Antalya'da Bir Mayıs

Ülkemiz ağır şartlar altında bir Referandum sürecini şaibeler ve tartışmaların göbeğinde tamamladı.

Cengiz Gülebay 28.04.2017, 13:21 28.04.2017, 14:33
Antalya'da Bir Mayıs

Ülkemiz ağır şartlar altında bir Referandum sürecini şaibeler ve tartışmaların göbeğinde tamamladı. Buradan önemli dersler çıkartmamız gerekiyor ki, bu süreç hepimize önemli dersler verdi. Bir araya gelmez denilen kesimler ülkesi ve demokrasisi için bir oldu, birlikte mücadele yürüttü. Tıpkı Kurtuluş savaşında olduğu gibi, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi ırk, dil, din, mezhep, siyaset farkı gözetmeksizin memleket meselelerinde BİR olduk.

Türkiye İşçi sınıfı, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı ağır koşullar altında karşıladı. Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri dışında, hiç birşey ilerici-devrimci bir davranış olamaz. BİRLİK’ te hareket etmenin neler kazandıracağını en iyi çalışanlar bilir.

Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkarıldığı gün değil, tıpkı 1886 yılında olduğu gibi sınıf dayanışmasının öne çıkarılacağı; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı; emperyalizme karşı dayanışma içinde olacağımız gündür.

1 MAYIS;  işçi sınıfının sınıfsız bir toplum kurma MÜCADELE sinin, etnik, dini, siyasi, ırk, dil, din ayrılıklarının yok edilerek yaratacağımız sınıf DAYANIŞMA’ sının sembolüdür. 


Antalya’da yıllardan beri 2 ayrı yerde BİR mayıs kutlaması hep içimi kanatmıştır. Tamda referandum sürecinin peşinden gelen 1 Mayıs’ta meydanların birleşmesi, tüm emek kesimlerinin kolkola girmesi, BİR meydanda BİR olunması hepimizi heyecanlandırdı, hepimize umut oldu. Emek düşmanlarına korku saldı. Yeşeren bu umudu kurutmaya, hiç kimsenin hakkı kalmamıştır. Artık BİR olma zamanıdır ve bu gerçekleri gören örgütler, aralarındaki her türlü ayrılıklarını bir tarafa bırakarak, BİR olmanın  ilk adımını atmışlardır. Bu İlerici-Devrimci adım Antalya’da BİRLİĞİ sağlamıştır. Bu birliğin her alanda yaygınlaşması, sürdürülmesi en büyük dileğimdir. Bu birliğin sağlanmasında emeği geçen tüm örgütleri yürekten kutluyorum.

İşte şimdi daha da güçlüyüz. Bundan sonra; Siyasi iktidarı boyunca emeğe saldıran, tüm kazanımlarımızı yok eden, memurların iş güvencesine, işçilerin kıdem tazminatına gözünü diken Emek düşmanı AKP Siyasal İktidarına karşı Tüm sendikal örgütler olarak ortak tavır alacağımızı umuyorum. BİR Mayıs Birliğimizin, dayanışmamızın ve mücadelemizin sembolüdür. Biliyoruz ki; Zafer Boyun eğenlerin değil, birleşerek direnenlerin olmuştur.

Her türlü faşizme dur demek için. Emperyalist politikaları, sömürüyü ve kapitalizmi yıkmak için. Kamu Emekçilerinin iş güvencelerini sağlayan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” değiştirilerek kamu emekçilerinin performansa dayalı esnek çalışma yönetimi ile iş güvencesiz, siyasi iktidarın memuru ve koşulsuz kapıkulu yapılmasına karşı çıkmak için. İşsizliği, yoksulluğu, güvencesiz istihdamı ve tekelci anlayışı ortadan kaldıracak, Milli Gelirin paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlandığı sosyal devleti yeniden tesis etmek için. Feodal düzenin yıkıldığı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek eşit, özgür, laik, demokratik, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, emekten yana bir düzeni yaratmak için. Doğru tarım politikalarıyla üretici çiftçinin korunduğu, yerli üretimin ve üreticinin desteklendiği, yeniden kendi kendine yeten bir ülke için. Etnik kimlik ve mezhepsel ayrışmaya neden olacak, parlamenter demokrasi yerine tek adamlığı getirecek, emek düşmanı yeni anayasa dayatmasına karşı durmak için. Halkımızın ve dünya halklarının baş düşmanı, savaş kışkırtıcısı, yağmacı emperyalizme direnmek için. Savaşa karşı, yurtta ve dünyada barışı savunmak için. Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendikal hakların özgürce kullanılabilmesi için. Emekten yana ve emekçilerin haklı taleplerine duyarlı bir iktidar için. Cumhuriyetimizin kazanımları, ülkenin birliği bütünlüğü ve tam bağımsız Türkiye için.

Yolsuzluğa-yoksulluğa-faşizme karşı BİRLİKTE direneceğiz. Yaşasın BİR Mayıs.

Cengiz GÜLEBAY

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@