklarının zenginlik olduğunu göz önünde tutarak ve koruyarak bir arada yaşayabilecekleri ortamı ve koşulları sağlamak, Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefi ne ulaşmak, Sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak, Halkın mutluluğunu, gönencini ve yönetime katılma olanağını arttırmak, Haklardan ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanılmasını sağlamak, Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek, Gençlere; bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık, özgür ve eleştirel düşünceye sahip, demokrasi ve insan haklarına saygılı bir toplumun bireyleri olmalarını sağlayacak bir eğitim vermek, Çocukların birey olarak haklara sahip olduğunu göz önünde tutarak haklarını korumak ve uygulanmasını sağlamak, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek, Engellilerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri olduğunu göz önünde tutmak, Tüm emekçilerin örgütlenme, toplu sözleşme, grev haklarının tanınmasını sağlamak, insanca çalışma koşullarını güvence altına almak, Bilimin, sanatın, kültürün gelişmesini sağlayacak özgür ortamı yaratmak, Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak, Emperyalizmin, sömürünün ve sömürgeciliğe yönelik her türlü uygulamanın önlenmesi için mücadele etmek ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmak en büyük amaçlarım olacaktır. 

Yaşasın insan, emek, memleket mücadelemiz. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti sevdamız.

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@