İş Güvenliği Tasarısı Meclis'te Kabul Edildi

ANKARA(ANKA) - TBMM Genel Kurulu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kabul edildi. Düzenleme ile madenlerde sığınma odaları kurulacak. Emekliye Temmuz 2015’te uygulanacak 100 TL’lik zam öngörülüyor. Ölümlü iş kazası meydana g

Haberler 04.04.2015, 15:51
İş Güvenliği Tasarısı Meclis'te Kabul Edildi

ANKARA(ANKA) - TBMM Genel Kurulu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kabul edildi. Düzenleme ile madenlerde sığınma odaları kurulacak. Emekliye Temmuz 2015’te uygulanacak 100 TL’lik zam öngörülüyor. Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmayacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.

 

-MADENLERE SIĞINMA ODALARI-

 

Kabul edilen kanuna göre; madenlere yaşam odaları getirilecek. Ancak, maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenecek. Madenlerde sığınma odalarının kullanımına dair düzenleme yapma yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı’na verilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme ile şu değişikler getirilecek:

Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine yoksa çalışan temsilcisine bildirilecek.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi sayılacak.

 

-ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SEBEBİYLE KAMU İHALESİNDEN YASAKLAMA-

 

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacak.

Yasa ile işverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı iş yerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek.

Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine yoksa çalışan temsilcisine bildirilecek. Bildirim yapmadığı tespit edilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi 3 ay, tekrarında ise 6 ay askıya alınacak.

Kanun ile kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen ve sigortalının ölümü ile sonuçlanan iş kazalarında ölen sigortalıların,  kendi sigortalılıklarından dolayı kuruma olan prim ve prime ilişkin borçları silinecek.  Hak sahiplerine Kanunda öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme şartı aranmadan aylık bağlanması öngörülüyor.  2008 Ekim ayından önce ölen sigortalının anne/babasına gelir ve aylık bağlanmasında eş ve çocuklardan artan hisse bulunması şartı dışında başka bir şart aranmayacak.

 

Düzenleme ile safi kazancın tespit edilmesi için Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısından fazla olmamak kaydıyla gider kabul edilecek.

 

-GENÇ İŞSİZLER İÇİN İSTİHDAM TEŞVİĞİ GETİRİLİYOR-

 

Düzenleme ile; genç işsizler için istihdam teşviki getiriliyor. 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2016'ya kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların, programı bitirmelerini müteakip üç ay içinde meslek alanında işe alınması ve işe alındıkları iş yerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri kaydıyla; imalat sektöründe işe alınmaları halinde 42, diğer sektörlerde işe alınmaları halinde ise 30 ay süreyle asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15'lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10'a düşürülecek. Uygulama bu yılın Temmuz ayından itibaren başlayacak.

Yeraltı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait malların TMSF tarafından el koyma ya da takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatları ve diğer ücret alacakları ödemesinde kullanılacak. Ödemeler, TMSF tarafından söz konusu çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Soma'da yaşanan maden kazası sonrasında kapatılan işletmelerde çalışmış olan işçiler de kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma izin ve benzeri ücretlerini bu kapsamda alabilecek.

Ceylanpınar'da Hazine arazisinde taşınmazı bulunan ve kullanan hak sahiplerine mülkiyet hakkı devredilecek. (ANKA)

(BK/OLÇ)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@